Οι τεχνολογικές λύσεις για τον επιμέρους κλάδο του λιανεμπορίου που περιγράφεται συνήθως ως “αγορά ένδυσης & υπόδησης” διακρίνονται -όχι τεχνολογικά, αλλά λογικά, με βάση τις ανάγκες που εξυπηρετούν- αφενός σε λύσεις υποστήριξης της λειτουργίας του καταστήματος με κύριο στόχο τη διακράτηση του πελάτη και το upselling και αφετέρου σε λύσεις προβολής των προϊόντων.

Αντίθετα με το διαδεδομένα αντιληπτό, ένα κατάστημα έχει πολύ περισσότερες ανάγκες υποστήριξης επιμέρους διαδικασιών από μια οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση αντίστοιχου μεγέθους. Και αυτό διότι πολύ απλά το κατάστημα έχει να διαχειριστεί μία εν πολλοίς πολύπλοκη και διαρκώς αναπροσδιοριζόμενη “μεταβλητή”: ανθρώπινες ανάγκες και επιθυμίες. ‘Ετσι, λοιπόν, πρώτη και ουσιαστικότερη συμβουλή προς τους λιανεμπόρους είναι να επιλέγουν συνεργάτες πληροφορικής, για τους οποίους οι ίδιοι να πείθονται ότι πραγματικά αντιλαμβάνονται τις ανάγκες τους και γνωρίζουν κατ’ ουσία και σε βάθος για τι πράγμα μιλούν.

Διαχείριση καταστήματος

Η “ευφυΐα” των συστημάτων πληροφορικής δεν εδράζεται στα καλώδια και τα κυκλώματα, παρά μόνο ως φυσικό μέσο. Αντίθετα, έχει τη βάση της στο λογισμικό, τις εφαρμογές, δηλαδή, με τις οποίες διαχειρίζεστε την επιχείρησή σας. Το περιβάλλον ενός καταστήματος σήμερα έχει τη δυνατότητα να ενσωματώσει πολλά τεχνολογικά “καλούδια” και μάλιστα -εφόσον η φυσιογνωμία της επιχείρησης και τα επενδυτικά πλάνα το επιτρέπουν- ίσως να ήταν σκόπιμο να μην εξαιρέσετε κανένα από αυτά. ‘Ετσι, μπορείτε να εξοπλίσετε το κατάστημά σας με “έξυπνα” ράφια που ενημερώνονται αυτόματα για τις αλλαγές στις τιμές, μοντέρνα POS για κάθε σημείο πώλησης, info kiosk με πληροφορίες για “ψαγμένους” πελάτες, server που διασυνδέουν κάθε κατάστημα με τα κεντρικά γραφεία, ετικέτες RFID για τη σήμανση των ειδών, ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα που ενοποιούν τη χρήση όλων των παραπάνω κά.

Βεβαίως, όλες αυτές οι συσκευές είναι άχρηστες χωρίς το λογισμικό τους, τις εφαρμογές δηλαδή και το περιεχόμενο που είναι σε θέση να αναπαράγουν σε πρώτη ζήτηση, είτε για τον πελάτη, είτε για τον υπάλληλο της επιχείρησης, αφού αμφότεροι είναι δυνητικοί χρήστες τους. ‘Οταν, λοιπόν, μιλάμε για “διαχειριστικά εργαλεία της επιχείρησης” εννοούμε κατά κύριο λόγο λογισμικό και στη συνέχεια την πληροφορία, την οποία αυτό μπορεί να αποδίδει “κατ’ απαίτηση” (on demand) με ποικιλία τρόπων.

Ευρύτερα στον χώρο του λιανεμπορίου υπάρχουν ειδικές εφαρμογές λογισμικού, οι οποίες υποστηρίζουν αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις εδώ και πολλά χρόνια. Το ξεκίνημα στην ελληνική αγορά έγινε στα μέσα της δεκαετίας του ’90, όταν οι αλυσίδες supermarket άρχισαν μετ’ επιτάσεως να αναζητούν συστηματική πληροφόρηση, όχι μόνο για τα πωλούμενα είδη, αλλά για τα αποθέματα σε όλους τους χώρους της επιχείρησης. Οι απαιτήσεις της αγοράς στα τέλη της περασμένης δεκαετίας είχαν ως αποτέλεσμα οι ειδικές λύσεις λογισμικού να δομηθούν σε ένα νέο περιβάλλον και να απευθυνθούν και στον χώρο της ένδυσης & υπόδησης, προσφέροντας χειροπιαστά πλεονεκτήματα, χωρίς ωστόσο να απαντούν πάντα σε επιμέρους ανάγκες του συγκεκριμένου εμπορικού κλάδου.

Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα που τα συστήματα αυτά προσέφεραν -και ακόμα προσφέρουν- περιλαμβάνονται:

 • Δυνατότητα λήψης στοιχείων παραγωγικότητας, πωλήσεων και κίνησης του καταστήματος.
 • Δυνατότητα άμεσης και ταχείας ενημέρωσης όλων των καταστημάτων για αλλαγές στην εμπορική πολιτική.
 • Παροχή στους πελάτες υπηρεσιών με ενιαίο τρόπο, όπως, για παράδειγμα, είναι η υποστήριξη καρτών πιστότητας (loyalty cards) σε όλα τα καταστήματα της αλυσίδας ή της εμπορικής επιχείρησης.
 • ‘Αμεση γνώση του περιεχομένου της αποθήκης ενός καταστήματος.
 • Καλύτερη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Διασύνδεση όλων των καταστημάτων με το κεντρικό σύστημα, γεγονός που επιτρέπει την καλύτερη παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει μία “κοινή γλώσσα επικοινωνίας” μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στις επιχειρησιακές διαδικασίες.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης των σημείων πώλησης και ελέγχου της λειτουργίας του καταστήματος σε πραγματικό χρόνο.
 • Μείωση του λειτουργικού κόστους.

Με την εμφάνιση των εν λόγω συστημάτων στον χώρο της ένδυσης & υπόδησης αποκαλύφθηκε η ανεπάρκειά τους στην κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών, όπως διαχείριση με βάση χρώμα και μέγεθος, διαχείριση σεζόν, ενεργά χρώματα, σορτιμέντο, διαδικασίες δειγματισμού, ανάγνωση μέσω ενοποίησης συστημάτων με τα συστήματα του προμηθευτή, ανάγνωση και δημιουργία barcode label κλπ.

Σήμερα, αρκετές ελληνικές εταιρείες διαθέτουν εξειδικευμένες λύσεις που καλύπτουν τις ειδικές ανάγκες του συγκεκριμένου κλάδου με επάρκεια και χειροπιαστά αποτελέσματα. Παράλληλα, βεβαίως, διατίθενται και στη χώρα μας λύσεις γνωστών κατασκευαστών λογισμικού παγκόσμιας εμβέλειας -όπως οι Oracle, SAP, Microsoft και άλλες ανάλογου μεγέθους- για τον κλάδο της ένδυσης & υπόδησης, τα λεγόμενα “tools for apparel”, όπως είναι περισσότερο γνωστά στη διεθνή βιβλιογραφία. Οι εν λόγω εφαρμογές, παραμετροποιημένες και προσαρμοσμένες απόλυτα στους κανόνες λειτουργίας και τις απαιτήσεις της εγχώριας αγοράς, είναι προσβάσιμες στους ‘Ελληνες λιανεμπόρους μέσω του δικτύου συνεργατών των προαναφερθεισών εταιρειών.

Λύσεις σε τοπικά προβλήματα

Η αλήθεια είναι ότι, παρά την επαρκή πρόσφορά διεθνών λύσεων στη συγκεκριμένη αγορά, αρκετές αλυσίδες ή καταστήματα δείχνουν να προτιμούν λύσεις ελληνικών εταιρειών πληροφορικής. Εκτός από το γεγονός ότι αρκετές από τις συγκεκριμένες λύσεις είναι πλέον εφάμιλλες εκείνων που προσφέρουν οι μεγάλοι κατασκευαστές της αλλοδαπής, τίθεται και ένα άλλο ζήτημα: οι λύσεις των “διεθνών παικτών” είναι σε μεγάλο βαθμό λύσεις-“πακέτα”, δηλαδή εφαρμογές οι οποίες εκ προοιμίου απευθύνονται σε όλους τους τύπους επιχειρήσεων και στη συνέχεια παραμετροποιούνται για τη καθεμία ξεχωριστά. Δεδομένου ότι η ελληνική αγορά είναι μικρή και το μέγεθος των επιχειρήσεων σε αυτήν δεν είναι ανάλογο με την τυπολογία που επικρατεί στο διεθνές ή το ευρωπαϊκό περιβάλλον -μία επιχείρηση με 450 θέσεις εργασίας θεωρείται “μεσαία” στην Ευρωζώνη, αλλά για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς είναι μία μεγάλη επιχείρηση- καταγράφεται μια προφανής αναντιστοιχία, καθώς οι λύσεις των μεγάλων “παικτών” απευθύνονται συνήθως σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ακόμα κι όταν οι κατασκευαστές τους υπαινίσσονται το αντίθετο.

Επίσης, οι λύσεις αυτές είναι συχνά πολύ ακριβές, όχι τόσο ως προς την αρχική εγκατάσταση, αλλά περισσότερο ως προς τον χρόνο που απαιτείται για την παραμετροποίησή τους από τους πιστοποιημένους τοπικούς συνεργάτες και την προσαρμογή τους στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις της εγχώριας αγοράς. Αποτέλεσμα: στο τέλος της ημέρας καθίστανται ασύμφορες για μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις. Για να είμαστε δίκαιοι, θα πρέπει ωστόσο να σημειώσουμε ότι οι συγκεκριμένες λύσεις κάνουν “θαύματα” σε απαιτητικά περιβάλλοντα, είτε αυτά ανήκουν σε μεγάλες επιχειρήσεις με πολλαπλά σημεία παρουσίας είτε ανήκουν σε επιχειρήσεις με πολυπλοκότητα επιχειρηματικής δράσης και μεγάλο όγκο συναλλαγών. Εντούτοις, αυτό δεν σημαίνει ότι ένα λογισμικό με διεθνή αποδοχή από μεγάλους οργανισμούς μπορεί να προσαρμοστεί αυτόματα στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης, η οποία ενδεχομένως διαθέτει ένα έως 15 καταστήματα διάσπαρτα ανά την ελληνική επικράτεια. Προσοχή λοιπόν!…

‘Ενας απαιτητικός χώρος

«Ο χώρος του εμπορικού λογισμικού είναι, κατά τη γνώμη μου ένας παρεξηγημένος χώρος», δηλώνει με νόημα ο κ. Κώστας Τριανταφύλλου, διευθύνων σύμβουλος της BlueByte Software. Και συνεχίζει απαντώντας στις ερωτήσεις μας: «Οι εταιρείες λογισμικού, ως επί το πλείστον, κατασκευάζουν ένα πρόγραμμα που τα κάνει όλα. Δηλαδή, το πρόγραμμα είναι εφοδιασμένο με όλα εκείνα τα στοιχεία, που χρειάζονται για να καλύψουν τις ανάγκες των -ποικιλόμορφων και εντελώς διαφορετικών σε ανάγκες- επιχειρήσεων εμπορίου, κατασκευής και παροχής υπηρεσιών. Με την κατάλληλη παραμετροποίηση το πρόγραμμα μεταμορφώνεται για να καλύψει τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. Αυτό πάντα μου έφερνε στο μυαλό ένα πολυμηχάνημα, το οποίο με το πάτημα μερικών κουμπιών μεταμορφώνεται σε ΙΧ αυτοκίνητο, φορτηγό, αλωνιστική μηχανή, τρακτέρ, εκσκαφέα κλπ ή ακόμη και τα transformer (!).

‘Ισως να είναι λίγο υπερβολικό το παράδειγμα, αλλά είναι σίγουρο ότι έχουμε εν τέλει ένα πρόγραμμα φορτωμένο με πολλά άχρηστα στοιχεία για ένα συγκεκριμένο κλάδο, αλλά ταυτόχρονα “λιτοδίαιτο” σε συγκεκριμένη απαιτητική λειτουργικότητα. ‘Οταν αντιληφθήκαμε το κενό που υπήρχε στον συγκεκριμένο χώρο και μετά από παρότρυνση επαγγελματιών, οι οποίοι δεν μπορούσαν να καλυφθούν από τα γενικά εμπορικά προγράμματα, αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε ένα εξειδικευμένο λογισμικό». Να σημειωθεί, ότι η συγκεκριμένη εταιρεία έχει σχεδιάσει την εφαρμογή Fashion Works, η οποία -όπως τονίζει ο κ. Τριανταφύλλου- καλύπτει αποκλειστικά τον χώρο της ένδυσης-υπόδησης και κανέναν άλλον εμπορικό χώρο. Το πρόγραμμα είναι εφοδιασμένο με εκατοντάδες χαρακτηριστικά, απαραίτητα στον κλάδο και απαλλαγμένο από όσα δεν τον αφορούν, ενώ είναι βασισμένο στην πρωταρχική ανάγκη “χρώμα-μέγεθος”, που κυριαρχεί σε όλη την εφαρμογή.

