Τη χρηματοδότηση μίας σειράς από επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στο πλαίσιο του μέτρου «Μεταποίηση Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 ενέκρινε πρόσφατα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως είχατε διαβάσει στο FOODReporter, συνολικά 26 επενδυτικά σχέδια με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 34.533.260,97 ευρώ επελέγησαν για χρηματοδότηση, με τη δημόσια δαπάνη για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων να ξεπερνά το 50% του συνολικού προϋπολογισμού, φτάνοντας τα 18.763.959,40 ευρώ. Σημειώνεται ότι, βάσει χρονοδιαγράμματος, η λήξη των εργασών για όλα τα έργα προσδιορίζεται για τις 30 Ιουνίου 2023.

Krivek: Υπερδιππλασιάζει τη δυναμικότητα της μονάδας της
Μεταξύ των επενδυτικών πλάνων που χρηματοδοτούνται είναι και αυτό της Krivek, που αφορά στη μετεγκατάσταση με αύξηση δυναμικότητας μονάδας επεξεργασίας και συσκευασίας αλιευμάτων στη Χερσόνησο Κρήτης, συνολικού επιλέξιμου κόστους 3,89 εκατ. ευρώ, το 50% του οποίου θα καλυφθεί με δημόσια δαπάνη. Μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, η δυναμικότητα της μονάδας θα υπερδιπλασιαστεί, φτάνοντας από τους 0,8 τόνους ανά ημέρα, στους 2 τόνους ανά ημέρα.

Πούλιας – Μπρακατσέλος: Ίδρυση μονάδας logistics
H εταιρεία Πούλιας – Μπρακατσέλος χρηματοδοτείται για την ίδρυση μονάδας logistics της επιχείρησης Medfrigo στον Ασπρόπυργο, με 8.832,24 κυβικά μέτρα αποθηκευτικής ικανότητας Το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης αγγίζει τα 4 εκατ. ευρώ και το 50% αυτού θα καλυφθεί με δημόσια δαπάνη.

Select Fish: Ίδρυση μονάδας στην Τρίπολη
Η Δ.Ι. Γεωργόπουλος (Select Fish) θα λάβει χρηματοδότηση για την ίδρυση βιομηχανικής μονάδας παραγωγής και συσκευασίας προψημένων αλιευμάτων στην Τρίπολη, δυναμικότητας επτά τόνων ημερησίως. Το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης αγγίζει τα 4 εκατ. ευρώ και το 50% αυτού θα καλυφθεί με δημόσια δαπάνη.

Crete Fish: Ίδρυση μονάδας στο Μοσχάτο
Η Ροκάκης ΑΕ (Crete Fish) λαμβάνει χρηματοδότηση για την ίδρυση μονάδας επεξεργασίας, τυποποίησης, συσκευασίας και κατάψυξης αλιευμάτων στο Μοσχάτο, δυναμικότητας 4,9 τόνων ημερησίως. Το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 3,92 εκατ. ευρώ και το 50% αυτού θα καλυφθεί με δημόσια δαπάνη.

Νεράιδα ΙΚΕ: Ίδρυση μονάδας στη Θάσο
Η Νεράιδα ΙΚΕ θα χρηματοδοτηθεί για τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας και μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στη Θάσο, δυναμικότητας 4,5 τόνων ημερησίως.
Το συνολικό επιλέξιμο κόστος του έργου ανέρχεται σε 3.538.074,80 ευρώ, εκ των οποίων το 15% (530.711,23 ευρώ) θα καλυφθεί με δημόσια δαπάνη.

ΚΟΝΒΑ: Εκσυγχρονισμός της μονάδας στο Κιλκίς
Η Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου (ΚΟΝΒΑ) λαμβάνει χρηματοδότηση για τον εκσυγχρονισμό της μονάδας κονσερβοποιημένων ιχθυηρών στη ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας, μία επένδυση ύψους άνω των 2 εκατ. ευρώ, για την οποία θα λάβει ενίσχυση 1.045.365,27 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης (1,6 εκατ. ευρώ) αφορά σε εξοπλισμό για τη συσκευασία και τη συντήρηση των παραγόμενων προϊόντων.

Najarco: Ίδρυση μονάδας στον Ασπρόπυργο
Τέλος, η Najarco λαμβάνει χρηματοδότηση για την ίδρυση μονάδας συσκευασίας, επεξεργασίας και μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων στον Ασπρόπυργο, δυναμικότητας 4 τόνων ημερησίως. Το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 657.382,22 ευρώ, εκ των οποίων το 50% θα καλυφθεί απο δημόσια δαπάνη.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter