Η τέταρτη ολομέλεια της πρωτοβουλίας «Ελλα-δικά μας» –της συνεργασίας μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων, που ηγείται των προσπαθειών ανάδειξης της αξίας της ελληνικής παραγωγής για την ανάκαμψη και ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας– πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου στο Βραχάτι Κορινθίας.

Η ολομέλεια συζήτησε το πρόγραμμα ενεργειών και δράσεων της πρωτοβουλίας για την υλοποίηση των στόχων της, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση συνεργειών, τόσο μεταξύ των μελών της όσο και μεταξύ της πρωτοβουλίας «Ελλα-δικά μας» και σημαντικών θεσμών της ελληνικής και της διεθνούς αγοράς. Επίσης, επιβεβαίωσε την έναρξη των διαδικασιών για τη δημιουργία ενός πλαισίου ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών, καθώς και της από κοινού αντιμετώπισης των προκλήσεων και της αναζήτησης ευκαιριών.

Την πρωτοβουλία «Ελλα-δικά μας» συναποτελούν σήμερα 31 πιστοποιημένα μέλη-επιχειρήσεις, ιδιοκτήτες ορισμένων από τα πιο ηχηρά ελληνικά brands. Σημειώνεται ότι ακόμα μια εταιρεία, η Camper Gaz-Thermo Gas Pitsos, πιστοποιήθηκε πρόσφατα από την Εurocert, με βάση το «Πρότυπο Απαιτήσεων» που αξιολογεί και αποδίδει στις εταιρείες-μέλη της πρωτοβουλίας το σήμα «Ελλα-δικά μας». Πρόκειται για την πρώτη εταιρεία στην κατηγορία της που εντάσσεται στην εν λόγω «κοινότητα» ανεξάρτητων, παραγωγικών επιχειρήσεων ελληνικής ιδιοκτησίας.