Ο όμιλος PepsiCo ανακοίνωσε τη συγχώνευση των εταιρειών Pepsico Ήβη Μ. ΕΠΕ και Tasty Foods ΑΒΓΕ, οι οποίες πλέον έχουν ενιαία εταιρική υπόσταση υπό την επωνυμία Pepsico Hellas Μονοπρόσωπη ΑΒΕΕ. Η υλοποίηση της συγχώνευσης πραγματοποιήθηκε μέσω απορροφήσεως της Pepsico Ήβη από την Tasty Foods.