Ο έλεγχος των ενδο-ομιλικών συναλλαγών και η υποστήριξη του Παρατηρητηρίου Τιμών αποτελούν τις δύο βασικές προτεραιότητες της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς, η οποία, ανεξαρτήτως της πολιτικής ρευστότητας που δημιουργεί η προσφυγή στις κάλπες, σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών του Υπουργείου Ανάπτυξης, συνεχίζει το έργο της. Εφόσον δεν υπάρξουν… προεκλογικά προσκόμματα στην επάνδρωση της νέας υπηρεσίας, μέσω μετατάξεων από άλλες υπηρεσίες του δημοσίου και ΑΣΕΠ, και φυσικά εάν η επόμενη ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης δεν αλλάξει στρατηγική στο θέμα των ελέγχων, τότε περί τα τέλη του έτους η Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς θα λειτουργεί σε πλήρη ανάπτυξη.

‘Hδη μέσα στις επόμενες εβδομάδες ολοκληρώνεται η διαδικασία μετάταξης περίπου 70 υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες του δημοσίου στην Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς, ενώ, παράλληλα, εξελίσσεται η διαδικασία πρόσληψης, μέσω ΑΣΕΠ, νέων υπαλλήλων.

Εφόσον δεν υπάρξουν προσκόμματα στις δύο οδούς επάνδρωσης της νέας υπηρεσίας λόγω της προεκλογικής περιόδου και εφόσον, φυσικά, η επόμενη ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης δεν αλλάξει στρατηγική στο θέμα των ελέγχων, τότε περί τα τέλη του έτους η Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς θα λειτουργεί σε πλήρη ανάπτυξη και σε συνεργασία με τις αρμόδιες για τον έλεγχο των τιμών διευθύνσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με το ισχύον πλάνο του.

Υπό αυτή την έννοια, η Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς θα περιορίσει τον ρόλο της, σε αυτή τουλάχιστον τη φάση, στον έλεγχο των ενδο-ομιλικών συναλλαγών και, φυσικά, στη διενέργεια των καθημερινών ελέγχων προς εφαρμογή των Αγορανομικών Διατάξεων ή άλλων ρυθμίσεων, σχετικά με την προστασία του καταναλωτή.

Ποιο Παρατηρητήριο Τιμών;

Σε ό,τι αφορά, βέβαια, στο ζήτημα του Παρατηρητηρίου Τιμών, σημειώνουμε ότι το σχετικό project παραμένει σε εκκρεμότητα. Υπενθυμίζουμε ότι η οργάνωσή του ξεκίνησε επί ημερών υπουργίας κ. ‘Ακη Τσοχατζόπουλου το 2003. Το 2004, ο κ. Γ. Παπαθανασίου ως υφυπουργός Ανάπτυξης επιχείρησε να διαμορφώσει ένα νέο μοντέλο, ενώ το 2007 ο νυν υφυπουργός, κ. Γ. Βλάχος, επεδίωξε να ολοκληρώσει το μοντέλο αυτό, χωρίς ωστόσο να το θέσει ποτέ σε εφαρμογή.