Μια νέα τετραετούς διάρκειας συμφωνία με τη WWF ανακοίνωσε πρόσφατα η Tesco, στο πλαίσιο της υλοποίησης του στόχου μείωσης του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Η νέα συμφωνία θα υλοποιηθεί μέσω δράσεων που κινούνται σε τρεις βασικούς άξονες: Ο πρώτος σχετίζεται με τη προσφορά στους πολίτες προϊόντων που είναι υγιεινά και παράγονται σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας, ώστε να βοηθούν στην προαγωγή της υγείας, προστατεύοντας παράλληλα τον πλανήτη.

Ο δεύτερος αφορά στην επανόρθωση των επιπτώσεων που έχει η παραγωγή τροφίμων στο περιβάλλον, με τη διακοπή, για παράδειγμα, των ενεργειών αποψίλωσης δασών, που συνδέονται με την παραγωγή προϊόντων της Tesco, αλλά και εισαγόμενων, όπως η σόγια, το φοινικέλαιο, η ξυλεία και τα βοοειδή. Στον ίδιο άξονα εντάσσεται και η διασφάλιση της προσφοράς κατά 100% πιστοποιημένων προϊόντων υπεύθυνης αλιείας. Ο τρίτος άξονας αφορά σε δράσεις που οδηγούν στον μηδενισμό των απωλειών τροφίμων και των απορριμμάτων συσκευασίας τροφίμων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του κλάδου των τροφίμων, ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον από τα οικιακά απορρίμματα και από τη ρύπανση των ωκεανών με πλαστικά.

Συγκεκριμένα, η συμφωνία αναφέρει πως στόχος είναι η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ανά μέσο καλάθι αγορών κατά 50%. Για τη μέτρηση του συγκεκριμένου μεγέθους, οι δύο οργανισμοί θα συνεργαστούν ώστε να δημιουργήσουν ένα πρωτοποριακό εργαλείο μέτρησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ανά καλάθι αγορών (συνυπολογίζοντας τις επιπτώσεις βασικών προϊόντων και συστατικών), ενώ στη συνέχεια θα σχεδιάσουν τις δράσεις για την επίτευξη του στόχου μείωσής τους.