Τι θα πρέπει, λοιπόν, να ζητήσετε από ένα πρόγραμμα διαχείρισης καταστημάτων ένδυσης & υπόδησης; «Βασική ανάγκη είναι διαχείριση των ειδών με χρώματα, μεγέθη και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. ‘Οσον αφορά στις παραγγελίες, να υπάρχει αρμονική σύνδεση παραγγελιών και τιμολόγησης και δυνατότητα ημερομηνιακής παρακολούθησης για την εκτέλεσή τους. Επίσης, η διαχείριση των ειδών, είτε ως μοναδικών κωδικών με τη χρήση barcode, είτε επιλέγοντας τον οδηγό του είδους μέσω οθόνης ανάλυσης, η οποία εμφανίζεται αυτόματα κατά την καταχώριση του είδους στην παραγγελία και δείχνει τη διαθεσιμότητά του ανά χρώμα, μέγεθος και χαρακτηριστικό», επισημαίνει ο κ. Αθανάσιος Ντάκουλας, διευθύνων σύμβουλος και γενικός διευθυντής της Megasoft.

Και συνεχίζει, ενημερώνοντάς μας ότι η Megasoft προτείνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα back-office και front-office, που περιλαμβάνει τις εφαρμογές PRISMA Win Χρώμα-Μέγεθος και PRISMA Win Point Of Sale. Η πρώτη είναι μία ολοκληρωμένη εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης, η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις, που διαχειρίζονται τα είδη τους με χρώματα, μεγέθη και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ενώ η δεύτερη ικανοποιεί τις ανάγκες των λιανικών πωλήσεων. ‘Οπως επισημαίνει ο κ. Ντάκουλας, «οι αυξημένες απαιτήσεις των σημείων πώλησης για ταχύτητα και εξυπηρέτηση μεγάλου όγκου πελατών καλύπτονται απόλυτα με τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εύχρηστο και ευέλικτο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε υπάλληλο, ενώ προσαρμόζεται άψογα στην δραστηριότητα, στο μοντέλο λειτουργίας και τις διαδικασίες της επιχείρησης που το επιλέγει».

Σημεία προσοχής

Βεβαίως, εκτός από αυτή καθαυτή τη λειτουργικότητα της εφαρμογής, θα πρέπει να ελέγξετε το ποσοστό συμβατότητάς της με τα πληροφοριακά συστήματα που ήδη έχετε. Επίσης, η εφαρμογή είναι επιθυμητό να είναι κλιμακούμενη, δηλαδή να μπορεί να επεκταθεί χωρίς πρόβλημα, υποστηρίζοντας καινούργιες θέσεις εργασίας και υπαλλήλους, νέα καταστήματα κλπ. Κατά τα λοιπά, η επιλεγείσα λύση οφείλει να υποστηρίζει -ενδεικτικά- τις παρακάτω λειτουργίες:

 • Μεταφορά δεδομένων από/προς φορητό υπολογιστή για απομακρυσμένη λήψη παραγγελιών σε εκθέσεις.
 • Διασύνδεση με τα συστήματα προμηθευτού και οδηγού είδους.
 • Διπλά barcode, που καλύπτουν και τον προμηθευτή και το κατάστημα λιανικής.
 • Φυσική απογραφή με φορητά συστήματα που επιτρέπουν ανάγνωση γραμμωτού κώδικα.
 • Φορητά συστήματα πωλητών για ανεύρεση εναλλακτικών ειδών και χρωμάτων στην αποθήκη ή σε άλλα καταστήματα, χωρίς την ανάγκη μετακίνησης από τα ράφια στον υπολογιστή του ταμείου.
 • Δημιουργία φορολογικής απογραφής σε ελάχιστο χρόνο.
 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης επίκαιρων πολιτικών marketing, όπως πχ εκπτώσεις πελάτη.
 • Εξειδικευμένα παραστατικά του κλάδου, όπως “επιστροφή-πώληση”.
 • Πολλαπλούς τρόπους πληρωμής (για παράδειγμα, συνδυασμός μετρητών και πιστωτικής κάρτας, ή πληρωμή από περισσότερες της μιας πιστωτικές κάρτες για τον ίδιο λογαριασμό ή τον ίδιο πελάτη).
 • Sortimento στις παραγγελίες. 
 • Μηνιαία πρόβλεψη ρευστότητας για τον διακανονισμό λήξης επιταγών προς τους προμηθευτές (cheque flow).
 • Πλήρη παρακολούθηση ταμείου, τραπεζών, πιστωτικών καρτών κλπ.
 • Αναλυτική παρακολούθηση οποιουδήποτε εξόδου.

Βέλτιστες πρακτικές που απαντώνται στις εφαρμογές διεθνών κατασκευαστών λογισμικού δεν θα πρέπει να αγνοηθούν, αλλά να επαναπροσδιοριστούν και να μελετηθούν, προκειμένου να ενταχθούν -αναβαθμίζοντάς την- στη λογική της ελληνικής αλυσίδας καταστημάτων, χωρίς όμως να αντιγραφούν ως έχουν, διότι πιθανόν τέτοιες λογικές θα κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό. Για παράδειγμα, όσες εταιρείες έχουν υψηλό βαθμό ελέγχου στον τρόπο διακίνησης και διάθεσης των προϊόντων -μπορείτε να ονοματίσετε οποιαδήποτε διεθνή αλυσίδα καταστημάτων με παγκόσμια διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας και να έχετε δίκιο!- επιδιώκουν την καλύτερη δυνατή διανομή στα σημεία πώλησης (με βάση δεδομένα που αφορούν σε κωδικό ή μοντέλο, χρώμα και μέγεθος και τα οποία αποθηκεύονται σε διάφορα επιχειρησιακά συστήματα, όπως CRM, WMS, inventory & supply chain management systems κλπ).

Με τον τρόπο αυτόν, εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη απορρόφησή τους ή, αντίστροφα, τα λιγότερα “εναπομείναντα στο ράφι”, τα οποία θα πρέπει τελικά να πωληθούν με τη λογική του stock-out, δηλαδή με μειωμένο ή και μηδενικό κέρδος από το αγοραστικό κοινό κάθε σημείου πώλησης. Σε ένα τέτοιο σενάριο λειτουργίας, εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυΐας, οι οποίες εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή πρόβλεψη ζήτησης, είναι κατά προτεραιότητα συνιστώμενη τεχνολογική πρόταση. Είναι προφανές ότι, εάν το περιβάλλον της δικής σας επιχείρησης δεν λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο, τα εργαλεία αυτής της μορφής δεν έχουν να σας προσφέρουν σημαντική βοήθεια.

Επιλέγοντας συνεργάτη

Καίριο ζήτημα, ως προς τη υιοθέτηση μιας οποιασδήποτε τεχνολογικής λύσης, είναι η σωστή επιλογή του συνεργάτη, τον οποίον θα επιλέξετε για την υλοποίησή της. Σε κάθε περίπτωση, αρχικά μπορείτε να απευθυνθείτε στις ίδιες τις εταιρείες ανάπτυξης και, στη συνέχεια, σε κάποιον πιστοποιημένο συνεργάτη τους, είτε πρόκειται για ελληνικά software house είτε για μεγάλους διεθνείς οίκους ανάπτυξης λογισμικού. Στη δεύτερη περίπτωση, υπάρχει μία εναλλακτική οδός: αναζητήστε κάποιον μεγάλο integrator, δηλαδή μια εταιρεία ολοκλήρωσης συστημάτων πληροφορικής, η οποία έχει αναλάβει στο παρελθόν έργα στον τομέα της δραστηριότητάς σας, έχει ικανοποιημένους πελάτες και εφαρμόζει λύσεις διαφορετικών κατασκευαστών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Scicom, η οποία διαθέτοντας εμπειρία 28 χρόνων στον τομέα των εμπορικών εφαρμογών, προσφέρει το Microsoft Dynamics NAV για την κεντρική διαχείριση της επιχείρησης και το LS Retail για τη διαχείριση των καταστημάτων και της λιανικής πώλησης. «Σημαντικό πλεονέκτημα της λύσης μας για την ένδυση & υπόδηση είναι το ενιαίο σύστημα back-office και retail store, όπου η πληροφόρηση -είτε αφορά στην κεντρική διοίκηση είτε αφορά στο ταμείο- είναι διαθέσιμη σε όλους», μας πληροφορεί ο κ. Δημήτρης Βαρώνος, sales manager της εταιρείας. «Συγχρόνως, η λειτουργικότητα που προσφέρεται, είτε στην κεντρική διοίκηση είτε στο κατάστημα, περιλαμβάνει τις πλέον βέλτιστες πρακτικές σε διεθνές επίπεδο, μιας και τα προϊόντα υποστηρίζονται από τη Microsoft.

