Την τελευταία εικοσαετία ο καταναλωτής αποκομίζει σημαντικά οφέλη από τον εγχώριο ανταγωνισμό των σούπερ μάρκετ σε ζητήματα τιμών, ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων, αναβάθμισης του αγοραστικού περιβάλλοντος και της ζωής του γενικότερα. Αυτό πιστεύει ο guest editor του ανά χείρας «σελφ σέρβις», κ. Νίκος Βερόπουλος, πρόεδρος του ομώνυμου ομίλου, διαπιστώνοντας, όμως, ότι συχνά ο κλάδος έγινε δέκτης μιας αδικαιολόγητης μειωτικής κριτικής εκ μέρους της πολιτείας και ιδιωτικών συμφερόντων, που αντανακλά επικοινωνιακές σκοπιμότητες. Έχει δίκιο;

«Διασφαλίζουμε τον κλάδο από κακόβουλες κριτικές»
Στέφανος Κομνηνός, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
«Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) αντιμετωπίζει τον κλάδο του λιανεμπορίου με ιδιαίτερη προσοχή, όσον αφορά τόσο στον ελεγκτικό τομέα των αρμοδιοτήτων της όσο και τον επικοινωνιακό, χωρίς γενικεύσεις και στοχευμένες αναφορές.

Από την πρώτη μέρα ανάληψης καθηκόντων της νέας κυβέρνησης, η ΓΓΕ δίνει καθημερινά μάχη για τη σωστή ενημέρωση των πολιτών και την προστασία των εμπόρων, ειδικότερα του κλάδου του λιανεμπορίου, από κακόβουλες κριτικές.

Ο ρόλος της ΓΓΕ είναι θεσμικός και εποπτικός. Ενθαρρύνει κάθε πρωτοβουλία που συνάδει με τη μεγιστοποίηση του οφέλους του καταναλωτή, στο πλαίσιο μιας υγιούς ανταγωνιστικής αγοράς.

Έχοντας συντονίσει έναν ελεγκτικό μηχανισμό κοστολογικών ελέγχων, με μια αξιόπιστη και πλήρη βάση δεδομένων τιμών, κάθε αναφορά σε τιμές προϊόντων ενός κλάδου αποτελεί για τη ΓΓΕ αντικείμενο μελέτης, ελέγχου και ταυτοποίησης των σχετικών πηγών. Συγκεκριμένα, με την αναβάθμιση της πλατφόρμας του νέου Παρατηρητηρίου Τιμών, θα παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα εξαγωγής από το σύστημα μεγάλου όγκου στοιχείων προς χρήση από φορείς, καταναλωτικές ενώσεις και μέσα μαζικής ενημέρωσης (web services). Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουμε την εγκυρότητα των δεδομένων που χρησιμοποιούνται και αποτρέπουμε κάθε κακόβουλη κριτική».

Σημαντική πρόοδος προς όφελος των καταναλωτών
Γιώργος Μπάλτας, καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
«Ο ανταγωνισμός σε έναν κλάδο λειτουργεί πάντα προς όφελος των καταναλωτών, καθώς μειώνει τις τιμές, βελτιώνει κι εξελίσσει τις επιχειρήσεις και οδηγεί σε προϊόντα και υπηρεσίες με προηγμένα χαρακτηριστικά, που καλύπτουν καλύτερα τις προτιμήσεις των πελατών τους.

Στην Ελλάδα, την τελευταία εικοσαετία, ο κλάδος των σούπερ μάρκετ γνώρισε πολύ μεγάλες αλλαγές, όπως την είσοδο διεθνών αλυσίδων, την εμφάνιση νέων τύπων καταστημάτων, την ανάπτυξη μεγαλυτέρων δικτύων και την ανάπτυξη προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των αλυσίδων επέφερε σημαντική πρόοδο σε τομείς καταναλωτικού ενδιαφέροντος, όπως είναι η ποικιλία και ποιότητα των προϊόντων, η ανάπτυξη και θεαματική βελτίωση των κωδικών ιδιωτικής ετικέτας, η ατμόσφαιρα των καταστημάτων, η οργάνωση και λειτουργικότητα των καταστημάτων, η επέκταση δικτύων και η κάλυψη νέων περιοχών, η εξυπηρέτηση των πελατών και η υιοθέτηση των αρχών του μάρκετινγκ. Φυσικά, πολύ σημαντικές εξελίξεις υπήρξαν επίσης σε παράγοντες που δεν γίνονται άμεσα αντιληπτοί από τον πελάτη, αλλά εντούτοις συντελούν καθοριστικά στη λειτουργία των αλυσίδων και περιλαμβάνουν τα σύγχρονα εφοδιαστικά και διανεμητικά συστήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ετήσια έρευνα που διεξάγω στο Εργαστήριο Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, δείχνει ότι η αξιολόγηση των καταναλωτών για τα σούπερ μάρκετ, με κριτήρια ποιότητας και ποικιλίας προϊόντων, τοποθεσίας, πρόσβασης και εξυπηρέτησης, είναι πολύ καλή. Προφανώς, χρειάζεται οι επιχειρήσεις του κλάδου να προσέξουν το θέμα του επιπέδου τιμών, έστω κι αν οι τελευταίες ασφαλώς δεν διαμορφώνονται μόνο στο στάδιο του λιανικού εμπορίου.

