Εξ αυτών οι καταγγελίες ήταν 24.663 και από αυτές εγγράφως διατυπώθηκαν οι 10.013, ενώ οι 14.650 γνωστοποιήθηκαν τηλεφωνικά στο 1520. ‘Οσο για τα ερωτήματα, έφτασαν τα 26.444.

Κατά τον κ. Οικονόμου, από τις 24.663 καταγγελίες οι 14.831, δηλαδή περίπου το 60%, διευθετήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή κατά τρόπο ικανοποιητικό για τους καταναλωτές, ενώ σε ποσοστά: 11% βρίσκονται υπό διερεύνηση, 27,1% παραπέμφθηκαν για επίλυση στις αρμόδιες υπηρεσίες και 1,9% είχαν ελλιπή στοιχεία.

“Φάουλ” σε τράπεζες-τρόφιμα

Σύμφωνα με υψηλόβαθμους παράγοντες του Υπουργείου Ανάπτυξης, σήμερα στο αρμόδιο τμήμα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή απασχολείται προσωπικό περίπου 25 ατόμων, με κύρια ευθύνη τη διευθέτηση-διαχείριση των παραπόνων, των καταγγελιών και των ερωτημάτων που διατυπώνουν σε καθημερινή βάση οι καταναλωτές. Από το σύνολο του προσωπικού, τέσσερα με πέντε άτομα αναλαμβάνουν την επίλυση ζητημάτων που αφορούν στις υπηρεσίες, ενώ τα υπόλοιπα ασχολούνται τα θέματα που σχετίζονται με τα αγαθά.

Από τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή για το 2007 προκύπτει, επίσης, μια αύξηση των ερωτήσεων και των καταγγελιών των καταναλωτών της τάξης του 33,5%, σε σχέση με το 2006, καθώς κι ότι “πρωταθλητές” στην είσπραξη καταγγελιών και ερωτήσεων πέρυσι, επί του συνόλου των κλήσεων στο 1520, αναδείχθηκαν οι τράπεζες, στον τομέα των υπηρεσιών, και τα τρόφιμα, στον τομέα των αγαθών.