Η Tetra Pak ανακοίνωσε για το 2010 καθαρές παγκόσμιες πωλήσεις 9.98 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 5,2% σε σύγκριση με το 2009, και ότι κατέρριψε τον στόχο που είχε θέσει, σχετικά με τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 10%, για την περίοδο 2005-2010.

Ειδικότερα, η εταιρεία πέτυχε μείωση της τάξης του 11% σε απόλυτους αριθμούς, σε σύγκριση με τα ποσοστά του 2005. Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής της πολιτικής, σημείωσε σημαντικά αποτελέσματα και σε άλλους βασικούς τομείς, όπως η διασφάλιση της σταθερής παροχής χαρτονιού από δάση ελεγχόμενης καλλιέργειας και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων χάρτινων συσκευασιών που υλοποιεί διεθνώς. Σημειώνεται ότι διεθνώς η εταιρεία έχει αυξήσει τον αριθμό των ανακυκλωμένων της συσκευασιών της κατά ένα δισεκατομμύριο ετησίως από το 2002.