Σημαντικό θέμα δημιουργήθηκε από την απαίτηση του Σωματείου Φορτοεκφορτωτών Κρεάτων Αθηνών (ΣΦΚΑ) να ξεφορτώνουν... αποκλειστικά εκείνοι τα φορτηγά των σούπερ μάρκετ, που μεταφέρουν κρέατα!

Η Σκλαβενίτης, σε σχετική διαμαρτυρία της προς τη Νομαρχία Αττικής, αναφέρει: «Στην υπ’ αριθμόν 17/26.8.87 συνεδρίασή σας αποφασίσατε, μετά από αίτημα του ΣΦΚΑ, ότι οι εργοδότες (έμποροι κρεάτων περιοχής Αθηνών) υποχρεούνται κατά τις φορτοεκφορτώσεις κρεάτων να χρησιμοποιούν υποχρεωτικά τους εφοδιασμένους με επαγγελματικά βιβλιάρια φορτοεκφορτωτές της κατηγορίας κρεάτων “Η Ένωση”.

Επειδή από το εν λόγω σωματείο ζητήθηκε να χρησιμοποιηθούν μέλη του και στην επιχείρησή μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Η επιχείρησή μας δεν έχει αντικείμενο μόνο την εμπορία κρεάτων, αλλά και πολλών άλλων χιλιάδων ειδών, τα οποία διαθέτει λιανικώς στην κατανάλωση.
2. Κατά την εκφόρτωση των κρεάτων χρησιμοποιούμε μηχανικά μέσα αυτόματης εκφόρτωσης από τα αυτοκίνητα στα ψυγεία.
3. Η επίβλεψη και υποβοήθηση της εκφόρτωσης γίνεται από μόνιμους υπαλλήλους της επιχείρησής μας, που θα πρέπει να προβούμε στην απόλυσή τους, αν χρησιμοποιηθούν μέλη του προαναφερόμενου σωματείου.
4. Οι χαμηλές τιμές που διαθέτουμε στην κατανάλωση όλα τα είδη μας, συμπεριλαμβανομένων των κρεάτων, δεν μας επιτρέπουν επιπλέον έξοδα (σημαντικά στην προκειμένη περίπτωση), τα οποία θα πρέπει να επιβαρυνθεί ο καταναλωτής, με αποτέλεσμα την αύξηση του τιμάριθμου. Για όλα τα πιο πάνω, παρακαλούμε να μας εξαιρέσετε από τη σχετική απόφασή σας».