Οι σχέσεις λιανεμπόρων προμηθευτών κρίνονταν ανέκαθεν από το ισοζύγιο ισχύος, αλλά και από τα οφέλη που θεωρούσαν οι δύο πλευρές πως θα μπορούσε να τους αποφέρει το πνεύμα συνεργασίας. Οι παράλληλες εισαγωγές προϊόντων αποτελούν σημείο τριβής μεταξύ πολυεθνικών κυρίως αλλά και τοπικών αντιπροσώπων με το οργανωμένο λιανεμπόριο. Οι επιχειρηματίες της λιανικής έχουν στα χέρια τους έναν τρόπο να αυξάνουν αφενός την διαπραγματευτική τους δύναμη σε σχέση κυρίως με τις τιμές και αφετέρου να αποκτούν ευελιξία σε ό,τι αφορά στην αναζήτηση και την προμήθεια προϊόντων τα οποία ίσως οι τοπικοί αντιπρόσωποι δεν θα θεωρούσαν πως έχουν συμφέρον να εισάγουν στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από το ρεπορτάζ του “σελφ σέρβις”, οι παράλληλες εισαγωγές καλύπτουν συνήθως έως το 5% των εισαγωγών προϊόντων, ή το 0,3% των ετήσιου τζίρου των αλυσίδων. Στις μικρομεσαίες οργανωμένες αλυσίδες μπορεί να φθάνουν και το 5% με 10% του τζίρου τους, ενώ, εφόσον τα στοιχεία επικεντρωθούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες αγαθών, εντοπίζονται και περιπτώσεις, που το ποσοστό τους φθάνει και το 50%.

Αξίζει να μελετήσει κανείς το θέμα σε βάθος ακόμη και ως παράδειγμα ευέλικτης πολιτικής των επιχειρήσεων που έχουν να χειριστούν ζητήματα στρατηγικής συνεργασιών με βασικούς προμηθευτές τους.

Ξένια Μαντζιώρη

Διευθύντρια Σύνταξης Comcenter