Σημαντική ανάπτυξη, η οποία εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον, γνώρισαν τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά τα κατεψυγμένα τρόφιμα. Η αύξηση των πωλήσεων, όμως, δεν ήταν η ίδια για όλες τις κατηγορίες. Ειδικότερα, ενώ για κάποιες κατηγορίες η ιδέα του κατεψυγμένου είναι απόλυτα αποδεκτή, για κάποιες άλλες όπως π.χ. το κρέας, έχει αρχίσει να χάνει σημαντικό έδαφος.

Σημαντική ανάπτυξη, η οποία εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον, γνώρισαν τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά τα κατεψυγμένα τρόφιμα. Η αύξηση των πωλήσεων, όμως, δεν ήταν η ίδια για όλες τις κατηγορίες. Ειδικότερα, ενώ για κάποιες κατηγορίες η ιδέα του κατεψυγμένου είναι απόλυτα αποδεκτή, για κάποιες άλλες όπως π.χ. το κρέας, έχει αρχίσει να χάνει σημαντικό έδαφος.

Η ανομοιογένεια στην αύξηση των πωλήσεων αποδίδεται στο ότι ακόμη δεν έχει αρθεί η αμφιβολία που διακρίνει τον Έλληνα καταναλωτή για τα μη επώνυμα προϊόντα και ειδικά γι’ αυτά του χώρου των κατεψυγμένων τροφίμων.

Η αγορά των κατεψυγμένων στην Ελλάδα εκτιμάται ότι έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Η κατά κεφαλή κατανάλωση των συγκεκριμένων προϊόντων στη χώρα μας εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 18 κιλά ετησίως, σύμφωνα με στοιχεία του FAFPAS, της επίσημης Πανευρωπαϊκής Ένωσης Παραγωγών Κατεψυγμένων Προϊόντων, τα οποία έθεσε στη διάθεση του “σελφ σέρβις” η Γενική Τροφίμων. Ο αντίστοιχος μέσος ευρωπαϊκός όρος ανέρχεται περίπου σε 30 κιλά ετησίως.

Η έλλειψη ελεύθερου χρόνου υπέρ των κατεψυγμένων

Ενας από τους σημαντικότερους λόγους που οδηγεί στην ανάπτυξη της αγοράς των κατεψυγμένων τροφίμων στην Ελλάδα είναι η μείωση του διαθέσιμου ελεύθερου χρόνου και κατά συνέπεια του χρόνου προετοιμασίας του καθημερινού φαγητού. Τα κατεψυγμένα τρόφιμα, σε αυτή την περίπτωση, παρέχουν μια εύκολη λύση, είτε ως υλικά για τη μαγειρική, είτε ως έτοιμα προϊόντα.

Από την άλλη πλευρά, τα διαφορετικά ωράρια εργασίας μεταξύ των μελών της οικογένειας, οι μικρότερες οικογένειες και οι διαφορετικές προτιμήσεις, οδηγούν στην επιλογή μικρότερων συσκευασιών και ποικιλίας στη διατροφή. Παράλληλα, η αύξηση του βιοτικού επιπέδου οδηγεί σε επιλογές value for money και επιλέγονται ακριβότερα προϊόντα, εφόσον γίνεται αντιληπτή από τον καταναλωτή η υψηλή ποιότητα. Στον αντίποδα, δεν είναι σπάνια η επιλογή φθηνότερων προϊόντων, εφόσον δεν γίνεται αντιληπτή η διαφορά από τα ακριβότερα. Στο πλαίσιο αυτό, πολλές εταιρείες του κλάδου επιλέγουν την πιστοποίηση ποιότητας της παραγωγικής τους διαδικασίας, καθώς και την αναβάθμιση της συσκευασίας τους.

Με δεδομένη την ευκολία χρήσης που έχουν τα κατεψυγμένα προϊόντα, το κρίσιμο στοιχείο για την ανάπτυξη κάθε κλάδου είναι να πεισθεί ο καταναλωτής ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν υστερεί σε γεύση ή διατροφική αξία από το αντίστοιχο μη κατεψυγμένο.

Προβλήματα

Όλες οι εταιρείες που διακινούν κατεψυγμένα τρόφιμα συναντούν κάποια προβλήματα στην αλυσίδα διανομής. Τα κατεψυγμένα προϊόντα –και ειδικότερα κάποιες κατηγορίες τους όπως π.χ. τα αλιεύματα- αποτελούν προϊόντα υψηλής ευπάθειας και απαιτούν ειδική μεταχείριση καθόλη τη διάρκεια της ψυκτικής τους αλυσίδας, δηλαδή από την επεξεργασία-τυποποίησή τους έως την τοποθέτησή τους στα ράφια των καταστημάτων. Ο κλάδος αντιμετωπίζει προβλήματα στο συγκεκριμένο ζήτημα και σε μεμονωμένες περιπτώσεις τα τελικά προϊόντα φτάνουν στον καταναλωτή αλλοιωμένα και γενικά σε μη αποδεκτή ποιότητα. Αυτό οφείλεται, όπως επισημαίνεται από τις εταιρείες, στη “φτωχή” υποδομή στο χώρο της κατάψυξης από μερίδα καταστημάτων, στην ελλιπή ενημέρωση των υπεύθυνων των ψυγείων και στη μη σωστή διαχείριση των κατεψυγμένων προϊόντων. Η σωστή εικόνα των προϊόντων δεν είναι μόνο στην ευχέρεια του κάθε παραγωγού, επισημαίνεται από τις εταιρείες, και τονίζεται ότι παρόλο που τέτοια φαινόμενα έχουν γίνει πιο σπάνια, θα πρέπει να δοθεί και από την πλευρά των αλυσίδων ή μεμονωμένων καταστημάτων σούπερ μάρκετ η αντίστοιχη προσοχή, με τα απαραίτητα συστήματα ποιότητας και υποδομής.

Από την άλλη πλευρά, πολλά καταστήματα σούπερ μάρκετ διαθέτουν περιορισμένους χώρους κατάψυξης, με αποτέλεσμα τη συμπίεση των προϊόντων και τη δυσκολία τοποθέτησης νέων. Έτσι, παρατηρείται το φαινόμενο κατηγορίες κατεψυγμένων προϊόντων που γνωρίζουν μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μην μπορούν να εξελιχθούν στην Ελλάδα, λόγω της έλλειψης υποδομής στους χώρους πώλησης. Ωστόσο, όπως αναφέρεται από τις εταιρείες, είναι ενθαρρυντικό ότι τέτοια φαινόμενα είναι σπάνια σήμερα στα σύγχρονα και μεγάλα σημεία πώλησης.

Κατεψυγμένα προϊόντα ζύμης

Αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία των κατεψυγμένων προϊόντων που διανέμονται μέσω των αλυσίδων λιανικής και αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 50% της αγοράς. Μαζί με τα κατεψυγμένα λαχανικά ξεπερνούν το 70% των πωλήσεων των κατεψυγμένων προϊόντων από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με υπολογισμούς των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Η συγκεκριμένη αγορά αναπτύσσεται με ρυθμούς της τάξης του 15% ετησίως και το μέγεθός της υπολογίζεται σε περίπου 15,6 δισ. δρχ. για το 2000 (στοιχεία AC Nielsen, για τα καταστήματα τροφίμων ηπειρωτικής Ελλάδας και Κρήτης, χωρίς τη νησιωτική Ελλάδα). Οι αντίστοιχες πωλήσεις το 1999, σύμφωνα πάντα με ανάλογα στοιχεία της AC Nielsen, ανήλθαν σε 14,4 δισ. δρχ. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις σε όγκο ανήλθαν σε 12.413 τόνους το 2000 και σε 11.441 τόνους το 1999.

Οι πωλήσεις της έτοιμης πίτσας ανήλθαν το 2000 σε 3,8 δισ. δρχ. και της ζύμης για πίτσα σε 289 εκατ. δρχ. (3,4 δισ. δρχ. και 256 εκατ. δρχ. αντίστοιχα το 1999).

Χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι η πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων που προσφέρονται από τις εταιρείες, καθώς και η ανάπτυξη των προϊόντων private label.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σαφής τάση των καταναλωτών προς τα έτοιμα προϊόντα ζύμης αντί των φύλλων και μια αντίστοιχη αύξηση αυτής της κατηγορίας, τόσο σε όγκο όσο και σε αριθμό κωδικών. Οι τελευταίες κρίσεις του κλάδου των τροφίμων έπληξαν τα κατεψυγμένα προϊόντα ζύμης μόνο παροδικά, χωρίς ουσιαστικές επιπτώσεις στις πωλήσεις τους.

Ο "μεγάλος νικητής"

Τα κατεψυγμένα αλιεύματα ήταν ο “μεγάλος νικητής” από τη διατροφική κρίση που έπληξε το κρέας, καθώς υπήρξε σαφής “στροφή” των καταναλωτών προς αυτά. Έτσι, την τελευταία τετραετία η αύξηση της κατανάλωσής τους κυμάνθηκε κατά μέσο όρο -ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή της χώρας- σε 10-20%, σύμφωνα με εκτιμήσεις των εταιρειών του κλάδου. Οι αρχικές προβλέψεις εκτιμούσαν ότι η αύξηση θα κυμαινόταν σε 4-5%. Σε συγκεκριμένες μάλιστα περιοχές της χώρας και για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα η κατανάλωση των προϊόντων υπερδιπλασιάστηκε.

Το συγκριτικό πλεονέκτημα των κατεψυγμένων αλιευμάτων σταδιακά στράφηκε εναντίον του κλάδου: οι τιμές των προϊόντων γνώρισαν μεγάλη άνοδο, κυρίως λόγω της ραγδαίας ζήτησής τους στις αγορές της βόρειας Ευρώπης και την κρίση στο κρέας εκμεταλλεύθηκαν άλλες κατηγορίες προϊόντων (είτε φρέσκων είτε κατεψυγμένων), λόγω της αμεσότερης επικοινωνίας που έχουν με τον τελικό καταναλωτή. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εγχώρια αγορά καλύπτεται κυρίως από εισαγόμενα προϊόντα – πρώτες ύλες και αυτή είναι η βασικότερη ιδιαιτερότητα του κλάδου. Η άνοδος της τιμής των εισαγόμενων προϊόντων λειτούργησε ανασταλτικά στην αρχικά ιδιαίτερα σημαντική αύξηση των πωλήσεων.

Συνολικά, η κατανάλωση κατεψυγμένων αλιευμάτων το 1999 άγγιξε τους 60.000 τόνους, με συνολική αξία τα 40 δισ. δρχ., ενώ οι πωλήσεις που σχετίζονται με επεξεργασμένα τυποποιημένα προϊόντα ανήλθαν το ίδιο έτος σε περίπου 20 δισ. δρχ. (στοιχεία κλαδικής μελέτης ICAP και εκτιμήσεις εταιρειών).

Ειδικά η κατανάλωση των κατεψυγμένων θαλασσινών (μαλάκια, μαλακόστρακα) παρουσιάζει τεράστιες διακυμάνσεις ανάλογα με την εποχή του έτους. Ειδικότερα, το 50% της κατανάλωσης πραγματοποιείται κατά τη νηστεία της Σαρακοστής, το 10% πριν τα Χριστούγεννα και ένα ακόμη ποσοστό, ύψους περίπου 10%, τις ημέρες πριν το Δεκαπενταύγουστο, λόγω πάντα της νηστείας.

Κατεψυγμένα λαχανικά

Η κατανάλωσή τους παρουσιάζει ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 15%. Το 2000 οι πωλήσεις κατεψυγμένων λαχανικών ανήλθαν σε περίπου 14,2 δισ. δρχ., έναντι 12,2 δισ. δρχ. το 1999 (στοιχεία της AC Nielsen). Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο όγκος των πωλήσεων διαμορφώθηκε σε 13.765 τόνους το 2000 και σε 11.658 τόνους το 1999. Τη μερίδα του λέοντος στις πωλήσεις κατεψυγμένων λαχανικών κατέχει ο αρακάς με πωλήσεις 3,6 δισ. το 2000.

Η κατηγορία διαθέτει μεγάλη γκάμα προϊόντων και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέους κωδικούς. Αποτελεί δε μια από τις κυριότερες κατηγορίες που έχει επηρεάσει ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η μείωση διαθέσιμου χρόνου για την παρασκευή φαγητού, καθώς μεταξύ των νέων προϊόντων περιλαμβάνονται πολλά της κατηγορίας “γρήγορου γεύματος”.

Παναρισμένο ψάρι – κοτόπουλο

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας UNILEVER (Iglo), η συγκεκριμένη αγορά παρουσιάζει, στην Ελλάδα, μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Τα βασικότερα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι η ανάγκη των καταναλωτών για περισσότερο ελεύθερο χρόνο, η ενημέρωση γύρω από τη διατροφική αξία των κατεψυγμένων τροφών και η χαμηλότερη τιμή σε σχέση με τα νωπά τρόφιμα.

