Τα αυξημένα κόστη λειτουργίας και η εύρεση προσωπικού αποτελούν τα δύο κυριότερα προβλήματα σήμερα για τις αλυσίδες σουπερμάρκετ στην Ελλάδα, με ποσοστό 88% και 84% αντίστοιχα των στελεχών του κλάδου να τα δηλώνουν, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Αναλυτικότερα, το αυξημένο κόστος προμήθειας προϊόντων (67%), η χαμηλή κερδοφορία (53%) και η μείωση των πωλήσεων (49%) είναι μερικά από τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν τα στελέχη των αλυσίδων σουπερμάρκετ στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι το 2023 το λιανεμπόριο τροφίμων αύξησε την απασχόληση του κατά 2,7% σε σχέση με το 2022, δηλαδή κατά 6.000 εργαζομένους. Η τάση αυτή ήταν αντίστροφη με το λοιπό λιανικό εμπόριο παρουσιάζοντας μειωτική τάση το 2023 κατά 0,5% σε σχέση με το 2022.

Εξαιτίας της αύξησης που παρουσιάζει την τελευταία δεκαετία το λιανεμπόριο τροφίμων και της ταυτόχρονης μείωσης των άλλων εμπορικών κλάδων, πλέον η απασχόληση του λιανεμπορίου τροφίμων αντιπροσωπεύει πάνω από το 35% συνολικά του λιανικού και χονδρικού εμπορίου, έχοντας σημαντικά μεγαλύτερες πωλήσεις μάλιστα από το λοιπό λιανεμπόριο. Σημειώνεται ότι το λιανεμπόριο τροφίμων το 2023 αντιπροσωπεύει πάνω από το 5% στην συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα. Αξιοσημείωτο δε, ότι ο κλάδος αναζητά (ειδικά εν όψει της θερινής περιόδου) 8.000 – 10.000 νέους εργαζόμενους, στην πλειοψηφία τους για το δίκτυο των καταστημάτων.

2000-2023: Αύξηση της απασχόλησης κατά 63% στο λιανεμπόριο
Όσον αφορά στην περίοδο 2000-2023, το ΙΕΛΚΑ αναφέρει ότι το λιανεμπόριο τροφίμων παρουσιάζει αύξηση της απασχόλησης κατά 63%, σε αντίθεση με το υπόλοιπο λιανικό εμπόριο το οποίο παρουσιάζει μείωση κατά 11%. Πρακτικά το λιανεμπόριο τροφίμων το 2023 απασχολεί πάνω από 80.000 περισσότερους εργαζόμενους σε σχέση με το 2000 ξεπερνώντας τις 222.000 άμεσα απασχολούμενους.

Αναφορικά, το ΙΕΛΚΑ παρακολουθεί με κυλιόμενη ανάλυση την απασχόλησης στο λιανεμπόριο τροφίμων βάση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ και εμπειρική έρευνα σε εταιρείες του κλάδου.

Κύρια προβλήματα αλυσίδων σουπερμάρκετ (Πηγή: Έρευνα στελεχών ΙΕΛΚΑ, Ιανουάριος 2024)

Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter