Η έρευνα της καταναλωτικής συμπεριφοράς έχει αποκτήσει νέο ενδιαφέρον, δεδομένης της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης κι η διερεύνηση των επιπτώσεών της στη συμπεριφορά του καταναλωτή, αποκτά εξαιρετική σημασία για τους ίδιους, την εθνική οικονομία και τους marketers.

Θέτοντας τη διαδικασία αυτής της διερεύνησης στο επίκεντρο της γ’ έκδοσης του βιβλίου «Συμπεριφορά Καταναλωτή», ο καθηγητής κ. Γιώργος Σιώμκος δένει τις εννοιολογικές βάσεις της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή με τις πρακτικές εφαρμογές στη στρατηγική του μάρκετινγκ.

Μεγάλο μέρος των προσπαθειών ανανέωσης του βιβλίου αφιερώθηκαν στην ενημέρωση και στον εμπλουτισμό των κεφαλαίων του με πορίσματα πρόσφατων ερευνών, ακόμη και του 2011, δημοσιευμένων στα εγκυρότερα επιστημονικά περιοδικά του χώρου. Στο τέλος του κάθε κεφαλαίου υπάρχουν δύο ενότητες.

Η πρώτη ονομάζεται «Περαιτέρω Μελέτη» και παρουσιάζει πολύ συνοπτικά ορισμένα άρθρα επιστημονικών περιοδικών, που αφορούν σε εξειδικευμένα θέματα σχετιζόμενα με αυτά του εκάστοτε κεφαλαίου, για την εμβάθυνση του αναγνώστη σε θέματα εννοιολογικά, μεθοδολογικά και εφαρμογής έρευνας.

Η δεύτερη, που επιγράφεται η «Έρευνα Καταναλωτή στην Πράξη», παρουσιάζει πραγματικές έρευνες που σχετίζονται άμεσα με τα περιεχόμενα του  εκάστοτε κεφαλαίου και αφορούν σε εφαρμογές διερεύνησης διαφόρων πτυχών της συμπεριφοράς του καταναλωτή, προερχόμενες είτε από επιστημονικά άρθρα είτε από μελέτες εταιρειών έρευνας (πχ MRB Hellas), που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα.

Μετά τη βιβλιογραφία κάθε κεφαλαίου, υπάρχει η ενότητα «Ασκήσεις Εφαρμογής στο Internet». Πρόκειται για εμπειρικές ασκήσεις και παραδείγματα εφαρμογών, μελέτη άρθρων και αποτελεσμάτων ερευνών ή και παρουσίαση μεθόδων και εργαλείων στο διαδίκτυο, που δίνουν την ευκαιρία στον αναγνώστη να διερευνήσει διάφορα φαινόμενα καταναλωτικής συμπεριφοράς, δεδομένης της σημαντικότητας του διαδικτύου για καταναλωτές και marketers.

Εκδόσεις: Αθ. Σταμούλης, Χρον. Έκδοσης: 2011 (3η έκδοση), Σχήμα: 20×28, Σελίδες: 580, Τιμή: 87 ευρώ, ISBN: 9789603514565, Κωδ. Βιβλίου: 2326