Η εταιρεία Mintel παρουσίασε τις κυριότερες τάσεις στον τομέα της συσκευασίας, που θα επηρεάσουν την παγκόσμια αγορά το 2016, και οι οποίες επηρεάζουν τους καταναλωτές και τα brands.

Στη λίστα των νέων τάσεων περιλαμβάνονται: Η ψηφιακή εκτύπωση, που δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον καταναλωτή σε τοπικό, προσωπικό και συναισθηματικό επίπεδο, η απαίτηση για απλοποίηση των πληροφοριών επί της συσκευασίας, η μετάβαση σε ένα νέο επίπεδο της συσκευασίας, που μπορεί να αξιοποιεί ταυτόχρονα την ανάγκη για συρρίκνωση και ανακύκλωση και την ωραία παρουσία στο ράφι, η ανάγκη για ουσιαστικά «πράσινα» προϊόντα συσκευασίας, η κάλυψη της ανάγκης για πολλά, διαφορετικά μεγέθη στα συσκευασμένα προϊόντα και η αξιοποίηση των mobile εφαρμογών στη συσκευασία, με την αξιοποίηση της τεχνολογίας.