Όπως τα τελευταία χρόνια αλλάζει το εμπόριο, έτσι η αγοραστική συμπεριφορά δεν μπορεί σήμερα να ερμηνευθεί με βολικά στερεότυπα των προηγούμενων δεκαετιών. Οι απαιτήσεις των καταναλωτών αυξάνονται, ακολουθώντας ανάλογες εξελίξεις διεθνώς.

Διανύουμε μία περίοδο κατά την οποία οι αντικειμενικά δυσχερείς οικονομικές συνθήκες και η υποκειμενική θεώρηση τους από τα άτομα συντελούν στη διαμόρφωση νέων καταναλωτικών συμπεριφορών. Οι επιχειρήσεις του κλάδου χρειάζεται να επιδείξουν διορατικότητα και να προβούν σε κινήσεις ουσίας, οι οποίες θα ωφελήσουν όχι μόνο όσες τις αναλάβουν, αλλά και την αγορά συνολικά».


«Καλύτερος διαφημιστής, ο κάθε χωριστός πελάτης σας»
Θεόφιλος Κωτσίδης, Managing Partner της Tempo OMD
«Τα σούπερ μάρκετ, την τελευταία δεκαπενταετία, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διανομή των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης στη χώρα μας, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην αναβάθμιση της σχετικής υπηρεσίας από την άποψη της ποιότητας και της ποικιλίας των προϊόντων, όπως και της αγοραστικής δυνατότητας κι εμπειρίας.

Ωστόσο, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε το ίδιο σε σχέση με τις τιμές των προϊόντων στα ράφια τους. Η σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, όπου τα προϊόντα διατίθενται, σχεδόν παντού, σε χαμηλότερες τιμές απ’ ότι στην Ελλάδα, διαμορφώνει στους καταναλωτές την αντίληψη ότι τα σούπερ μάρκετ κερδοσκοπούν κι αυτό τους καθιστά ανασφαλείς και καχύποπτους.

Ταυτόχρονα, η πολιτική επικοινωνία και οι σκοπιμότητές της επιβάλλουν στις εταιρείες του κλάδου μια ιδιόμορφη ομηρία, ενισχύοντας αδίκως τις σε βάρος τους αντιλήψεις ότι κερδοσκοπούν. Έτσι δημιουργείται στην κοινή γνώμη η αρνητική εικόνα για τα σούπερ μάρκετ. Αλλά κι αυτά δεν κάνουν τα απαιτούμενα ώστε να την αποβάλλουν.

Επιβάλλεται να ξεκινήσουν από την αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων, που οι καχύποπτοι πια καταναλωτές συνεχώς στέλνουν, και να προσέξουν το πώς χειρίζονται τις μάρκες που φιλοξενούν στα ράφια τους. Κι αυτό γιατί το “περισσότερες μάρκες/προμηθευτές στο ράφι” σημαίνει για τον καταναλωτή “μεγαλύτερος ανταγωνισμός, άρα καλύτερες τιμές”.

Αντίθετα, η μικρή ποικιλία υποκινεί αρνητικούς συνειρμούς, με την έννοια ότι το σούπερ μάρκετ, μέσω του περιορισμού των επιλογών των πελατών του, κερδίζει εις βάρος τους. Σημειώνω, επίσης, ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που κινούν οι αλυσίδες, δεν πρέπει να δικαιώνουν την κοινή πεποίθηση, ότι η χαμηλή ποιότητα συνδέεται άμεσα με τη χαμηλή τιμή…

Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ πρέπει να τολμήσουν επικοινωνιακά, με στόχο να γίνουν αναγνωρίσιμες οι υπηρεσίες που προσφέρουν. Η γενική εικόνα που έχει γι’ αυτές ο μέσος καταναλωτής σήμερα είναι αφηρημένη, ενώ τείνει να επικεντρώνεται στην τιμή, απαξιώνοντας όλα τ’ άλλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο καταναλωτής δεν αντιλαμβάνεται τις διαφορές, αλλά οι συνθήκες επιβάλλουν να αναπροσαρμόζει συνεχώς τις επιλογές του, τις οποίες τώρα κάνει εκδηλώνοντας μικρότερη πιστότητα.

