Η Χήτος ΑΒΕΕ ανέλαβε από την 1η Ιανουαρίου την εμπορία και διακίνηση του συνόλου του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της Green Cola Hellas AE. Με ένα portfolio προϊόντων εμπλουτισμένο με αναγνωρίσιμα brands, η Χήτος καθίσταται πρωταγωνίστρια σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων που δραστηριοποιείται, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή της.