Η εγκατάσταση των λύσεων γίνεται αποκλειστικά από τη Scicom, παραδίδοντας το σύνολο της εγκατάστασης στον πελάτη. Εφ’ όσον ο πελάτης το επιθυμεί, η Scicom αναλαμβάνει και την προμήθεια εγκατάστασης του συνεργαζόμενου εξοπλισμού με την εφαρμογή. ‘Ολες οι παρεχόμενες υπηρεσίες υλοποιούνται από πιστοποιημένους τεχνικούς, που έχουν περάσει τις αντίστοιχες εκπαιδεύσεις από τους κατασκευαστές. Η πιστοποίησή μας ως Gold Certified Partner της Microsoft και της LS Retail, καθώς και η φήμη που έχουμε αποκτήσει εδώ και 28 χρόνια στην ελληνική αγορά, εγγυώνται για το επίπεδο των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών. Μία επιπλέον εγγύηση είναι η πάγια πολιτική της Microsoft σε παγκόσμιο επίπεδο να εξασφαλίζει τους πελάτες που χρησιμοποιούν το λογισμικό της για την αδιάλειπτη και εγγυημένη παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε ό,τι αφορά στην υποστήριξη των προϊόντων της».

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε ότι βασικό κριτήριο για να προτιμήσετε μία εταιρεία και μια λύση έναντι μιας άλλης είναι η συνεπής παροχή τεχνολογικά προηγμένων και αξιόπιστων λύσεων πληροφορικής, σε συνδυασμό με ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης και, βεβαίως, η αντίστοιχη δέσμευση της εταιρείας-συνεργάτη για την υποστήριξη της λειτουργίας σας, καθώς η επιχείρηση αναπτύσσεται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Ενδυναμώνοντας τις σχέσεις με τον πελάτη

Βασικό ζητούμενο για κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον απαιτητικό χώρο της ένδυσης & υπόδησης είναι η αποκατάσταση σχέσεων πιστότητας με τους πελάτες της. Μια τέτοια σχέση, κατά κανόνα, υποστηρίζεται μέσω κάποιου loyalty scheme (που περιλαμβάνει κάρτα μέλους, προνομίων κλπ) και, βεβαίως, κάποιας CRM εφαρμογής ή έστω ενός σχετικού module στην πληροφοριακή πλατφόρμα της εταιρείας. Και σε αυτή την κονίστρα μερικές ελληνικές εταιρείες πληροφορικής επιδεικνύουν αξιοσημείωτες επιδόσεις.

«Το Entersoft CRM είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, το οποίο έχει την ικανότητα να λειτουργεί μαζί με το ERP της επιχείρησης σε ένα ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης, παρουσιάζοντας με σαφήνεια και σε πραγματικό χρόνο τη συνολική εικόνα της επιχείρησης», επισημαίνει ο κ. Αντώνης Κοτζαμανίδης, διευθύνων σύμβουλος της Entersoft. «Το Entersoft CRM αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο οργάνωσης, προγραμματισμού και παρακολούθησης όλων των εργασιών, που αφορούν στη διαχείριση των σχέσεων με πελάτες και συναλλασσόμενους, τη βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών και την τόνωση της εξωστρέφειας της επιχείρησης. Η συγκεκριμένη λύση είναι σε θέση να υλοποιήσει απρόσκοπτα την πελατοκεντρική στρατηγική επιχειρήσεων με τα απαιτητικότερα χαρακτηριστικά, όπως είναι ο χώρος της ένδυσης & υπόδησης. Παρ’ όλα αυτά, αξιολογώντας τον χώρο ως ιδιαίτερα απαιτητικό, αναπτύξαμε ένα εξειδικευμένο προϊόν αποκλειστικά γι’ αυτόν», συμπληρώνει ο κ. Κοτζαμανίδης.