Γι’ αυτό οι αλυσίδες πρέπει να κατανοήσουν ότι ο καλύτερος διαφημιστής τους είναι ο πελάτης τους και να ενισχύσουν, τόσο επικοινωνιακά όσο και εμπορικά, τις ενέργειές τους πάνω ακριβώς σε αυτό τον άξονα, πρώτα απ’ όλα μέσα στο κατάστημα».

Η έρευνα «τσεκάρει» θετικά τη δράση των σούπερ μάρκετ
Μάκης Θεοδώρου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Symphony IRI Group Hellas
«Σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα που προσδίδουν στην αγορά μας προς όφελος του καταναλωτή οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, παραθέτω ορισμένα στοιχεία, όπως προκύπτουν από τις έρευνές μας:

Σχετικά με το θέμα των προσφορών, πιστοποιείται ότι οι καταναλωτές σήμερα ζητούν πολύ περισσότερες προσφορές από ποτέ. Ειδικότερα, ενώ το 2005 στο σύνολο των πωληθέντων προϊόντων το 37% διατέθηκαν σε προσφορά, φέτος φαίνεται ότι το αντίστοιχο ποσοστό θα διαμορφωθεί γύρω στο 65%. Αυτό, όμως, μαρτυρά πολλά όχι μόνο για τη σκέψη, τη διάθεση και τις ανάγκες των καταναλωτών, αλλά και για τον βαθμό της ικανοποίησής τους από τα σούπερ μάρκετ.

Σχετικά με την επέκταση της αγοράς PL προϊόντων, πρώτον, ενώ το 2006 το μερίδιό τους στο κανάλι των σούπερ μάρκετ έφτανε το 5,6%, τον Μάιο φέτος πλησίασε το 10%. Δεύτερον, σήμερα οι καταναλωτές, όπως δείχνει η έρευνα, διατίθενται να αγοράσουν ακόμα περισσότερα PL προϊόντα: από 19% που ήταν πέρυσι το ποσοστό που αποτύπωνε αυτή ακριβώς την πρόθεση, σήμερα βρίσκεται στο 28%! Αυτό, όμως, πέρα από δείκτης της καταναλωτικής τάσης, σχετικά με την αναζήτηση χαμηλότερων τιμών, δηλώνει και το μέτρο της συμβολής των σούπερ μάρκετ για την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος των καταναλωτών.

Σχετικά με τη (μεσοσταθμισμένη) διακύμανση των τιμών πέρυσι ως προς το 2008 στο σύνολο των κατηγοριών μη τροφίμων και τροφίμων, διαπιστώσαμε ότι στην αγορά των σούπερ μάρκετ οι τιμές στα μεν μη τρόφιμα υποχώρησαν κατά 0,58%, σε σχέση με το 2008, στα δε τρόφιμα κατά -0,30% αντιστοίχως. Αυτό δείχνει ότι ο έλληνας καταναλωτής, επιλέγοντας μεταξύ της πληθώρας των ανταγωνιστικών μεταξύ τους προϊόντων σε κάθε κατηγορία και των αυξανόμενων αριθμητικά και σε ένταση προσφορών, απολαμβάνει τιμές που μειώνουν τον πληθωρισμό. Αυτό ακριβώς το πλεονέκτημα το προσφέρει η πληθώρα επιλογών που δίνουν τα σούπερ μάρκετ κι ο μεταξύ τους ανταγωνισμός. Άρα τα σούπερ μάρκετ συμβάλουν τεκμηριωμένα στη συγκράτηση του πληθωρισμού.

Τέλος, οι έρευνές μας δείχνουν ότι οι καταναλωτές πιστεύουν πως τώρα πλέον ψωνίζουν φτηνότερα από τα σούπερ μάρκετ, ενώ έχουν την προσδοκία πως στο ερχόμενο δωδεκάμηνο θα αγοράζουν ακόμα πιο φθηνά. Ποιος να το ‘λεγε ένα χρόνο πριν ότι ο καταναλωτής θα περίμενε μείωση αντί για αύξηση των τιμών στο ράφι της οργανωμένης λιανικής…!».


