Μέρος της δραστηριότητας διακίνησης των προϊόντων της ανέθεσε η εταιρεία Κατσέλης στην εταιρεία διανομών ΕΛΓΕΚΑ με αρχική συμφωνία που υπογράφτηκε στις 9 Φεβρουαρίου. Η συμφωνία περιλαμβάνει τη διανομή κατ’ αποκλειστικότητα εντός της ελληνικής επικράτειας των προϊόντων μακράς διαρκείας (long life) στα κανάλια των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ και στο χονδρεμπόριο τροφίμων και food service. Πρόκειται για 30 κωδικούς προϊόντων (κριτσίνια, κουλούρια κά) από τους 150 κωδικούς που διαθέτει η Κατσέλης, των οποίων η ΕΛΓΕΚΑ αναλαμβάνει τις πωλήσεις, το trade marketing, τα logistics και το merchandising. Οι ειδικότεροι όροι της συνεργασίας αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και θα ενσωματωθούν στο οριστικό συμφωνητικό συνεργασίας που θα υπογραφεί στις 31 Μαρτίου 2009.