Σύγχρονα εργαλεία προβολής

Εκτός από τις λύσεις υποστήριξης της λειτουργίας του καταστήματος, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στις αλυσίδες καταστημάτων ένδυσης & υπόδησης διαδραματίζουν οι λύσεις προβολής των προϊόντων, αυτές δηλαδή που επιδιώκουν να κερδίσουν την προσοχή του καταναλωτή και να τον οδηγήσουν στην αγορά των προσφερόμενων προϊόντων.

Ο συγκεκριμένος χώρος κυριαρχείται από LCD οθόνες. Το πιο σημαντικό, ωστόσο, δεν είναι να επιλέξετε τον κατασκευαστή των οθονών ή την ευκρίνεια που θα χρησιμοποιήσετε. Πάνω απ’ όλα, είναι ανάγκη να απαντήσετε σε ερωτήματα που έχουν σχέση με ζητήματα, όπως η πλατφόρμα λειτουργίας, το περιεχόμενο που θα προβάλλεται και, κυρίως, με ποια εταιρεία ή όμιλο θα συνεργαστείτε για την παραγωγή του σύμφωνα με τα δικά σας standard. Καθώς, εν πολλοίς, ισχύει ότι «μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις», μια καλοστημένη λύση προβολής στον χώρο ενός καταστήματος ένδυσης & υπόδησης μπορεί να βάλει σε πειρασμό τον πελάτη, ο οποίος μπήκε στο κατάστημα για την αγορά ενός αγαθού και μπορεί, εξ αιτίας της, να φύγει έχοντας αγοράσει πολύ περισσότερα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης.

Οι τρόποι που προσφέρονται για ένα τέτοιο επιθυμητό αποτέλεσμα είναι πολλοί, και καθένας τους κρύβει κάποιο πλεονέκτημα ή έχει μια ξεχωριστή στόχευση. «Με τη λύση Match N’ Go, χρησιμοποιούμε LCD οθόνες, οι οποίες είναι στραμμένες προς τον καταναλωτή που βρίσκεται στο ταμείο και προβάλλουν προσφορές up-selling και στοχευμένα μηνύματα, βασισμένα στην αρχική αγορά του», δηλώνει ο κ. Σπύρος Πάντος, business development & sales manager της TVeez Hellas, παρουσιάζοντας τις υπηρεσίες που προσφέρει στον συγκεκριμένο τομέα η εταιρεία. «Τα οφέλη στην περίπτωση αυτή είναι άμεσα και μετρήσιμα: αύξηση της αξίας πώλησης ανά συναλλαγή, βελτίωση της απόδοσης της αποθήκης, ενίσχυση της ακούσιας αγοραστικής παρόρμησης, ενίσχυση της επισκεψιμότητας κλπ. ‘Αλλη δημοφιλής λύση είναι το Fitting Room Solution, που εφαρμόζει LCD οθόνες τοποθετημένες στο δοκιμαστήριο, μέσω των οποίων προβάλλονται ενδύματα και αξεσουάρ ταιριαστά με όσα δοκιμάζει κάθε φορά ο πελάτης».

Εκτός από τα παραπάνω, η TVeez Hellas προωθεί το Smart Shelf Solution, που χρησιμοποιεί στρατηγικά τοποθετημένες LCD οθόνες, οι οποίες προβάλλουν προωθητικά spot και πληροφορίες σε αντιστοιχία με το προϊόν που εκείνη τη στιγμή εξετάζει ο πελάτης. Μία παρόμοια λύση, το Window Solution, επιδιώκει να αυξήσει την επισκεψιμότητα στο κατάστημα, προβάλλοντας σε τμήμα της βιτρίνας ελκυστικά προωθητικά spot, με είδη που υπάρχουν σε αυτήν ή όχι. Τέλος, άξιο μνείας είναι το Price Checker Solution, ένα ψηφιακό κανάλι προβολής στοχευμένων μηνυμάτων τη στιγμή ακριβώς που κάποιος πελάτης ελέγχει την τιμή ενός προϊόντος σε έναν από του ψηφιακούς σταθμούς ελέγχου τιμών που βρίσκονται στο κατάστημα.

Το άρθρο δημοσιεύεται στο τεύχος 43 (Απρίλιος-Μάιος 2009) του περιοδικού “Retail Technology” (Εκδόσεις Comcenter).