Από κοινού ενημερωτική συνάντηση με τη Διεύθυνση Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών διοργάνωσε ο ΣΕΒΤ στις 21 Οκτωβρίου για τα μέλη του, στη διάρκεια της οποίας η εκτελεστική ομάδα της διαδικτυακής πύλης Agora παρουσίασε τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Συνήγορος της Αγοράς» (http://www.agora.mfa.gr).

Ο «Συνήγορος της Αγοράς» καθιστά πιο άμεση και λειτουργική τη συνεργασία της αρμόδιας Β8 Διεύθυνσης του ΥΠΕΞ με τους Έλληνες εξαγωγείς, καθώς, μεταξύ άλλων, παρέχει συμβουλές επιχειρηματικής δραστηριοποίησης σε ξένες αγορές, ενημερώνει για επιχειρηματικές ευκαιρίες και πληροφορεί για την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα. Ο κ. Ι. Γιώτης, αντιπρόεδρος του ΣΕΒΤ, εξέφρασε την πίστη του ότι αυτή η νέα υπηρεσία του ΥΠΕΞ θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την τόνωση της εξωστρέφειας της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων-ποτών, ενώ ο κ. Γ. Τσίπρας, Γ.Γ. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας, επεσήμανε τον προσανατολισμό του υπουργείου σε συνεργασίες, με στόχο την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων στον τομέα των εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα.