Στην 7η έκδοση του Δείκτη Γαλακτοκομικών Προϊόντων της Tetra Pak® επισημαίνονται οι ευκαιρίες και προκλήσεις από την παγκόσμια ζήτηση, η οποία πρόκειται να υπερβεί τη διαθέσιμη προσφορά για πρώτη φορά, λόγω πληθυσμιακής αύξησης και αύξουσας αστικοποίησης στον αναπτυσσόμενο κόσμο, μεγεθυμένη κατά 36% ως το 2024, συγκριτικά με σήμερα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι παραγωγοί γαλακτοκομικών προϊόντων σε ανεπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές πρέπει να μεριμνήσουν εξισορροπητικά για τη διασφάλιση της βιώσιμης επιχειρηματικής επιτυχίας τους, δεδομένων των ανισορροπιών της προσφοράς και της ζήτησης γάλακτος στις διαφορετικές περιοχές του πλανήτη. Στο πλαίσιο αυτό, η αυξανόμενη ζήτηση γαλακτοκομικών στις αναδυόμενες αγορές δεν αναμένεται ότι θα ικανοποιείται από την τοπική γαλακτοπαραγωγή, ενώ οι ανεπτυγμένες αγορές, που παράγουν πλεόνασμα γάλακτος, θα αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του εξαγωγικού ανταγωνισμού.

Αναφορικά με την εγχώρια αγορά, στη σχετική έκδοση της Tetra Pak επισημαίνεται η συρρίκνωση της ζήτησης λευκού γάλακτος άνω του 3% στο πρώτο 8μηνο του 2014, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό, ενώ τονίζεται ότι οι χάρτινες συσκευασίες παραμένουν πρώτες στις προτιμήσεις των Ελλήνων καταναλωτών, με μερίδιο αγοράς 78%.  Σημειώνεται ότι η Tetra Pak Hellas συμμετείχε ως Υποστηρικτής στο Συνέδριο Packaging Conference 2014, που διοργανώθηκε από το Plant Management της BOUSSIAS στις 16 Σεπτεμβρίου, στο Αμφιθέατρο Maroussi Plaza.