Στον σύγχρονο κόσμο η συσκευασία είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Συσκευάζουμε τα προϊόντα για να τα προφυλάξουμε, να τα μεταφέρουμε, να τα αποθηκεύσουμε ή να τα προβάλουμε. Τα «νοήμονα υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα» είναι σχεδιασμένα ειδικά για την παρακολούθηση της κατάστασης των συσκευασμένων τροφίμων ή του περιβάλλοντος τους και με τον τρόπο αυτό δίνουν στον καταναλωτή περισσότερα στοιχεία για το περιεχόμενο προϊόν.

Υπάρχουν συσκευασίες από χαρτί, μέταλλο, γυαλί, πλαστικό, ξύλο, ύφασμα και άλλα υλικά. Η αντοχή, η διαφάνεια, η ευκαμψία, η στεγανότητα, η σταθερότητα είναι κάποιες από τις ιδιότητες που ζητάμε να έχουν τα υλικά συσκευασίας. Το αξιοσημείωτο είναι ότι ο τομέας της συσκευασίας αντιπροσωπεύει το 2% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος στις ανεπτυγμένες χώρες και περίπου το μισό από αυτήν την ποσότητα χρησιμοποιείται για τη συσκευασία των τροφίμων.

Όπως για κάθε κατηγορία προϊόντων που συσκευάζονται, έτσι και για τα τρόφιμα, υπάρχουν εξειδικευμένες προδιαγραφές τις οποίες θα πρέπει να πληροί το υλικό συσκευασίας πχ να αποτρέπει την αλλοίωση του τροφίμου, να μην του μεταφέρει ανεπιθύμητες ουσίες, να μπορεί να φέρει τις απαραίτητες πληροφορίες για το τρόφιμο που περιέχει, να μπορεί να το προβάλει χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών κλπ.

Ασφάλεια και ιχνηλασιμότητα
Επειδή το υλικό συσκευασίας των τροφίμων και ιδιαίτερα αυτό της πρώτης συσκευασίας έρχεται σε άμεση επαφή με το τρόφιμο και μπορεί να παραμείνει σε επαφή με αυτό για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, έχουν ορισθεί προδιαγραφές που θα πρέπει να πληροί έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του καταναλωτή, όσον αφορά στη φύση του υλικού και την ιχνηλασιμότητα.

Έτσι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπονται τα ακόλουθα:

«…κάθε υλικό ή αντικείμενο που προορίζεται να έρθει σε επαφή άμεσα ή έμμεσα με τρόφιμα πρέπει να είναι επαρκώς αδρανές, ώστε να αποκλείεται η μεταφορά ουσιών στα τρόφιμα σε ποσότητες τέτοιες που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή επιφέρουν απαράδεκτες τροποποιήσεις στη σύσταση των τροφίμων ή αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους… Η ιχνηλασιμότητα των υλικών και των αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα θα πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλα τα στάδια προκειμένου να διευκολύνεται ο έλεγχος, η ανάκληση των ελαττωματικών προϊόντων, η ενημέρωση του καταναλωτή και ο καταλογισμός των ευθυνών. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι σε θέση να ταυτοποιούν τουλάχιστον τις επιχειρήσεις από τις οποίες προμηθεύτηκαν και προς τις οποίες διοχετεύουν τέτοια υλικά και αντικείμενα».

Η ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα προβλέπεται, επίσης, από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Η διαχείριση μετά τη χρήση
Οι σημερινές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τη συσκευασία, εκτός από την ασφάλεια κατά τη χρήση τους, εκτείνονται και στον τομέα της διαχείρισής τους μετά από τη χρήση τους, όταν το τρόφιμο θα έχει καταναλωθεί. Λόγω των μεγάλων ποσοτήτων υλικών συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τα τρόφιμα και καθώς η συσκευασία είναι μη βρώσιμη, η απόρριψή της στο περιβάλλον είναι σαφές ότι μπορεί να δημιουργήσει ρύπανση και ασφυξία στον πλανήτη.

Αυτό όμως αποτρέπεται γιατί η βιομηχανία τροφίμων χρησιμοποιεί ανακυκλώσιμα υλικά τα οποία επισημαίνονται με συγκεκριμένα λογότυπα που υποδεικνύουν τη σύνθεσή τους και με αυτόν τον τρόπο κατευθύνεται και ολοκληρώνεται η ανακύκλωσή τους.

Νέες έρευνες εστιάζουν στη χρήση φυσικών πολυμερών με βάση τα κύρια συστατικά των τροφίμων πχ τις πρωτεΐνες, το άμυλο, τα σάκχαρα και τα λιπαρά οξέα για την παραγωγή αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα που δεν επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον.


Η φύση, ο καλύτερος… συσκευαστής!
Εξαιρετικά παραδείγματα τρόπων συσκευασίας μας δίνει η ίδια η φύση. Για παράδειγμα τα φρούτα όπως η μπανάνα, το πορτοκάλι, το λεμόνι ή οι καρποί όπως το καρύδι, το κάστανο, το αμύγδαλο και ακόμη το αυγό. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η «συσκευασία» δηλαδή ο φλοιός και το κέλυφος προστατεύει το περιεχόμενο τρόφιμο από την αλλοίωση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η προστατευτική αυτή «συσκευασία» που παρέχει η φύση είναι εξειδικευμένη για κάθε τρόφιμο που προστατεύει και χωρίς αυτή, η σύντομη αλλοίωση του τροφίμου θα ήταν βεβαία. Πολλές φορές -όπου κρίνεται λειτουργικά σκόπιμο- η φύση προβλέπει και διπλή συσκευασία όπως στην περίπτωση του καρυδιού, του αμυγδάλου ή του κάστανου.

