Mε κάθε διαθέσιμο μέσο, κάθε οργανισμός ή προϊόν προσπαθεί να δημιουργήσει και να προβάλει μια ξεχωριστή ταυτότητα, που στοιχειοθετεί τη διαφορετικότητά του, τον λόγο ύπαρξής του. Ο στόχος επιτυγχάνεται απόλυτα εάν η ταυτότητα μιλά αυτόματα στο μυαλό του υποκειμένου στο οποίο απευθύνεται και ειδικότερα στις αρχές που πρεσβεύει.

Παρά το γεγονός ότι τα παραπάνω είναι γνωστά σε όσους έχουν σχέση με επιχειρήσεις, πολλές φορές η δημιουργία ξεχωριστής ταυτότητας αντιμετωπίζεται επιφανειακά, με εστίαση μόνο στην εικόνα και όχι στην ουσία. Το αποτέλεσμα είναι το μήνυμα να μη φθάνει στον αποδέκτη, αφού η «συσκευασία» του δεν ταυτίζεται με το περιεχόμενό του ή μοιάζει τραγικά με τη «συσκευασία» πολλών άλλων, κατά βάση ανταγωνιστών.

Η κυριότερη αιτία είναι πως το περιεχόμενο, με άλλα λόγια η κουλτούρα που θα έπρεπε να χαρακτηρίζει κάθε πτυχή έκφρασης της επιχείρησης, είναι συνήθως ρηχή, έχοντας αποκλείσει από τον πυρήνα της μια κοινωνικά… φιλική οικονομική ανάπτυξη. Με αυτό τον τρόπο, αδυνατεί να δημιουργήσει λόγους αποδοχής των μηνυμάτων της στο εσωτερικό και το εξωτερικό της περιβάλλον.

Εδώ και δεκαετίες, οι ερευνητές των επιχειρηματικών και κλαδικών εξελίξεων και τάσεων, αναλύοντας τους κώδικες επικοινωνίας των επιχειρηματικών οργανισμών με το κοινό τους, παρουσιάζουν διαφάνειες όπου απεικονίζονται πολύ γνωστά brands περασμένων ετών που έχουν εξαφανιστεί από τον χάρτη της αγοράς και τη θέση τους έχουν πάρει νέοι παράγοντες του παιχνιδιού, που αγωνίζονται με τη σειρά τους να διατηρήσουν την επιτυχία τους. Οι λόγοι είναι πολλοί και διαφορετικοί. Δεν αφορούν πάντα στην έλλειψη μιας κοινής συνισταμένης στην ταυτότητα μιας επιχείρησης, ικανής να εμπνεύσει τη διοίκηση, το σύνολο των εργαζομένων στους κόλπους της και το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Όμως, αυτός δεν παύει να είναι καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας, με διάρκεια στον χρόνο.

Αυτό που σήμερα διαφοροποιεί την κατάσταση και δίνει ιδιαίτερο βάρος στον ρόλο της ταυτότητας και της κουλτούρας μιας επιχείρησης και στον κλάδο του λιανεμπορίου τροφίμων είναι πως η τιμή εξακολουθεί να διαμορφώνει σε σημαντικό βαθμό τον αριθμό των πελατών που θα την επιλέγουν για τις αγορές τους. Άρα, η διαφοροποίησή της, εκ των πραγμάτων, είναι κλειδί για την επιλογή της.

Ο αμερικανικός κολοσσός Walmart, παράδειγμα μελέτης για το σύνολο των επιχειρήσεων για πολλούς και διαφορετικούς λόγους και ένας από τους ισχυρότερους «παίκτες» του κλάδου διεθνώς, απέτυχε να αντιμετωπίσει, σύμφωνα τουλάχιστον με τους βρετανούς αναλυτές, τον ανταγωνισμό στο πεδίο των τιμών. Οι Lidl και Aldi, οι δύο ισχυρότεροι λιανέμποροι στην κατηγορία των εκπτωτικών αλυσίδων (σιγά σιγά και αυτός ο ορισμός χάνει την αξία του), δημιούργησαν μια «ψαλίδα» τιμών με την Asda, θυγατρική της Walmart, που η τελευταία δεν κατάφερε να κλείσει.

Στο πεδίο των τιμών, λοιπόν, «έπεσε» η αμερικανική θυγατρική, και πλέον θα αποτελεί, με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, τμήμα μιας ιστορικής βρετανικής αλυσίδας, της Sainsbury’s. Aν λοιπόν το σκληρό παιχνίδι του ανταγωνισμού εξακολουθήσει να παίζεται στο γήπεδο των τιμών, κανένας παίκτης, όσο ισχυρός και αν είναι, δεν θα έχει ποτέ το απόλυτο πλεονέκτημα.

Επιχειρήσεις στο λιανεμπόριο, αλλά και στην παραγωγή, που δεν καταφέρουν να αξιοποιήσουν τη διαθέσιμη γνώση για το τι και πώς το θέλουν οι πελάτες τους, ώστε να φέρουν στο προσκήνιο τα χαρακτηριστικά που τις διαφοροποιούν ουσιαστικά και να αποκτήσουν τη δική τους ταυτότητα, θα πρέπει να αρχίσουν να νιώθουν άβολα στη θέση που κατέχουν, όσο ψηλά κι αν βρίσκεται. Οι εναλλαγές στους πίνακες των επιτυχιών θα είναι όλο και πιο συχνές, δεδομένης της τρομακτικής ταχύτητας μεταβολής όλων των δεδομένων.

Απαραίτητο στοιχείο για την υλοποίηση μιας επιτυχημένης στρατηγικής είναι η θεμελίωσή της σε μια κοινή, κοινωνικά αποδεκτή εταιρική κουλτούρα. Οι αξίες της θα πρέπει να ανταποκρίνονται στον σημαντικό ρόλο που καλείται να παίξει σε κάθε εποχή το εμπόριο, ως μια συνισταμένη του πολιτιστικού επιπέδου κάθε χώρας.