Κατεψυγμένη πατάτα

Η ετήσια άνοδος της κατανάλωσης του συγκεκριμένου προϊόντος ανέρχεται σε, περίπου, 5% στο λιανεμπόριο και εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα ίδια επίπεδα και το 2001.

Το 2000 οι πωλήσεις κατεψυγμένης πατάτας στα σούπερ μάρκετ ανήλθαν σε 1,8 δισ., με όγκο πωλήσεων που διαμορφώθηκε σε 3.361 τόνους (στοιχεία AC Nielsen). Αντίστοιχα, το 1999 οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1,7 δισ. και σε 3.120 τόνους. Οι εταιρείες του κλάδου, λανσάροντας νέες υποκατηγορίες του προϊόντος, εισάγουν μεγαλύτερη γκάμα γεύσεων, ώστε να ικανοποιούν περισσότερες καταναλωτικές προτιμήσεις.

Η κατανάλωση στην αγορά μαζικής εστίασης είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη του λιανεμπορίου. Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας McCain Hellas, η συνολική κατανάλωση στην αγορά μαζικής εστίασης διαμορφώνεται σε, περίπου, 60.000 τόνους ετησίως.

Κατεψυγμένο κρέας

Μετά τη “βουτιά” πωλήσεων των νωπών κρεάτων, που ακολούθησε το σκάνδαλο των “τρελών αγελάδων” και τα κατεψυγμένα κρέατα παρουσιάζουν σημαντική πτώση πωλήσεων, που σε ορισμένα είδη είναι κατακόρυφη και ξεπερνά το 70%. Η μείωση αυτή δεν περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες προϊόντων και επικεντρώνεται, όπως ήταν αναμενόμενο, στο μοσχαρίσιο κρέας. Αντίθετα, σε προϊόντα όπως το κοτόπουλο και η γαλοπούλα δεν υφίσταται σε τέτοιο βαθμό, ύστερα τουλάχιστον από την πρώτη παροδική δυσπιστία των καταναλωτών. Σε άλλα είδη, όπως το κυνήγι, η πτώση είναι ανεπαίσθητη, αλλά η διάθεση τέτοιου κρέατος είναι πολύ μικρή, ώστε να ισοσκελίσει τις απώλειες από την πτώση πωλήσεων του μοσχαρίσιου κρέατος.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Γενική Τροφίμων

Δύο νέες κατηγορίες προϊόντων ετοιμάζεται να λανσάρει στην αγορά η εταιρεία τους επόμενους μήνες: α) τα έτοιμα κατεψυγμένα φαγητά “Μπάρμπα Στάθης” (σε μία ή δύο μερίδες). Προβλέπονται αρχικά οκτώ φαγητά της ελληνικής κουζίνας (μουσακάς, παστίτσιο κ.ά.), που θέλουν μόνο ζέσταμα, τα οποία θα κυκλοφορήσουν σε τελευταίας τεχνολογίας ειδικές συσκευασίες, ώστε να επιτρέπεται το ζέσταμα και σε φούρνο μικροκυμάτων και β) τα έτοιμα προϊόντα ζύμης “Χρυσή ζύμη”. Προβλέπεται να κυκλοφορήσουν στο τέλος του έτους, στο πλαίσιο της γενικότερης ανανέωσης της σειράς προϊόντων “Χρυσή ζύμη”.

Η Γενική Τροφίμων δραστηριοποιείται σε τρία προϊοντικά τμήματα στον κλάδο κατεψυγμένων τροφίμων: κατεψυγμένα λαχανικά, κατεψυγμένες πατάτες και κατεψυγμένες ζύμες.

