Η εταιρεία Rolco επενδύει σε προγράμματα εκπαίδευσης και στήριξης των νέων γενεών φοιτητών, λειτουργώντας σαν «θερμοκοιτίδα» απασχόλησης. Στο πλαίσιο της εταιρικής αρχής για προσήλωση στην καινοτομία, η Rolco διαθέτει 21 συνεργασίες με ελληνικά και ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα, με στόχο το διαρκή σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Ταυτόχρονα, λειτουργώντας ως «κοιτίδα καινοτομίας», η Rolco υποδέχθηκε μέσα στο 2022 δεκαέξι φοιτητές για πρακτική άσκηση από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πολυτεχνείο Πάτρας (τμήμα Χημικών Μηχανικών), το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (τμήμα Χημικών), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, καθώς και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και να συμβάλουν στην υλοποίηση σημαντικών project. Παράλληλα συμμετέχει στην εκπόνηση διπλωματικών εργασιών φοιτητών από τα αντίστοιχα ιδρύματα.