Η ΜΑΡΒΟ ΑΒΕΕ και η αρτοβιομηχανία KRI KRI ΑΒΕΕ ανακοίνωσαν στα μέσα Μαΐου την υπογραφή συμφωνίας που αφορά στη διανομή των προϊόντων της δεύτερης. Συγκεκριμένα, βάσει της συμφωνίας, από την 1η Ιουνίου 2008 η ΜΑΡΒΟ θα είναι ο αποκλειστικός διανομέας όλων των προϊόντων της εταιρείας KRI KRI στην ελληνική αγορά.