  • Κατεψυγμένα λαχανικά: Με μερίδιο αγοράς στην αγορά των συσκευασμένων κατεψυγμένων λαχανικών που υπερβαίνει το 70%, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, η Γενική Τροφίμων πωλεί τα προϊόντα με τα brand names “Μπάρμπα Στάθης” και “Froza”. Στην κατηγορία των απλών λαχανικών διακινεί και τα δύο brand names με 40 κωδικούς συνολικά (κυριότερα προϊόντα: αρακάς, φασολάκια, μπάμιες, καλαμπόκι κ.ά.). Διακινεί επίσης 20 κωδικούς στην κατηγορία των προετοιμασμένων συνταγών λαχανικών με το brand name “Μπάρμπα Στάθης – Οι συνταγές μου” (κυριότερα προϊόντα: λαδερά, όσπρια, σαλάτες και πουρές).
  • Κατεψυγμένες πατάτες: Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη αγορά με τα προϊόντα “Μπάρμπα Στάθης” και “Froza”. Η γκάμα των προϊόντων περιλαμβάνει προτηγανισμένες πατάτες σε διάφορες κοπές (κλασικές, χωριάτικες, πατατίνια και φούρνου). Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, το μερίδιό της στη συγκεκριμένη αγορά ανήλθε σε, περίπου, 35% το 2000.
  • Κατεψυγμένες ζύμες: Διαθέτει τα προϊόντα “Μακεδονική σφολιάτα” και “Χρυσή ζύμη”. Στην κατηγορία των προϊόντων ζύμης σε φύλλα διαθέτει 15 κωδικούς (σφολιάτα, σφολιατάκια, φύλλο κρούστας κ.ά.) και σε εκείνη των έτοιμων προϊόντων ζύμης (με γέμιση σε διάφορους τύπους, που θέλουν μόνο ζέσταμα) 50 κωδικούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της, το μερίδιο της εταιρείας στην αγορά λιανεμπορίου της έτοιμης κατεψυγμένης ζύμης ανέρχεται σε, περίπου, 40%.

Για το φθινόπωρο η Γενική Τροφίμων έχει προγραμματίσει εκτεταμένα προγράμματα γευστικών δοκιμών των νέων προϊόντων της στα σούπερ μάρκετ, καθώς και ποικιλία ενεργειών, ανάλογα με την κατηγορία προϊόντων και την αλυσίδα. Η εταιρεία χρησιμοποιεί πληθώρα μεθόδων και συνδυασμών προβολής των προϊόντων της μέσα στα σούπερ μάρκετ. Ειδικότερα: γευστικές διανομές με δώρο ή κουπόνι, κουπονοδιανομές, διαγωνισμούς και tailor made προσφορές σε συνεργασία με την αλυσίδα, on pack δραχμικές εκπτώσεις ή δώρα, ειδικές προβολές στα ψυγεία του κάθε καταστήματος και συμμετοχή στα φυλλάδια της εκάστοτε αλυσίδας.

Η εταιρεία εφαρμόζει category management με επιτυχία σε μεγάλες αλυσίδες. Στα άμεσα σχέδιά της περιλαμβάνεται η επέκταση του προγράμματος σε περισσότερες αλυσίδες και ακόμη πιο μεθοδευμένη εφαρμογή του.

HQF

Η εταιρεία παράγει και διαθέτει στην αγορά μια ευρεία γκάμα από κατεψυγμένα προϊόντα με το brand KANAKI. Συμμετέχει με ηγετικά μερίδια στις κατηγορίες τόσο των πρωτογενών προϊόντων (φύλλα, σφολιάτες, καταΐφι), προϊόντων δηλαδή που χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία για να καταναλωθούν, όσο και στην κατηγορία των ζυμών έτοιμων για ψήσιμο (πίτες, πιτάκια, ατομικές πίτες, πίτσες). Την τελευταία χρονιά η HQF προχώρησε σε ανανέωση των συσκευασιών των πρωτογενών προϊόντων, βελτιώνοντας τη χρηστικότητά τους και ανανεώνοντας την εικόνα τους. Την περασμένη χρονιά λανσάρισε την τυρόπιτα με ντομάτα και ελιές, που γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο σημαντικά προϊόντα της κατηγορίας των πιτών. Επίσης, ξεκίνησε τη διάθεση των κωδικών: ατομική κοτόπιτα και μπουκίτσες κοτοπιτάκια. Στην κατηγορία του κατεψυγμένου κοτόπουλου η εταιρεία διαθέτει κάτω από το brand “Αγρόκτημα Άγιος Ιωάννης” τόσο ολόκληρα όσο και μέρη κοτόπουλου και φιλέτα. Τέλος, διαθέτει πλήρη γκάμα κατεψυγμένων λαχανικών, που λειτουργούν συμπληρωματικά στο δίκτυο διανομής.

Η HQF ακολουθεί μια πολύ αυστηρή πολιτική στο θέμα των δραχμικών προσφορών. Σύμφωνα με τα στελέχη της, οι συνεχείς εκπτώσεις και υποτιμολογήσεις δημιουργούν μια εσφαλμένη εντύπωση στον καταναλωτή για την πραγματική τιμή του προϊόντος και ευτελίζουν το προϊόν. Όλα τα προϊόντα της HQF είναι τιμολογημένα με τη λογική του value for money. Η υποστήριξη των προϊόντων μέσα στα σούπερ μάρκετ γίνεται με πλήθος ενεργειών, όπως προβολές, γευστικές δοκιμές και προωθήσεις κυρίως σε λανσαρίσματα.

Η εταιρεία έχει ξεκινήσει με διάφορες αλυσίδες προγράμματα category management. Ειδικά στην κατηγορία των κατεψυγμένων, το category management είναι πολύπλοκο, αφενός λόγω του περιορισμένου χώρου καταψύξεων που διαθέτουν τα καταστήματα και αφετέρου λόγω της ανομοιογένειας των καταψύξεων του κάθε καταστήματος.

UNILEVER

Η εταιρεία, με τα προϊόντα Iglo που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά από το 1992, διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία φρεσκοκατεψυγμένων προϊόντων. Ειδικότερα, διαθέτει πέντε προϊόντα στην κατηγορία παναρισμένων ψαριών με την εμπορική ονομασία “Captain Iglo” (fishsticks σε συσκευασία των 10 και των 15 τεμαχίων, φιλέτα ψαριού, ψαρομπουκιές και καλαμαράκια από 100% φιλέτο βακαλάου, χωρίς συντηρητικά), τέσσερα προϊόντα στην κατηγορία των παναρισμένων πουλερικών (sticks κοτόπουλου σε συσκευασία των 10 τεμαχίων, κοτομπουκιές με σος μπάρμπεκιου, κοτομπουκιές με σος κάρυ και πικάντικο φιλέτο κοτόπουλου από 100% στήθος κοτόπουλου, χωρίς συντηρητικά) και ένα προϊόν στην κατηγορία των κατεψυγμένων πατατών (Mignorettes, μικρές, στρογγυλά κομμένες πατάτες, που περιέχουν πουρέ).

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, το μερίδιό της στην συγκεκριμένη κατηγορία ξεπερνά το 80%. Η εταιρεία εφαρμόζει τη στρατηγική της παροχής έξτρα κινήτρων αγοράς των προϊόντων της στους καταναλωτές, όπως δραχμικές προσφορές ή δώρα. Τα προϊόντα Iglo διατίθενται αποκλειστικά στα καταστήματα λιανεμπορίου κι έτσι όλες οι ενέργειες για προβολή και προώθηση πραγματοποιούνται εκεί. Πρόγραμμα ανάλογων προσφορών σχεδόν για όλα τα προϊόντα θα υπάρξει και το φθινόπωρο.

Η Iglo, του ομίλου Unilever, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ως ξεχωριστός κλάδος κατεψυγμένων προϊόντων της Unilever Hellas. Η ΕΛΑΪΣ, μέσω της οποίας διακινούνται τα προϊόντα Iglo, εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια προγράμματα category management για τα προϊόντα της. Ανάλογη πολιτική δεν εφαρμόζεται επί του παρόντος για τα προϊόντα “Captain Iglo” και “Ιglo”. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν στελέχη της εταιρείας, στα σχέδιά της στο προσεχές μέλλον περιλαμβάνονται ανάλογα σχέδια, καθώς οι ραγδαίες εξελίξεις στον επιχειρηματικό τομέα επιβάλλουν την υιοθέτηση ανάλογης πολιτικής.

McCain Hellas Ltd

Δύο νέα προϊόντα λάνσαρε πρόσφατα στην αγορά η εταιρεία McCain στην κατηγορία της πίτσας: τη Super Cheese (αφράτη-ελαφριά ζύμη με μείγμα τριών τυριών-μοτσαρέλα, προβολόνε, τσένταρ και μανιτάρια) και τη Royal (αφράτη-ελαφριά ζύμη με αλλαντικά ζαμπόν –σαλάμι, τυριά μοτσαρέλα-ρεγκάτο, μανιτάρια, πράσινες και κίτρινες πιπεριές, σκόρδο, κρεμμύδι). Τα δύο προϊόντα διατίθενται σε δύο συσκευασίες των 500 και 750 γραμμαρίων.

Εκτός από τα παραπάνω, η εταιρεία διακινεί στην κατηγορία των κατεψυγμένων τα εξής προϊόντα: Tradition σε συσκευασία 1 kg και 2,5 kg, Golden long σε συσκευασία 1 kg και 2 kg, Country fries σε συσκευασία 750 gr, Baby parisiennes σε συσκευασία 1 kg, Country potatoes σε συσκευασία 750 gr, Kid’ smile σε συσκευασία 600 gr, Noisettes classic σε συσκευασία 1 kg και Onion Rings.