Το παρόν και το μέλλον των υλικών
Στη σημερινή πραγματικότητα ο πελάτης εκτός από ανακυκλώσιμα και φιλικά προς το περιβάλλον υλικά συσκευασίας αναζητά και πιο πρακτικές και λειτουργικές συσκευασίες που θα διατηρούν πιο φρέσκα και πιο γευστικά τα τρόφιμα ή θα μπορούν να τον πληροφορήσουν για κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες του συσκευασμένου τροφίμου.

Επειδή υπάρχουν εξειδικευμένες απαιτήσεις για πολλές κατηγορίες τροφίμων, η βιομηχανία παραγωγής υλικών συσκευασίας σε συνεργασία με ειδικούς της βιομηχανίας τροφίμων έχουν προχωρήσει με γρήγορα βήματα στην παραγωγή υλικών συσκευασίας νέων κατηγοριών. Η νομοθεσία καλύπτει την παραγωγή, διακίνηση και χρήση τέτοιων υλικών.

Στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περιγράφονται δύο διακριτές νέες κατηγορίες υλικών συσκευασίας:
1. Τα «ενεργά υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα» και
2. Τα «νοήμονα υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα».

Το παρόν και το μέλλον της συσκευασίας στα τρόφιμα είναι ο σχεδιασμός «ενεργών» και «νοημόνων» υλικών και αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα. Ο κύριος λόγος που κάνει το θέμα ενδιαφέρον είναι ότι ο σχεδιασμός αυτών των υλικών και αντικειμένων έχει σαν στόχο την προσφορά στον καταναλωτή, τροφίμων με καλύτερα οργανοληπτικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά και πιο ασφαλή.

Τα «ενεργά υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα» είναι υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής ή να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν την κατάσταση του συσκευασμένου τροφίμου. Αντίθετα, ο σχεδιασμός τους είναι τέτοιος ώστε να περιέχουν «ενεργά» συστατικά, τα οποία μπορεί να ελευθερώνουν ουσίες μέσα στα τρόφιμα ή να απορροφούν ουσίες από τα τρόφιμα. Τα ενεργά υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα μπορούν να τροποποιούν τη σύνθεση ή τις οργανοληπτικές ιδιότητες των τροφίμων, μόνο εφόσον οι τροποποιήσεις αυτές συμφωνούν με τις κοινοτικές διατάξεις που ισχύουν για τα τρόφιμα και δεν παραπλανούν τον καταναλωτή.

Για παράδειγμα, ενεργά υλικά τα οποία μπορεί να προκαλέσουν μεταβολή του χρώματος των τροφίμων και ως εκ τούτου να μεταφέρουν λανθασμένες πληροφορίες στον καταναλωτή για την κατάσταση του τροφίμου, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται.

Μία εφαρμογή ενεργού αντικειμένου είναι οι περιέκτες τροφίμων με ενσωματωμένα συντηρητικά, που αποτρέπουν την αλλοίωση του τροφίμου που περιέχουν καθώς, επίσης, και οι περιέκτες που φέρουν υλικό απορρόφησης της υγρασίας.

Τα νοήμονα (intelligent) υλικά και αντικείμενα που κάποιοι τα ονομάζουν και «έξυπνα» (smart), είναι και τα ακόλουθα:
•  Συσκευασίες που το χρώμα τους αλλάζει ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος που αποθηκεύονται. Αυτό για παράδειγμα θα ήταν χρήσιμο για τη συσκευασία ευαλλοίωτων τροφίμων, των οποίων η ασφάλεια εξαρτάται από τη θερμοκρασία συντήρησής τους.
•  Συσκευασίες που παράγουν ήχο όταν πλησιάζει η ημερομηνία λήξεως των συσκευασμένων τροφίμων.
• Συσκευασίες που πληροφορούν για το βαθμό ωρίμασης των φρούτων και των λαχανικών που περιέχουν.

Σήμερα ο άνθρωπος μελετά, σχεδιάζει και υλοποιεί συσκευασίες που ολοκληρώνουν, αναπτύσσουν περισσότερο και βελτιώνουν την ποιότητα των τροφίμων και ποτών που προστατεύουν.

Στον τομέα της συσκευασίας τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς τα «ενεργά» και τα «νοήμονα» υλικά προσαρμόζονται όλο και περισσότερο στις απαιτήσεις της βιομηχανίας τροφίμων και των καταναλωτών, για ασφαλή προϊόντα και καλύτερη πληροφόρηση.

Η επαφή του μέσου συσκευασίας με το προϊόν που συσκευάζει απαιτεί εξειδίκευση και προσαρμογή. Η φύση έχει καταφέρει να διατηρήσει ποικιλίες φρούτων και καρπών για αιώνες –μεταφέροντάς τις μέχρι σήμερα -χάρη στη συσκευασία τους (πχ κελύφη, φλοιοί) που είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες του κάθε είδους. Ο άνθρωπος όταν τη μιμηθεί, μπορεί να μεγαλουργήσει.