Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε στα μέσα Αυγούστου και έως τις 30 Σεπτεμβρίου ο φάκελος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη σχεδιαζόμενη επέκταση των εγκαταστάσεων της γαλακτοβιομηχανίας Κρι-Κρι στις Σέρρες.

Συγκεκριμένα, τα σχέδια της εταιρείας περιλαμβάνουν τα εξής έργα:

  • Επέκταση της δραστηριότητας της Κρι-Κρι, σε νέα αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 26.164,448 τ.μ., με αποτέλεσμα η συνολική έκταση της μονάδας, μετά την αιτούμενη επέκταση να διαμορφώνεται στα 115.755,14 τ.μ.. Επιπλέον, η έκταση καθίσταται ενιαία με την προσάρτηση τμήματος
    αγροτικής οδού.
  • Προσθήκη νέας γραμμής παραγωγής, η οποία αφορά στην παραγωγή μη γαλακτοκομικών, vegan προϊόντων, ονομαστικής δυναμικότητας 16 τόνων ανά ημέρα.
  • Κτιριακή επέκταση, η οποία αφορά στην κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων συνολικής δόμησης 7.700,48 τ.μ. και κάλυψης 7.591,61 τ.μ.
  • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες των υφιστάμενων κτιρίων συνολικής ισχύος 3 MW
  • Δυνατότητα επεξεργασίας ορού γάλακτος από δραστηριότητες τρίτων, μέχρις ότου επιτευχθεί το 100% της δυναμικότητας της μονάδας βιοαερίου. Να σημειωθεί ότι η δυναμικότητα επεξεργασίας ορού γάλακτος δεν θα ξεπεράσει τα 200 κυβικά μέτρα ημερησίως, όπως αρχικά είχε προβλεφθεί.
  • Μηχανολογική επέκταση, η οποία αφορά αφενός στην νέα παραγωγική δραστηριότητα και αφετέρου στην μονάδα παραγωγής βιοαερίου.
  • Αδειοδότηση της γεώτρησης δυναμικότητας 80 κυβικών μέτρων ανά ώρα που κατασκευάστηκε με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος, προς αντικατάσταση υφιστάμενης, καθώς και αδειοδότηση νέας εφεδρικής γεώτρησης παροχής 100 κυβικών μέτρων ανά ώρα.
  • Αύξηση της δυναμικότητας της εγκατάστασης ως προς την εισερχόμενη ποσότητα γάλακτος στους 300 τόνους ημερησίως (έναντι 270 τόνων ημερησίως).

Το πρώτο «ναι»
Ήδη η Κρι-Κρι έχει εξασφαλίσει τη θετική γνώμη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Σερρών, η οποία συνεδρίασε για το θέμα στις 29 Αυγούστου.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον πίνακα περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το έργο αναμένεται να έχει θετικές μακροπρόθεσμες κοινωνικοοικονομικές και κλιματικές επιπτώσεις, όπως και θετικές επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές και στη συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον.

Αντίθετα, προβλέπεται ότι θα έχει αρνητικές ασθενείς, μακροπρόθεσμες και μερικώς αντιμετωπίσιμες επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter