Οι εταιρείες Χρυσά Αυγά και ΕΛΓΕΚΑ διέκοψαν την υπερδεκαετή συνεργασία τους.

Έτσι από τον Απρίλιο η Χρυσά Αυγά, έχοντας προετοιμάσει νέα Εμπορική Διεύθυνση και οργανώσει ένα πλήρες τμήμα Tele-Sales, ανέλαβε η ίδια την εμπορική διαχείριση και διανομή των προϊόντων της.