Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων συμμετέχει στο νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα NU-AGE, που μελετά νέες διατροφικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων άνω των 65 ετών.

Το πενταετές πρόγραμμα NU-AGE θα ασχοληθεί αρχικά με τη δημιουργία μιας νέας διατροφικής πυραμίδας για καταναλωτές άνω των 65 ετών, με οδηγό τις ισχύουσες διατροφικές οδηγίες στην Ευρώπη. Για τη μελέτη των επιδράσεων της πυραμίδας του NU-AGE στην υγεία και των παραγόντων που επηρεάζουν τη γήρανση, θα γίνει έρευνα μεταξύ Ευρωπαίων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας, που θα προσαρμόσουν τη διατροφή τους στην πρόταση του NU-AGE και άλλων, που δεν θα συμμετέχουν στη διατροφική παρέμβαση, προκειμένου να συγκριθούν.

Παράλληλα, θα ερευνηθούν οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, που επηρεάζουν την επιλογή του φαγητού από τα άτομα αυτής της ηλικίας.