Σε επενδύσεις ύψους 110,7 εκατομμυρίων ευρώ για αγορές ακινήτων, ανακαινίσεις καταστημάτων και ψυκτικές εγκαταστάσεις προχώρησε η The Mart το 2022, μία χρονιά που χαρακτηρίστηκε για την αλυσίδα από ισχυρή αύξηση τζίρου και κερδοφορίας, παρά τις προκλήσεις λόγω της ενεργειακής κρίσης και των πληθωριστικών πιέσεων.

Ειδικότερα, μέσα στο 2022 η εταιρεία προχώρησε στην αγορά των ακινήτων εννέα καταστημάτων συνολικής επιφάνειας 102.000 τ.μ., τα οποία η εταιρεία μίσθωνε μέχρι την ημερομηνία αγοράς τους, καθώς και δύο ακόμα βιομηχανικών ακινήτων συνολικής επιφάνειας 20.000 τ.μ. περίπου, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της θέσης της στην αγορά. Επίσης, συνεχίστηκαν οι επενδύσεις σε ψυκτικές εγκαταστάσεις και εξεδόθησαν οι άδειες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε οκτώ καταστήματα, με στόχο τη μείωση της επίπτωσης της αύξησης του κόστους της ενέργειας στα αποτελέσματα, καθώς και την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών.

Η επιτάχυνση των επενδύσεων συνοδεύτηκε και από σημαντική αύξηση του δανεισμού της εταιρείας για τη χρηματοδότησή τους: τα ομολογιακά δάνεια της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ανέρχονταν στα 80,84 εκατ. ευρώ, από τα 20,99 εκατ. έναν χρόνο νωρίτερα, κυρίως λόγω της έκδοσης νέου ομολογιακού δανείου 72,5 εκατ. ευρώ για την απόκτηση των ακινήτων των εννέα καταστημάτων, ενώ προέβη επίσης στη σύναψη δύο νέων ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους 13,9 εκατ. ευρώ για την αντικατάσταση ψυκτικών εγκαταστάσεων.

Αυξημένος τζίρος και κερδοφορία
Ως προς τα οικονομικά μεγέθη της The Mart, το 2022 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 407,14 εκατ. ευρώ, έναντι 342,37 εκατ. το 2021, ενώ τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν στα 83,28 εκατ. ευρώ, έναντι 70,28 εκατ. το 2021.Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 22,74 εκατ. ευρώ, έναντι 18,87 εκατ. έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους έκλεισαν στα 10,82 εκατ. ευρώ, έναντι 6,38 εκατ. το 2021. Όσον αφορά στην καταβολή μερίσματος, για τη χρήση 2022 το διοικητικό συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος.

Πλήρης κάλυψη της αγοράς της Πάρου
Οι εκτιμήσεις της διοίκησης της The Mart για το 2023 αφορούν στη διατήρηση ικανοποιητικής κερδοφορίας, κυρίως λόγω της αναμενόμενης ενίσχυσης της τουριστικής κίνησης και παρά τη σημαντική αύξηση του κόστους λειτουργίας. Για το σκοπό αυτό, σε συνεργασία με τοπική εταιρεία διανομής, ξεκίνησε η πλήρη κάλυψη της αγοράς της Πάρου, ενώ παράλληλα ενισχύθηκε το δίκτυο των πωλητών στις υπόλοιπες Κυκλάδες. Επιπλέον, από την 1η Ιουνίου 2023 λειτουργεί το νέο Κέντρο Διανομής της αλυσίδας στην Τρίπολη σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 3.200 τ.μ..

Σημειώνεται ότι η εταιρεία κατά το 2022 είχε 13 υποκαταστήματα (Κηφισό, Παλλήνη, Αργυρούπολη στην Αττική, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Βόλο, Εγνατία Θεσσαλονίκης, Ιωνία Θεσσαλονίκης, Ξάνθη, Λάρισα, Χανιά Κρήτης, Καλαμάτα και Ιωάννινα).


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter