Το «προφίλ» του μικρομεσαίου επιχειρηματία της Θεσσαλονίκης, όπως αυτό διαμορφώνεται από τα ανωτέρω στοιχεία, προκύπτει από έρευνα που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου (ΒΕΘ) της πόλης, σε δείγμα 601 επιχειρήσεων-μελών του, στο διάστημα 1-4 Οκτωβρίου 2007. «Στόχος μας ήταν να καταγράψουμε ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στα μέλη μας και πώς πρέπει να κινηθούμε για να τα λύσουμε», τόνισε πρόσφατα ο πρόεδρος του ΒΕΘ, κ. Σωτήρης Μαγόπουλος, σε παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Ευρήματα

Αναλύοντας τα ευρήματά της, εξάλλου, ο κ. Μαγόπουλος υπογράμμισε ότι το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι της πόλης, για το 52,9% του δείγματος, είναι η έλλειψη ρευστότητας, ενώ το αμέσως επόμενο, με ποσοστό 34,4% είναι το παραεμπόριο και με 31,3% ο έντονος ανταγωνισμός στον (εκάστοτε) επαγγελματικό κλάδο. Τη λίστα συμπληρώνει η γραφειοκρατία με ποσοστό 26,7%, οι δυσκολίες στη χρηματοδότηση-δανεισμό με 18,1% και η ένταξή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα, που αφορά στο 15% του δείγματος.

Αναφορικά με τον τομέα, στον οποίο θα πρέπει να δώσει η κυβέρνηση βάρος στο νέο προϋπολογισμό, η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το 48,8% του δείγματος αποζητά τη μείωση φορολογικών συντελεστών, το 47,7% την παροχή επενδυτικών κινήτρων και επιδοτήσεων, το 29,7% στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, το 27,9% στην πάταξη της φοροδιαφυγής και το 8,1% στην πάταξη εισφοροδιαφυγής.

Δυσφορία

Η πληρωμή, εν τω μεταξύ, της ασφαλιστικής εισφοράς του ΟΑΕΕ είναι εκείνη που προκαλεί τη μεγαλύτερη δυσφορία (43,6% του δείγματος) στους μικρομεσαίους της Θεσσαλονίκης, και κλιμακωτά την ακολουθούν η πληρωμή του ΦΠΑ (16,6%), των λογαριασμών ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΑΘ κλπ (14,5%) και των εισφορών του ΙΚΑ (13,5%). Σε σχέση με τις υπηρεσίες του δημοσίου και τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις συναλλαγές τους με αυτές, οι επιχειρήσεις του δείγματος τοποθετούν στην κορυφή της «λίστας» την εφορία (42,9%), και έπονται το ΙΚΑ (με 35,8%), ο ΟΑΕΕ (με 30,3%), ο Δήμος (21,3%), η Νομαρχία (14,9%) κά. Από την έρευνα προκύπτει πως υπάρχει σημαντικό έλλειμμα σε επίπεδο ενημέρωσης, καθώς το 74% του δείγματος σημειώνει ότι δεν γνωρίζει για τη λειτουργία του ΤΕΜΠΜΕ. Παράπονα, τέλος, διατυπώνονται για τις υπηρεσίες που παρέχουν το ΒΕΘ, οι Εφορίες και ο ΟΑΕΕ.