Στις αρχές Οκτωβρίου η Tesco ανακοίνωσε πως θα πληρώνει τις υποχρεώσεις της στις μικρότερες προμηθευτικές επιχειρήσεις σε λιγότερο χρόνο. Συγκεκριμένα, όσοι έχουν ετήσιο λογαριασμό έως 100.000 λίρες ετησίως, θα εξοφούνται εντός 14 ημερών, αντί των 28 που ήταν μέχρι στιγμής το σύνηθες για τη συγκεκριμένη ομάδα.

Οι μεγαλύτεροι προμηθευτές θα περιμένουν έως 55 ημέρες, όσο ήταν έως σήμερα ο μέσος χρόνος πληρωμής των υποχρεώσεων. Παρόλα αυτά, πρόσφατα η εταιρεία μείωσε κατά 5 ημέρες τον μέσο όρο πληρωμών και για τους μεγάλους της προμηθευτές που διαθέτουν στην αλυσίδα προϊόντα αξίας έως 10 εκατ. λίρες ετησίως. Ο χρόνος πληρωμής διαφοροποιείται ανάλογα και με την κατηγορία προϊόντων: Οι προμηθευτές ιχθυηρών, κρέατος, φρούτων και λαχανικών θα πληρώνονται εντός 23 ημερών, ενώ οι προμηθευτές κρασιού, μπίρας, αλκοολούχων, ρουχισμού και ειδών γενικού εμπορίου, θα εξακολουθήσουν να πληρώνονται εντός 55 ημερών (η διαφοροποίηση σε αυτές τις κατηγορίες δικαιολογείται από την εταιρεία λόγω του ότι δεν πρόκειται για αλλοιώσιμα προϊόντα). Οι μικρότερες επιχειρήσεις τροφίμων ψυγείου ή κατεψυγμένων, θα πληρώνονται εντός 30 ημερών, όπως ισχύει και για τις τροφές για κατοικίδια. Σε 35 μέρες ανέρχεται ο χρόνος πληρωμής των γαλακτοβιομηχανιών.

Η επιχείρηση δηλώνει πως η απόφαση της υποστήριξης των μικρών επιχειρήσεων εντάσσεται στο πλαίσιο μιας πιο δίκαιης και διαφανούς πολιτικής πληρωμών. Μιλώντας σε κλαδικό συνέδριο, ο CEO της αλυσίδας, Dave Lewis, είπε πως η εταιρεία ξεχώριζε έως σήμερα από τον ανταγωνισμό «για τις μικρές πρωτοβουλίες που είχαν ως στόχο να ωφελθούν οι πελάτες». Τώρα, η πολιτική αυτή επεκτείνεται και στους προμηθευτές της. Μέσα στους επόμενους 9 μήνες θα ανακοινωθούν οι κανόνες που θα ισχύουν στις συναλλαγές με τους προμηθευτές.
Η Tesco έχει κατηγορηθεί από πολλούς προμηθευτές της πως δεν τηρεί τον Groceries Code Adjudicator, τον κώδικα δεοντολογίας που έχει θεσπιστεί για τη ρύθμιση των συμφωνιών μεταξύ λιανεμπορίου και προμηθευτών.