Η Dr. Mona Sloane είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Data Science και Media Studies στο Πανεπιστήµιο της Βιρτζίνια (UVA). Ως κοινωνιολόγος, µελετά τη διασταύρωση τεχνολογίας και κοινωνίας, ειδικά στο πλαίσιο του σχεδιασµού, της χρήσης και της πολιτικής της Τεχνητής Νοηµοσύνης. Στο Πανεπιστήµιο της Βιρτζίνια (UVA), η Mona διευθύνει το Sloane Lab το οποίο διεξάγει εµπειρική έρευνα σχετικά µε τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στην οργάνωση της κοινωνικής ζωής. Η έρευνά του εστιάζει στην ΤΝ ως κοινωνικό φαινόµενο που διασταυρώνεται µε ευρύτερες πολιτιστικές, οικονοµικές, υλικές και πολιτικές συνθήκες.

Την Τετάρτη 3 Απριλίου 2024, στην κεντρική live online οµιλία της µε τίτλο “AI and Recruiting: The Need for Transparency” θα εξηγήσει πως τα συστήµατα Τεχνητής Νοηµοσύνης  διαµεσολαβούν ολοένα και περισσότερο τις κοινωνικές σχέσεις και στις αλληλεπιδράσεις µεταξύ εταιρειών και µελλοντικών εργαζοµένων. Θα σκιαγραφήσει τον τρόπο µε τον οποίο οι υπεύθυνοι προσλήψεων αλληλεπιδρούν µε συστήµατα ΤΝ και ποιες µορφές διαφάνειας απαιτούνται για τον µετριασµό της πιθανής προκατάληψης της ΤΝ στις διαδικασίες εύρεσης και αξιολόγησης υποψηφίων.

Επιπλέον θα εξηγήσει το πως η ΤΝ ενσωµατώνεται στη στρατολόγηση, θέτοντας τον κίνδυνο µεροληψίας και διακρίσεων, πως οι πρακτικές των υπαλλήλων προσλήψεων µπορεί να έρχονται σε σύγκρουση µε τις λειτουργίες ΤΝ και θα εστιάσει στις συγκεκριµένες ανάγκες διαφάνειας που έχουν οι υπεύθυνοι προσλήψεων. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter