Πριν περάσουν δύο μήνες από την έναρξη του προγράμματος του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ)
για τη χορήγηση κεφαλαίων κίνησης, προέκυψαν ήδη τα πρώτα προβλήματα. Από τη μια καταγγέλλεται από επιχειρηματίες και από επαγγελματικούς φορείς η δυστοκία των τραπεζών να εγκρίνουν δάνεια βάσει του προγράμματος και από την άλλη διαπιστώνεται καθυστέρηση του αρμόδιου υπουργείου στην διαπίστωση των προβλημάτων και σε εξαγγελία διορθωτικών κινήσεων.

Πλήθος καταγγελιών δέχθηκε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, ως φορέας που εκφράζει κατά κύριο λόγο τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, από επιχειρήσεις μέλη του, για την μη έγκριση των αιτήσεών τους από Τράπεζες για χορηγήσεις με βάση το πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ. Οι επιχειρήσεις διαμαρτύρονταν για καθυστερήσεις και για προσκόμματα εκ μέρους των τραπεζών με διάφορες αιτιολογίες (την ύπαρξη υπολοίπου άλλου δανείου, την έλλειψη πληροφόρησης από πλευράς τους, την αυστηρή τραπεζική αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας
κλπ). Τα προβλήματα επισημάνθηκαν και από πολλούς άλλους επαγγελματικούς φορείς, οι οποίοι πρότειναν συγκεκριμένες αλλαγές των όρων χορήγησης των δανείων σε επιχειρήσεις που εντάσσονται στο σχετικό πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ. Οι αλλαγές αυτές, τις οποίες φαίνεται να εξετάζει σοβαρά και το αρμόδιο υπουργείο, συνοψίζονται στα εξής:

  • Μείωση των κερδοφόρων χρήσεων που απαιτούνται για την ένταξη  μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα από τρεις σε δύο.
  • Κατάργηση του όρου, σύμφωνα με τον οποίο, όταν το ποσοστό των καταπτώσεων είναι άνω του 12%, διακόπτεται η συνεργασία του ΤΕΜΠΜΕ.
  • Μείωση του ανώτατου επιλέξιμου ποσού δανείου προς εγγύηση και επιδότηση, που σήμερα ανέρχεται στα 350.000 ευρώ.

Οι βελτιώσεις αυτές στους όρους κρίνονται απαραίτητες, δεδομένων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση πλέον οι μικρές κυρίως επιχειρήσεις λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και του μικρού αριθμού εγκρίσεων δανείων από τις τράπεζες (1.997 σε σύνολο 10.000 αιτήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα στις 26 Ιανουαρίου ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Κωστής Χατζηδάκης).

Επιστολή της ΕΣΕΕ στον πρόεδρο του ΤΕΜΠΜΕ

Με επιστολή της που απέστειλε στις 28 Ιανουαρίου η ΕΣΕΕ ζητά τη υπαγωγή εμπορικών επιχειρήσεων, που συμψηφιστικά είναι κερδοφόρες την τελευταία τριετία και όχι μόνο αυτών που παρουσιάζουν κερδοφορία τα τρία τελευταία χρόνια, στο πρόγραμμα τραπεζικής χρηματοδότησης με την εγγυηση του ΤΕΜΠΜΕ, καλώντας το Ταμείο “να συνηγορήσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη, προκειμένου το πρόγραμμα χρηματοδότησης να καταστεί ακόμη περισσότερο αποτελεσματικό και -κυρίως- να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της σημερινής δύσκολης οικονομικής συγκυρίας”.

Το άρθρο δημοσιεύεται στο τεύχος 68 (Δεκέμβριος 2008-Ιανουάριος 2009) του περιοδικού “Το μαγαζί μας” (εκδόσεις Comcenter).