Νέα πολιτική στον βιομηχανικό τομέα, με πρόνοιες για την εξασφάλιση σύγχρονων εργαλείων χρηματοδότησης, την αναγέννηση ανενεργών μονάδων παραγωγής, την έλευση ξένων επενδυτικών κεφαλαίων, τις βελτιώσεις στη νομοθεσία και τη χορήγηση κινήτρων, ώστε ο χώρος της παραγωγής να γίνει εκ νέου ελκυστικός στην τοποθέτηση κεφαλαίων σχεδιάζει η υφυπουργός Βιομηχανίας, κ. Θεοδώρα Τζάκρη.

Η κυρία Τζάκρη, μιλώντας το σελφ σέρβις, τόνισε ότι ανέλαβε τα καθήκοντά της προκειμένου να «αφουγκραστεί» τα προβλήματα της αγοράς και να δώσει λύσεις σε χρόνια προβλήματα, πολλά από τα οποία τα γέννησε η παρατεταμένη ύφεση που μαστίζει την ελληνική οικονομία. Μια από τις πρώτες κι ίσως η βασικότερη παρέμβαση της υφυπουργού είναι η οργάνωση του Συμβουλίου Βιομηχανικής Πολιτικής, μια πρωτοβουλία την οποία ανέλαβε από κοινού με τον ΣΕΒ, προκειμένου η χώρα αφενός να αποκτήσει νέα στρατηγική στον τομέα της παραγωγής και αφετέρου οι όποιες αποφάσεις λαμβάνονται, να απηχούν τις θέσεις και των φορέων της αγοράς, ώστε να ανταποκρίνονται με πληρότητα στις ανάγκες της και να αποφέρουν τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα. Στο πλαίσιο αυτό, στο Συμβούλιο Βιομηχανικής Πολιτικής θα επιδιωχθεί να συμμετάσχουν στο σύνολό τους οι παραγωγικοί φορείς και να εκπροσωπηθεί γεωγραφικά η περιφέρεια, ώστε το Συμβούλιο να λαμβάνει μηνύματα από όλη την επικράτεια κι οι αποφασίσεις του να μην επικεντρώνονται μόνο στις μεγάλες ΒΙΠΕ της χώρας.

Σε ερώτησή μας ποιοι βιομηχανικοί κλάδοι θεωρεί η υφυπουργός ότι προσφέρουν ευκαιρίες ανάπτυξης, αναφέρθηκε στην κλωστοϋφαντουργία, στην οποία, όπως επισήμανε, υπάρχουν εταιρείες που εφόσον αναδιαρθρωθούν και ρυθμιστούν οι υποχρεώσεις τους, μπορεί να επανέλθουν στην ενεργό δράση δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και υπεραξία για τις τοπικές κοινωνίες και το ΑΕΠ. Επίσης, αναφέρθηκε στις αλουμινοκατασκευές, διαπιστώνοντας προοπτικές ανάπτυξης και ανάδειξης των ελληνικών προϊόντων, βάσει του ότι η χώρα μας είναι παραγωγός της πρώτης ύλης που κινεί τις παραγωγικές μονάδες του τομέα.

Πρωτοβουλίες
Σχετικά με την έλευση ξένων κεφαλαίων στη χώρα, η κ. Τζάκρη δήλωσε ότι αναλαμβάνει σχετικές πρωτοβουλίες, ευρισκόμενη σε ανοικτή επικοινωνία και συνεργασία με άλλα συναρμόδια υπουργεία, προκειμένου να αναθερμανθεί το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για την Ελλάδα. Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι εν ευθέτω χρόνω θα παρουσιάσει σχετικώς ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πλάνο, που θα ωθεί στην επίτευξη του στόχου. Σε ό,τι αφορά το ευαίσθητο θέμα των τιμών, η υφυπουργός δήλωσε ότι δεν πρόκειται να εμπλακεί σε αυτό, τουλάχιστον άμεσα, εφόσον ως ειδικό αντικείμενο δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων της. Ανάλογη θέση διατύπωσε για τις συνθήκες του ανταγωνισμού της βιομηχανίας, διευκρινίζοντας, όμως, ότι επειδή ο ανταγωνισμός αποτελεί βασική παράμετρο της οικονομικής ανάπτυξης, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και εφόσον διαπιστώνει την ανάγκη παρεμβάσεων για τη διαφύλαξη της υγείας του ανταγωνισμού, θα ζητά τη συνδρομή των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών.

Αναφορικά με τα κόκκινα δάνεια υπογράμμισε ότι ως κομβικό ζήτημα για το επιχειρείν πρέπει να επιλυθεί άμεσα. Εν προκειμένω τόνισε ότι βρίσκεται σε επαφή με τους συναρμόδιους υπουργούς και τους καθ’ ύλην αρμόδιους μηχανισμούς και ότι αναμένει, στο πλαίσιο και της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, το θέμα των «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων «να επιλυθεί με τις λιγότερες δυνατές συνέπειες για την παραγωγή και την αγορά εργασίας»…