Με συνεργάτες τα My market και τον περιβαλλοντικό οργανισμό «Εναλεία», η Μέγα Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής υλοποίησε στην Αστυπάλαια την περιβαλλοντική δράση συλλογής πλαστικών απορριμμάτων καθαρισμού της θάλασσας «Καθαρό Αιγαία», αφήνοντας μετρήσιμο περιβαλλοντικό αποτύπωμα 134.550 ευρώ. Το πλαστικό που συγκεντρώθηκε μεταφέρθηκε σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, σε συνεργασία με πιστοποιημένους συνεργάτες της «Εναλεία», για να ενσωματωθεί στην κυκλική οικονομία. Το πρόγραμμα «Καθαρό Αιγαίο» εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα της Μέγα «Act Green» που, περιλαμβάνοντας μετρήσιμους στόχους βιωσιμότητας, προάγει τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο της εταιρείας.