Ένα πρωτοποριακό σχήμα ανακύκλωσης των συσκευασιών των κωδικών έτοιμων γευμάτων της παρουσίασε η Tesco. Πρόκειται για το πρώτο σχετικό σύστημα που ανακοινώθηκε στην αγορά και συνίσταται σε μια λύση πλήρους ανακύκλωσης των εν λόγω συσκευασιών. Το νέο σχήμα παρουσίασε η Tesco σε συνεργασία με την ηγέτιδα στην αγγλική αγορά εταιρεία παραγωγής συσκευασιών την Faerch. Τα ανακυκλωμένα υλικά θα επαναχρησιμοποιούνται για την παραγωγή πλαστικών δίσκων συσκευασίας τροφίμων.

Το πρόγραμμα ονομάζεται Tray 2 Tray by Faerch. Μέχρι σήμερα τα δισκία στις συσκευασίες έτοιμων γευμάτων της αλυσίδας περιείχαν 75% ανακυκλωμένο πλαστικό, κυρίως από πλαστικά μπουκάλια. Οι νέες συσκευασίες τοποθετήθηκαν στην αγορά στις αρχές του Απριλίου και αφορούν τα έτοιμα γεύματα που η Tesco διαθέτει με την ετικέτα της. Το νέο πρόγραμμα εντάσσεται στη δέσμη ενεργειών για τη μείωση των μη ανακυκλώσιμων συσκευασιών, που η Tesco ξεκίνησε το 2019 και ακολουθεί το λανσάρισμα νέου φυτικής προέλευσης τύπου φακέλων τσαγιού, που κομποστοποιούνται, τα οποία παρουσίασε η αλυσίδα τον Ιανουάριο φέτος.