Λήγει στις 31 Μαΐου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ελεύθερων επαγγελματιών στον ΟΑΕΕ, για τη ρύθμιση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών τους στο ΤΕΒΕ ή το ΤΑΕ.

Λήγει στις 31 Μαΐου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ελεύθερων επαγγελματιών στον ΟΑΕΕ, για τη ρύθμιση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών τους στο ΤΕΒΕ ή το ΤΑΕ.

Τα βασικά σημεία του νόμου

Σύμφωνα με τη διάταξη του νόμου 3227/2004, οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες και βιοτέχνες θα πρέπει να καταβάλλουν μέχρι την παραπάνω ημερομηνία:

α) ή ολόκληρο το ποσό της οφειλής, οπότε θα έχουν έκπτωση 80% στα πρόσθετα τέλη

β) ή την προκαταβολή και την πρώτη από τις 80 δόσεις που προβλέπονται από τον σχετικό νόμο. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 150 ευρώ.

Στη δεύτερη περίπτωση η προκαταβολή υπολογίζεται στο 10% της οφειλής, ενώ θα υπάρξει και 50% έκπτωση επί των πρόσθετων τελών.

Ποιους αφορά η ρύθμιση

Η ρύθμιση αυτή αφορά όσους έχουν οφειλές από καθυστερούμενες εισφορές μέχρι 31.12.2003. Στη ρύθμιση αυτή μπορούν να υπαχθούν και όσοι έχουν χάσει το σχετικό δικαίωμα από προηγούμενη ρύθμιση. Όπως διευκρινίζεται στη σχετική εγκύκλιο του ΟΑΕΕ, το δικαίωμα της συγκεκριμένης ρύθμισης χάνεται λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής έξι μηνιαίων δόσεων συνολικά. Οι ασφαλισμένοι που θα ρυθμίσουν τα χρέη τους και θα καταβάλουν την προκαταβολή και την πρώτη δόση, θα λαμβάνουν ασφαλιστική ενημερότητα για δανειοδότηση από τις τράπεζες και θα θεωρούν το βιβλιάριο ασθενείας για έξι μήνες.

Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται οι υποχρεωτικά ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ (εν ενεργεία – διακόψαντες – πρώην ΤΣΕ), για καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές μετά την εγγραφή τους στα μητρώα του ταμείου και μέχρι 31.12.2003. Επίσης στη ρύθμιση αυτή μπορούν να υπαχθούν και όσοι ασφαλισμένοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με τις διατάξεις του ν. 2676/99 και του ν. 3144/03, με την προϋπόθεση ότι θα ζητήσουν με αίτησή τους την διακοπή της προηγούμενης ρύθμισης. Στις περιπτώσεις αυτές οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές του υπολειπόμενου χρονικού διαστήματος θα υπολογιστούν με τις τρέχουσες τιμές. Είναι αυτονόητο ότι όσοι ασφαλισμένοι έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση και έχουν υποβάλει δικαιολογητικά δεν θα χρειαστεί να υποβάλλουν ξανά.

Η ρύθμιση δεν ισχύει μετά την ημερομηνία υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση, διότι απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της σύνταξης είναι η εξόφληση των προηγούμενων οφειλών.

Για να μην υπάρξουν παρερμηνείες επισημαίνουμε τα εξής:

  1. Προθεσμία υποβολής της αίτησης έως 31.5.2004.
  2. Προθεσμία καταβολής για εφάπαξ εξόφληση έως 31.5.2004.
  3. Πληρωμή της προκαταβολής έως 31.5.2004.
  4. Πληρωμή της πρώτης δόσης έως 31.5.2004.