Η Bizerba Hellas, στο πλαίσιο συνεργασίας της με τη Stirixis Group, δημιούργησε τη νέα υπηρεσία της «Scale My Bizness», μέσω της οποίας δίνεται λύση στην ανάγκη αξιοποίησης των συστημάτων Bizerba PC Scales ως επικοινωνιακών εργαλείων, ικανών να προσφέρουν πλήθος πληροφοριών και μηνυμάτων στους καταναλωτές και το προσωπικό των καταστημάτων. Με βάση την ολιστική προσέγγιση της Stirixis Group, το πρόγραμμα «Scale My Bizness» παρέχει επιπλέον όλες τις απαραίτητες μελέτες, ώστε να επιτυγχάνεται η δημιουργία εταιρικής ταυτότητας και στρατηγικής της μάρκας, η απόκτηση και διατήρηση πιστών πελατών και η αύξηση τού ψηφιακού αποτυπώματος της εκάστοτε επιχείρησης.