Με 3,36 εκατ. ευρώ συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος υπάγεται στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου το επενδυτικό σχέδιο της Ζήρεια.

Η εταιρεία εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού από την πηγή Ζήρεια στο όρος της Κυλλήνης στοχεύει στην αύξηση δυναμικότητας του υφιστάμενου εμφιαλωτηρίου της, με την προσθήκη νέων και σύγχρονων παραγωγικών μέσων και μηχανολογικού εξοπλισμού.

Το επενδυτικό σχέδιο της Ζήρεια Μονοπρόσωπη ΕΠΕ περιλαμβάνει και κτιριακή επέκταση του εργοστασίου, η οποία θα μπορέσει να φιλοξενήσει τα νέα, σύγχρονα μηχανήματα και να βελτιώσει την καθημερινή δυναμικότητα παραγωγής.

Από τον απόφαση υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο χορηγείται ενίσχυση στο επενδυτικό σχέδιο ύψους €382.087,86 με τη μορφή της καθαρής επιχορήγησης. Εντός του συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους περιλαμβάνεται επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), ύψους €629.987,02.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα η Ζήρεια άλλαξε την εικόνα και την εμφάνιση του λογοτύπου της στην ετικέτα της και στην ιστοσελίδα της, στο πλαίσιο του γενικότερου εκσυγχρονισμού και της ανταγωνιστικής ανάπτυξης που επιχειρεί.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter