Όπως προκύπτει από έρευνα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας σχετικά με τις άμεσες επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στη βιομηχανία, το 88% των βιομηχανικών επιχειρήσεων έχει πληγεί από αύξηση στα τιμολόγια ενέργειας μεγαλύτερη του 40%, το 11% από αύξηση 20%-40% και μόλις 1% από αύξηση 10%-20%.

Ταυτόχρονα, οι πρόσφατες ανατιμήσεις έχουν αυξήσει 20%-30% το κόστος παραγωγής στο 22% των επιχειρήσεων, τις τιμές των πρώτων υλών στο 31% αντίστοιχα, τις τιμές των ενδιάμεσων προϊόντων στο 25% και τις δαπάνες μεταφοράς των προϊόντων στο 19%. Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις για τις τιμές ενέργειας το επόμενο εξάμηνο, καθώς οι εκπρόσωποι των μισών βιομηχανιών εκτιμούν ότι θα παραμείνουν στα υψηλά σημερινά επίπεδα και της μίας στις τρεις ότι θα αυξηθούν περαιτέρω. Στην περίπτωση της περαιτέρω αύξησης των τιμών το επόμενο εξάμηνο οι εκπρόσωποί τους προβλέπουν μείωση 10%-20% σε πωλήσεις (19% των ερωτηθέντων), εξαγωγές (25%) και κέρδη (25%). Στην έρευνα, που διεξήχθη μεταξύ 25 Ιανουαρίου και 7 Φεβρουαρίου, συμμετείχαν 142 επιχε ιρήσεις από όλους τους κλάδους της μεταποίησης.

Ο ΣΒΕ προτείνει για τη μείωση του κόστους ενέργειας στη βιομηχανία και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας
α) άμεση ενίσχυση των ενεργοβόρων βιομηχανιών με επιδότηση, προσαρμοσμένη ανά επαγγελματικό κλάδο, ανάλογα με τη βαρύτητα του ενεργειακού κόστους στη λειτουργία των επιχειρήσεων,
β) θεσμοθέτηση διαδικασίας εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος σε περισσότερες από έξι δόσεις,
γ) καθιέρωση της υποχρεωτικότητας των σταθερών τιμολογίων για μικρούς καταναλωτές και
δ) θεσμοθέτηση της διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ΑΠΕ με διμερή συμβόλαια, δηλαδή εκτός χρηματιστηρίου.