Νέα τάξη πραγμάτων στο λιανεμπόριο τροφίμων
Αντώνης Ζαΐρης, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ)
«Το ελληνικό λιανεμπόριο είναι ένας από τους τρεις κλάδους της ελληνικής οικονομίας, μαζί με τον τουρισμό και τον κατασκευαστικό, που χτυπήθηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα στην παρούσα οικονομική κρίση. Τη μείωση του όγκου λιανικών πωλήσεων κατά 10,4% το 2009, σύμφωνα με στοιχεία της τότε ΕΣΥΕ (σήμερα ΕΛΣΤΑΤ), ακολούθησε περαιτέρω μείωση το 2010. Οι καλές εποχές αύξησης του όγκου των συνολικών λιανικών πωλήσεων το 2006 κατά 7,9% ή ακόμη και κατά μόνο 2,3% το 2007 έχουν περάσει ανεπιστρεπτί, παρουσιάζοντας αρνητικό πρόσημο τόσο το 2009, όσο και το 2010.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο όγκος λιανικών πωλήσεων στα καταστήματα ειδών διατροφής δέχεται, επίσης, ισχυρές πιέσεις -παρά τις αντιστάσεις που προβάλλει- και καταγράφει για το δωδεκάμηνο του 2009 πτώση της τάξης του 6,5%, η οποία κυρίως οφείλεται στη μεταστροφή των διαθέσεων του αγοραστικού κοινού από τα επώνυμα στα φθηνότερα PL προϊόντα. Η συμπεριφορά αυτή πρέπει να αναλυθεί διεξοδικά και να μελετηθεί, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική συμβολή στη ρεαλιστική χάραξη στρατηγικής για την «επόμενη ημέρα» εκ μέρους των διοικήσεων των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Είναι βέβαιο ότι το ελληνικό λιανεμπόριο τροφίμων στο εξής θα υποστεί θεμελιώδους σημασίας αλλαγές: Πρώτον, από άποψη σημαντικών ανακατατάξεων και οργανωτικών αναδιαρθρώσεων στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, καθώς και ανασχεδίασης του μίγματος προϊόντων, με βάση τις υπάρχουσες και τις προσδοκώμενες διαφοροποιήσεις της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Δεύτερον, σε επίπεδο απαραίτητων εξαγορών και συγχωνεύσεων, στην κατεύθυνση της μείωσης των λειτουργικών εξόδων και της επίτευξης οικονομιών κλίμακας, αλλά και της ισχυροποίησης της παρουσίας των επιχειρήσεων στον εσωτερικό και διεθνή ανταγωνισμό, που θα ενταθεί στους επόμενους μήνες.

Η παραδοσιακή μορφή ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων σε επίπεδο “κόστους-ποιότητας-εξυπηρέτησης” σήμερα έχει παρέλθει, δίνοντας τη θέση του σε έναν αδίστακτο κι ανελέητο ανταγωνισμό, που κρίνεται πλέον α) στο συνολικά παρεχόμενο λειτουργικό αποτέλεσμα, που ουσιαστικά δοκιμάζει το σύνολο των λειτουργιών μιας επιχείρησης, β) στην εικόνα υπεραξίας που «παράγει» μία επιχείρηση και γ) στο πώς αυτή τελικά καθιερώνεται στην αντίληψη του μέσου καταναλωτή.

Οι αλλαγές στον κλάδο θα έχουν αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των μεγάλων σούπερ μάρκετ, που σήμερα αντιστοιχεί στο 37% περίπου (ποσοστό από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη, όπου το αντίστοιχο ποσοστό συγκέντρωσης του κλάδου ανέρχεται στο 68%), σε μια αγορά, όμως, που το μέγεθός της (market size) συνολικά θα είναι μικρότερο, ενώ θα έχει υποστεί μια ριζική ανακατανομή μεριδίων, πράγμα που σημαίνει ενδυνάμωση για κάποιους και αποδυνάμωση για άλλους, που μοιραία θα περιορίσουν τις δραστηριότητές τους και θα τεθούν εκτός αγοράς.

Το κρίσιμο, ωστόσο, ερώτημα είναι ποιος θα έχει τις προϋποθέσεις και την κουλτούρα να ενστερνισθεί και να υπηρετήσει το νέο αυτό καταναλωτικό μοντέλο ανάπτυξης της “επόμενης μέρας” και να επιστρατεύσει στην κατεύθυνση αυτή τους διαθέσιμους υλικούς και άυλους πόρους. Στο πλαίσιο αυτό, από σήμερα εκφράζονται προβληματισμοί και γίνονται ασκήσεις επί χάρτου, σχετικά με την αποκάλυψη και την ενίσχυση των ισχυρών πλεονεκτημάτων, που θα προβάλουν επικοινωνιακά οι επιχειρήσεις, καθώς και των αδύναμων σημείων τους, που θα προσπαθήσουν να βελτιώσουν».