Τα My market προχώρησαν σε συνέργεια με το μη κερδοσκοπικό σωματείο Be-Live, που συστάθηκε προ διετίας με σκοπό να βοηθά υπογόνιμα ζευγάρια, τα οποία δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν το κόστος της εξωσωματικής γονιμοποίησης, προκειμένου να αποκτούν παιδί. Στο πλαίσιο αυτό, με αφορμή την πρόσφατη χριστουγεννιάτικη θεματική καμπάνια «Ένας + Ένας», τα My market σχεδίασαν και υλοποίησαν σε συνεργασία με το Be-Live μία ευρεία καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και των πελατών τους για το έργο του φορέα, ενώ προσέφεραν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για τους σκοπούς του.