Γεγονός αποτελεί η διάσπαση της ΣΥΝ.ΚΑ., με την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της σύστασης της νέας εταιρείας με την επωνυμία ΣΥΝ.ΚΑ. Κρήτης Υπεραγορές ΑΕ, στην οποία περνούν δια απόσχισης όλες οι δραστηριότητες του κλάδου χονδρικού και λιανικού εμπορίου της αλυσίδας. Μεταξύ άλλων, στη νέα εταιρεία μεταβιβάζονται ακίνητα, οχήματα, άδειες λειτουργίας καταστημάτων, οι συμμετοχές της ΣΥΝ.ΚΑ στην ΕΤΑΝΑΠ ΑΕ και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ Γαλαξίας και Μαρκάτο, τραπεζικοί λογαριασμοί, καθώς και συμβάσεις e-banking και αποδοχής καρτών με τράπεζες.

Σύμφωνα με την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, η καθαρή θέση (ενεργητικό μείον υποχρεώσεις) της νεοσύστατης εταιρείας εκτιμάται ότι στις 31 Οκτωβρίου 2021 ανερχόταν σε 3.614.410,76 ευρώ, που αναλύεται σε μετοχικό κεφάλαιο 3 εκατ. ευρώ και έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού 614.410,76 ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε 30.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η καθεμιά.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες μέρες μετά το «πράσινο φως» που έδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού για την απόκτηση του 50% του ΣΥΝ.ΚΑ Κρήτης από την Μασούτης. Θυμίζουμε ότι η συμφωνία πραγματοποιείται μέσω της δημιουργίας της εταιρείας ΣΥΝ.ΚΑ Κρήτης Υπεραγορές ΑΕ, στην οποία θα εισέλθει η Μασούτης, με ποσοστό 50%. Ο ΣΥΝ.ΚΑ Κρήτης διατηρεί το υπόλοιπο 50% και επίσης το management, όπως προβλέπει η συμφωνία που έγινε δεκτή από τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΣΥΝ.ΚΑ Κρήτης, στις 21 Φεβρουαρίου 2022.

Όσον αφορά στη διασπώμενη εταιρεία (ΣΥΝ.ΚΑ Κρήτης Π.Ε.), αυτή διατηρεί τις δραστηριότητες της εξυπηρέτησης, προαγωγής και προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των μελών και γενικότερα των καταναλωτών, την αγορά, ανοικοδόμηση, επισκευή και εκμετάλλευση ακινήτων πάσης φύσεως, την παροχή πληροφόρησης, συμβουλής, τεχνικής και οργανωτικής βοήθειας, την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών υποστήριξης, καθώς και την οργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων, εκδρομών, συνεστιάσεων και πάσης φύσεως κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter