Σε χρόνο ταχύτερο από τον προβλεπόμενο του business plan της Metro φαίνεται ότι εξελίσσεται η διαδικασία ενσωμάτωσης του δικτύου της Αφοί Βερόπουλοι στο δίκτυο πωλήσεων My Market. Η αλυσίδα έχει ήδη ολοκληρώσει τις αναγκαίες προσαρμογές στα μηχανογραφικά συστήματα της εξαγορασθείσας, ενώ τις επόμενες εβδομάδες θα έχει αναρτηθεί το σήμα My Market στο σύνολο των καταστημάτων Αφοί Βερόπουλοι.

Η εξέλιξη αυτή θα επιτρέψει στην αλυσίδα να επικεντρώσει τη διαφημιστική πολιτική της αποκλειστικά στο σήμα των My Market, εφόσον στο εξής το σήμα Αφοί Βερόπουλοι παραμένει στην ιστορική μνήμη.

Όπως σημειώνεται από την εταιρεία, για την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων ενεργειών, βάσει του business plan, υπήρχε χρονικό περιθώριο ως το τέλος του έτους. Υπό αυτή την έννοια το πρόγραμμα προσαρμογής του εξαγορασμένου δικτύου ολοκληρώνεται τουλάχιστον ένα δίμηνο νωρίτερα από το αρχικώς αναμενόμενο.

Σε ό,τι αφορά τις ανακαινίσεις κατά το πρότυπο των My Market, όλα εξελίσσονται βάσει του σχεδιασμού. Ήδη το πρόγραμμα αναβαθμίσεων των πιο καινούργιων σούπερ μάρκετ της εξαγορασθείσας έχει ολοκληρωθεί. Πρόκειται για 30 καταστήματα στα οποία χρειάστηκε να γίνουν παρεμβάσεις περιορισμένης κλίμακας και ήδη εγκαινιάσθηκε η λειτουργία τους. Έπονται οι μετασκευές στις υπόλοιπες εμπορικές μονάδες του δικτύου, που υπολογίζεται πως αφορούν τουλάχιστον 110 σούπερ μάρκετ. Σε αυτές οι παρεμβάσεις θα είναι μεγάλης κλίμακας, πράγμα που σημαίνει ότι απαιτηθεί περισσότερος χρόνος και φυσικά χρήμα.

Σύμφωνα με το σχετικό πλάνο, το 2016 ο κύκλος των ανακαινίσεων περιλαμβάνει συνολικά 30 καταστήματα. Εντός του 2017 θα πραγματοποιηθούν οι μετασκευές σε 40 ακόμα μονάδες κι άλλες τόσες θα μετασκευαστούν το 2018, οπότε θα ολοκληρωθεί το πλάνο.

Η ώρα της κρίσεως στα τέλη του 2019
Σε ό,τι αφορά τις αποδόσεις που καταγράφονται στα πρώην Αφοί Βερόπουλοι, από τη Metro σημειώνεται ότι, μετά από κάθε ανακαίνιση και ανάλογα με το κατάστημα, ο τζίρος του αυξάνει από 50% έως 100%. Πάντως, όπως διευκρινίζεται, τα εν λόγω υψηλά ποσοστά προκύπτουν επειδή οι υπολογισμοί γίνονται από χαμηλή βάση. Στο πλαίσιο αυτό, εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί χρόνος μέχρι τα καταστήματα της εξαγορασθείσας ν’ αποκτήσουν τη δυναμική που περιγράφεται στο business plan.

Η επιδιωκόμενη αποτελεσματικότητα για την αλυσίδα θα επιτευχθεί όταν ανακαινιστεί πλήρως το δίκτυο της Αφοί Βερόπουλοι, οπότε οι ετήσιες πωλήσεις του σχεδιάζεται να διπλασιαστούν, από τα 350 εκατ. ευρώ πριν την εξαγορά του στα 700 εκατ. ευρώ. Αυτό εκτιμάται ότι θα συμβεί περί τα τέλη του 2019, χρονιά που θα αποτιμηθεί συνολικά ο βαθμός επιτυχίας του εγχειρήματος ενσωμάτωσης και προσαρμογής των δομών της Αφοί Βερόπουλοι στον τομέα λιανικής της Metro. Τότε, αν όλα έχουν εξελιχθεί ομαλά, η Metro θα εμφανίζει ενοποιημένες πωλήσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ κατά το «εσωτερικό» σενάριο της διοίκησης της εταιρείας –το επίσημο business plan επισημαίνεται πως είναι πιο συντηρητικό…

Ως προς την κερδοφορία της εταιρείας «έχουν γίνει πολλές ασκήσεις», όμως, τα καθαρά αποτελέσματα φαίνεται πως θα κριθούν από το επίπεδο των τιμών, άρα, από το βαθμό έντασης του ανταγωνισμού μετά την ενσωμάτωση της Μαρινόπουλος στη Σκλαβενίτης και τη σχετική εκδήλωση των αντιδράσεων όλων των αλυσίδων της εγχώριας αγοράς.