Ο επιχειρηματίας κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος και το επενδυτικό κεφάλαιο EOS Capital Partners, που διαχειρίζεται ο κ. Απόστολος Ταμβακάκης, προχώρησαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία με τους μετόχους της εταιρείας Ελληνικοί Χυμοί ΑΕΒΕ για την από κοινού συμμετοχή τους στο μετοχικό της κεφάλαιο.