Σε συμφωνία προκειμένου να διασυνδέσουν τις πλατφόρμες τους ήλθαν Kroger και Disney. Με την κίνηση αυτή οι δυο εταιρείες αναμένεται να εξασφαλίσουν αμοιβαία σημαντικά οφέλη για τις πωλήσεις τους, για τη διείσδυσή τους σε ακόμη περισσότερα αμερικανικά νοικοκυριά, καθώς και για τρίτους διαφημιζόμενους στις δυο πλατφόρμες.

Βάσει του deal, οι πλατφόρμες Kroger Precision Marketing και Disney advertising θα μοιράζονται πρωτογενή δεδομένα για τις προτιμήσεις και τις συμπεριφορές των χρηστών τους, θα κάνουν στοχευμένες προωθητικές ενέργειες σε συγκεκριμένες ομάδες κοινού και θα μετρούν τα αποτελέσματα των ενεργειών αυτών, όπως και τις πωλήσεις ανά νοικοκυριό. Μέσω της πλατφόρμας της Kroger κάνουν τις αγορές τους περισσότερα από εξήντα εκατομμύρια νοικοκυριά κάθε χρόνο, ενώ η πλατφόρμα της Disney έχει περισσότερες από εκατό εκατομμύρια μοναδικές διευθύνσεις ID που αντιστοιχούν σε ισάριθμα νοικοκυριά. Το τμήμα διαφήμισης της Kroger θα χρησιμοποιεί ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να προτείνει στους διαφημιστές σε ποιους συνδρομητές της Disney να απευθύνονται, ώστε να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Αντιστοίχως η Kroger θα λαμβάνει δεδομένα για τα impressions που συλλέγονται μέσω της πλατφόρμας της Disney. Μεταξύ άλλων, αυτό θα δίνει στην Kroger αναλυτικά δεδομένα για την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεών της.