Σταδιακά η εταιρεία σχεδιάζει τη διεύρυνση της γκάμας της κατεψυγμένης πατάτας με νέα προϊόντα.

Το μερίδιο αγοράς της εταιρείας διαμορφώνεται στο 41% στη λιανική αγορά, σύμφωνα με στοιχεία της ίδιας, και είναι market leader στην κατεψυγμένη πατάτα. Ειδικά για την κατηγορία της κατεψυγμένης πατάτας και specialities, το μερίδιο αγοράς της McCain στον κλάδο της μαζικής εστίασης ανέρχεται σε 55%.

Το πρόγραμμα προβολών που εφαρμόζει η εταιρεία στα σούπερ μάρκετ περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο δραχμικές προσφορές.

Η εταιρεία, κυρίαρχη στην αγορά της κατεψυγμένης πατάτας σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπλήρωσε οκτώ χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα. Οι πωλήσεις της ανέρχονται σε 33.000 τόνους ετησίως και παρουσίασαν άνοδο 15% τα δύο τελευταία χρόνια.

Γ. Καλλιμάνης ΑΕ

Η εταιρεία διαθέτει πλήρη γκάμα κατεψυγμένων αλιευμάτων (ψάρια ολόκληρα, ψάρια φέτες-φιλέτα, μαλάκια-μαλακόστρακα). Τον τελευταίο χρόνο η εταιρεία εισήγαγε στην αγορά του retail, γκάμα κατεψυγμένων αλιευμάτων που απαρτίζεται από 10 κωδικούς, σε ατομικές συσκευασίες μερίδας, συσκευασμένες σε ειδικό φιλμ συρρίκνωσης. Τα συγκεκριμένα προϊόντα δίνουν τη δυνατότητα της σταδιακής αντικατάστασης των προϊόντων που διατίθενται χύμα και φέρουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από το νόμο για την ενημέρωση και προστασία του καταναλωτή. Άμεσα και έως τα τέλη του έτους η εταιρεία ετοιμάζεται να λανσάρει στην αγορά του retail νέα γκάμα προϊόντων, σε μορφή ημιέτοιμου γεύματος, με βάση τα κατεψυγμένα αλιεύματα. Πρόκειται για μια γκάμα τεσσάρων κωδικών (χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι, σουπιά με σπανάκι, ριζότο με θαλασσινά, ψαρόσουπα με κοκκινόψαρο και βακαλάο) με εμπορική ονομασία “Πιάτα ημέρας”. Την ίδια περίοδο η Καλλιμάνης θα προχωρήσει σε επαναλανσάρισμα της γκάμας προϊόντων κατεψυγμένων αλιευμάτων Kallimanis ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ σε νέες “φρέσκιες” συσκευασίες, το οποίο θα χαρακτηρίζει από δω και στο εξής όλα τα τυποποιημένα προϊόντα της εταιρείας. Για το χώρο του catering η εταιρεία έχει δημιουργήσει ειδικές συσκευασίες σε εξειδικευμένα προϊόντα (θράψαλα, χταπόδια, ξιφία, γαλέο, γλώσσες, καθώς και ψαρικά όπως γαύρο, σαρδέλα κ.ά., ανάλογα με την εποχικότητά τους), με στόχο την ανάπτυξη του μεριδίου της στην αγορά αυτή. Η εταιρεία έχει πιστοποιήσει τις διαδικασίες παραγωγής – αποθήκευσης – διαχείρισης των προϊόντων της κατά ISO 9002.

Τα προϊόντα της εταιρείας υποστηρίζονται με δραχμικές προσφορές on pack, banded packs, με δωρεάν ποσότητα προϊόντος ή κάποιο δώρο που να προσεγγίζει το κοινό της κατηγορίας, διανομές εκπτωτικών κουπονιών και βιβλίων συνταγών κλπ., καθώς και προβολές που πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένα σημεία εντός των μεγάλων καταστημάτων σούπερ μάρκετ κυρίως, σε περιόδους μεγάλης εποχικότητας των συγκεκριμένων προϊόντων. Πολλές από τις ενέργειες αυτές γνωστοποιούνται στο κοινό και από τα διαφημιστικά φυλλάδια των σούπερ μάρκετ.

Για το φθινόπωρο και τη χειμερινή περίοδο, με αφορμή το λανσάρισμα των νέων προϊόντων της, η εταιρεία έχει προγραμματίσει γευστικές δοκιμές στα σούπερ μάρκετ, με στόχο τη γνωριμία τους με τον καταναλωτή.

Η εταιρεία εφαρμόζει category management στα προϊόντα της σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (ψάρια ολόκληρα, φέτες, φιλέτα, μαλάκια), τις συσκευασίες (ατομικές, οικογενειακές, catering) την εποχικότητα και τον τρόπο χρήσης.

Blue Bell

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης. Σύμφωνα με στοιχεία της ίδιας, κατέχει την 3η θέση στη συγκεκριμένη αγορά μετά τους ομίλους Κανάκι και Άλεσις. Κύρια προϊόντα της εταιρείας είναι τα πιτάκια σε συσκευασίες του ενός κιλού (τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, σπανακοπιτάκια κ.ά.),

-στα οποία δηλώνει leader της αγοράς- οι πίτσες και τα φύλλα. Την περασμένη χρονιά η εταιρεία παρουσίασε και σταδιακά τοποθετεί στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ προϊόντα και σε άλλες κατηγορίες, όπως οι έτοιμες πίτες, οι ατομικές πίτες και τα φύλλα (κρούστας και παραδοσιακό), ολοκληρώνοντας έτσι τη γκάμα της και φτάνοντας το συνολικό αριθμό παραγόμενων κωδικών σε 25.

Όπως επισημαίνουν στελέχη της εταιρείας, τα τελευταία χρόνια είναι ταχεία η ανάπτυξη και των προϊόντων private label του συγκεκριμένου κλάδου, η παραγωγή των οποίων γίνεται κατά κύριο λόγο από τη Blue Bell.

Μελλοντικά, υπάρχουν σχέδια για λανσάρισμα νέων κωδικών, τόσο στις υπάρχουσες κατηγορίες με νέες γεύσεις όσο και σε νέες κατηγορίες.

Τα μέσα προβολής των προϊόντων που κυρίως χρησιμοποιεί εντός των σούπερ μάρκετ είναι οι δραχμικές προσφορές (sticker) και οι γευστικές δοκιμές. Από το Σεπτέμβρη ξεκίνησε μια σειρά προωθητικών ενεργειών βασισμένων σε προϊοντικές προσφορές.

Amasa Hellas

H εταιρεία διαθέτει στη λιανική αγορά κατεψυγμένα αλιεύματα σε συσκευασίες του μισού κιλού και του ενός κιλού. Ειδικότερα, διαθέτει κεφαλόποδα (καλαμάρια, χταπόδια, σουπιές), φέτες ψαριών, (γαλέος βακαλάος, ξιφίας) και μύδια. Δραστηριοποιείται επίσης στην αγορά του catering με τα ίδια προϊόντα.

Σε ετήσια βάση οι πωλήσεις της ανέρχονται σε περίπου 7,5-8 δισ., από τα οποία οι πωλήσεις λιανικής αντιστοιχούν σε περίπου 20-25%, οι εξαγωγές σε 8% και το υπόλοιπο ποσοστό στην αγορά του catering.

Στον τομέα της λιανικής διαθέτει συνολικά 25 κωδικούς, ενώ σχεδιάζει να λανσάρει δύο νέα προϊόντα εντός του 2001. Η παραγωγική διαδικασία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και HACCP.

Η εταιρεία υποστηρίζει την πώληση των προϊόντων της με διάφορες προωθητικές ενέργειες: ειδικότερα, με δραχμικές προσφορές, διανομή κουπονιών ή συμμετοχή σε κληρώσεις, που πραγματοποιεί το εκάστοτε κατάστημα και διαφημίσεις στα φυλλάδια των αλυσίδων.

Κρεατοπτηνεμπορική – Αφοι Καρασαββίδη ΕΠΕ

Η εταιρεία διαθέτει στην αγορά κατεψυγμένα κρέατα όλων των ειδών (μοσχαρίσιο, χοιρινό, βοοειδή, κοτόπουλο, γαλοπούλα), σε συσκευασίες από 1 kg έως 10 kg. Παράλληλα, διαθέτει κυνήγι σε κατεψυγμένη μορφή (εισαγόμενο από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Η εταιρεία συμμετέχει στις εκάστοτε προβολές που κάνουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ κάθε μήνα, με ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα, αλλά δεν κάνει αυτόνομες προβολές στα προϊόντα της. Το 2002 η εταιρεία θα λανσάρει στα σούπερ μάρκετ νωπό κρέας καθώς και αλλαντικά Ισπανίας.