Ο ΣΕΒΤ συμμετέχει από την 1η Ιανουαρίου στο ευρωπαϊκό έργο Foodmanufuture (Conceptual Design of a Food Manufacturing Research Infrastructure to boost up innovation in Food Industry), που χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο της ΕΕ και συντονίζεται από το δανέζικο Πανεπιστήμιο Aalborg, με σκοπό τη διεξαγωγή προκαταρκτικής μελέτης για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού ερευνητικού κέντρου της βιομηχανίας τροφίμων.

Με κεντρικό άξονα τον συνδυασμό πόρων και δυνατοτήτων, που προσφέρουν οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρμες Food for Life και Manufuture σε επίπεδο έρευνας, επιχειρηματικότητας και μεταφοράς τεχνολογίας, το έργο φιλοδοξεί να αποτελέσει φυτώριο νέων ιδεών και καινούργιων εργαλείων προς όφελος των κλάδων των τροφίμων και της μεταποίησης. Στο έργο, που θα διαρκέσει 24 μήνες, συμμετέχουν 12 εταίροι από 10 χώρες της ΕΕ.