Στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Friesland Hellas, η εταιρεία και τα προϊόντα ΝΟΥΝΟΥ έγιναν οι επίσημοι χορηγοί της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (ΑΣΠΕ) και της ‘Ενωσης Πολυτέκνων Αθηνών (ΕΠΑ).

Δεδομένης της όξυνσης του δημογραφικού προβλήματος στη χώρα μας, η εταιρεία, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, προτίθεται να στηρίζει ηθικά, υλικά και επικοινωνιακά τους ‘Ελληνες πολύτεκνους, ενισχύοντας την προσπάθεια προώθησης του θεσμού της οικογένειας στην ελληνική κοινωνία.

Η επίσημη ανακοίνωση της χορηγικής πρωτοβουλίας της Friesland Hellas έγινε στη διάρκεια της ετήσιας τελετής απονομής βραβείων της ΕΠΑ, στις 9 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Intercontinental, όπου παρουσία εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου, η ΕΠΑ βράβευσε 800 παιδιά πολυτέκνων οικογενειών-μελών της, που είτε αρίστευσαν στο γυμνάσιο και το λύκειο είτε εισήχθησαν ή αποφοίτησαν σε/από ΑΕΙ και ΤΕΙ είτε έλαβαν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.

Η Friesland Hellas, που θέσπισε δύο “βραβεία ΝΟΥΝΟΥ”, αφιέρωσε το πρώτο στους πολύτεκνους γονείς, που δεν αμελούν να επενδύουν στη συνεχή κατάκτηση της γνώσης, με βραβευόμενο τον πατέρα ή τη μητέρα με τα περισσότερα παιδιά, που αρίστευσε στις μεταπτυχιακές του/της σπουδές. Το δεύτερο το αφιέρωσε στα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών, που προσπαθούν να βάλουν τα πρώτα γερά θεμέλια στο κτίσιμο της σταδιοδρομίας τους, μέσω της εισόδου τους σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, βράβευσε δύο παιδιά, προερχόμενα από τις πλέον πολύτεκνες οικογένειες, που εισήχθησαν πρώτα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καθένα από τα τρία “βραβεία ΝΟΥΝΟΥ” συνοδεύθηκε από χρηματική επιταγή αξίας 1.000 ευρώ.