Ο Έλληνας καταναλωτής αξιολογεί ιδιαίτερα υψηλά τη συνεισφορά των σούπερ μάρκετ στη δύσκολη καθημερινότητά του και αναγνωρίζει την ευρύτερη οικονομική και κοινωνική συνεισφορά τους εν μέσω οικονομικής κρίσης, σύμφωνα με την ετήσια πανελλήνια έρευνα καταναλωτών του ΙΕΛΚΑ επί δείγματος 2.000 ατόμων.

Συγκριτικά με άλλα σημεία πώλησης τροφίμων (λαϊκές αγορές, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, οπωροπωλεία, περίπτερα, κλπ), το σούπερ μάρκετ θεωρείται -με διαφορά- ότι ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των καταναλωτών σε συνθήκες ύφεσης, με παροχή ανταγωνιστικών τιμών, ποιοτικών προϊόντων και αναβαθμισμένων υπηρεσιών. Ειδικότερα, οι καταναλωτές πιστεύουν κατά 80% ότι τα σούπερ μάρκετ συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στην τοπική ανάπτυξη μιας περιοχής-γειτονιάς, έναντι 69%, όπως είχε δείξει η αντίστοιχη έρευνα του 2010, κρίνοντας θετικά τη σημασία της λειτουργίας τους για την αναβάθμιση των περιοχών τους, την άμεση εξυπηρέτησή τους, τις τοπικές επενδύσεις, την αξιοποίηση τοπικών προμηθευτών και επαγγελματιών κλπ. Επίσης, κατά 73% πιστεύουν ότι ενισχύουν την ελληνική περιφέρεια, αποδίδοντάς το στη δραστηριότητα των πανελλήνιων δικτύων του κλάδου, που προσφέρουν απασχόληση στην περιφέρεια, καθώς και συνεργασία με τους μικρούς παραγωγούς τους.

Ως προς τη στήριξη της απασχόλησης στη χώρα, το 70% των ερωτώμενων εξέφρασε θετική άποψη για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Εξάλλου, όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων απασχόλησης, που παρέχει κάθε τρίμηνο η ΕΛΣΤΑΤ, φαίνεται ότι στο λιανεμπόριο τροφίμων η απασχόληση έχει παραμείνει σταθερή, με αύξηση 0,56% (περίπου 1.000 θέσεις εργασίας). Ακόμα, με θετικές κρίσεις κατά το 62%, οι ερωτώμενοι συμφώνησαν ότι τα σούπερ μάρκετ στηρίζουν τα ελληνικά προϊόντα, είτε παρέχοντας πρόσβαση σε μία πλειάδα επώνυμων προϊόντων Ελλήνων παραγωγών, μικρών και μεγάλων, είτε μέσω της προώθησης προϊόντων PL.

Αναφορικά με το σημείο πώλησης που ο καταναλωτής βρίσκει τις καλύτερες τιμές, κατά το 67% οι ερωτώμενοι δήλωσαν πως είναι το σούπερ μάρκετ, έναντι 24% υπέρ των λαϊκών αγορών και σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά, υπέρ άλλων σημείων πώλησης τροφίμων. Τέλος, στην ερώτηση «ποιο σημείο πώλησης ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, από άποψη τιμών, πολλών εναλλακτικών λύσεων επιλογής προϊόντων, προσφορών, ευκολίας αγορών κλπ;», κατά το 65% οι ερωτηθέντες συμφώνησαν ότι είναι τα σούπερ μάρκετ.