Ξεπέρασε τα 8,54 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών του 2023 στην 22η εταιρική χρήση της εταιρείας χονδρεμπορίας καφέ με έδρα τη Λάρισα, Συνκαφέ ΑΒΕΕ.

Ο ετήσιος τζίρος της εταιρείας αυξήθηκε πέρσι κατά 9,3%, σε σχέση με την αξία πωλήσεων του 2022. Αντίστοιχα, το κόστος πωληθέντων, που αντιστοιχεί κατά κύριο λόγο στην αυξημένη πρώτη ύλη κόκκων καφέ από το εξωτερικό, αυξήθηκε κατά 11,3%, από τα 6,8 εκατ. ευρώ του 2022, σε 7,58 εκατ. ευρώ για το 2023. Η υψηλότερη αύξηση του κόστους πωληθέντων είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του μεικτού αποτελέσματος της Συνκαφέ ΑΒΕΕ, από τα €1.005.760,97 σε €961.296,61, δηλαδή κατά 4,4%.

Τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων της χονδρεμπορικής εταιρείας μειώθηκαν αντίστοιχα κατά 14,6%, από τα €630.930,83 στα €538.991,38. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν για το 2023, σε €460.419,98, μειωμένα κατά 22,5%, συγκριτικά με τα €593.964,48 του 2022. Τα καθαρά κέρδη βρέθηκαν χαμηλότερα κατά 22,37%, στα €359.127,58, σε σχέση με τα €462.668,30 του 2022. Επιπλέον, σημειώνεται ότι στην οικονομική χρήση 2023 η Συνκαφέ ΑΒΕΕ αύξησε και την καθαρή της θέση, στα 2,53 εκατ. ευρώ, από 2,47 εκατ. ευρώ το 2022. Η εταιρεία εισάγει καφέ ποικιλιών Arabica και Robusta, ο οποίος καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του ετήσιου τζίρου της, αλλά και ξηρούς καρπούς και όσπρια, τα οποία διαθέτει με όρους χονδρικής στην αγορά.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter