Η αναγκαιότητα της βιώσιμης ανάπτυξης βρίσκεται στο επίκεντρο της υπογραφής από 193 κυβερνήσεις των χωρών-μελών του ΟΗΕ το 2015 της συμφωνίας «Ατζέντα 2030», η οποία περιλαμβάνει 17 στόχους βιωσιμότητας και αποτελεί μια συμφωνία-οδηγό για κυβερνήσεις, οργανισμούς και επιχειρήσεις. Πρωτοπόρες επιχειρήσεις σε όλες τις χώρες ενσωματώνουν στη στρατηγική τους βασικές αρχές βιωσιμότητας, που καθορίζουν τη μελλοντική τους ανάπτυξη, αλλά και τη μεταξύ τους συνεργασία. Η ενημέρωση των επιχειρήσεων και η έναρξη διαλόγου σχετικά με τις διεθνείς εξελίξεις σε αυτό τη ζήτημα και η παρουσίαση της ελληνικής πραγματικότητας στον κλάδο των σούπερ μάρκετ και των FMCG, αποτέλεσαν τον στόχο του Sustainable Retail ’17.

Στο συνέδριο, που διοργάνωσε στις 7 Νοεμβρίου 2017 το σελφ σέρβις, συμμετείχαν στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων και των προμηθευτών του, εκπρόσωποι μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, ελληνικών και διεθνών φορέων, οργανισμών πιστοποίησης και ακαδημαϊκοί. Στο επίκεντρο των ιδιαίτερα αξιόλογων, εξειδικευμένων ομιλιών βρέθηκαν οι διεθνείς κατευθύνσεις και οι σχετικές εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά κυρίως η ανάγκη της έγκαιρης συμμόρφωσης σε προϋποθέσεις που θέτει αφενός το νέο θεσμικό πλαίσιο, αλλά κυρίως οι στρατηγικές επιλογές λιανεμπορικών επιχειρήσεων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν πρωτοβουλίες επιχειρήσεων της ελληνικής αγοράς, που αποδεικνύουν πως η βιώσιμη ανάπτυξη είναι αναγκαία συνθήκη για τη βελτίωση της λειτουργίας των εταιρειών, την προστασία σημαντικών αξιών των σύγχρονων κοινωνιών και την αναβάθμιση της εικόνας τους.

Το συνέδριο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) και του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορικών Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΚΟ

Βάσω Παπαδημητρίου:
Στρατηγική επιλογή η βιώσιμη ανάπτυξη
Κατά την έναρξη των εργασιών, η κ. Βάσω Παπαδημητρίου, γενική διευθύντρια του ΣΕΒΤ, απευθύνθηκε στους συνέδρους επισημαίνοντας την αναγκαιότητα προσαρμογής των επιχειρήσεων στις νέες απαιτήσεις για βιώσιμες στρατηγικές επιλογές, ενώ αναφέρθηκε στις σχετικές πρωτοβουλίες του Συνδέσμου. Υπενθύμισε πως το καταναλωτικό κοινό έχει ευαισθητοποιηθεί σε ζητήματα που άπτονται βασικών τομέων της αειφορίας, οπότε η προσαρμογή της βιομηχανίας τροφίμων στις νέες απαιτήσεις είναι εκ των ων ουκ άνευ. Επισημαίνοντας πως σήμερα στα κριτήρια επιλογής και κατανάλωσης προϊόντων διατροφής έχουν προστεθεί οικολογικά και κοινωνιολογικά κριτήρια (πόσο φιλικό προς το περιβάλλον είναι ένα προϊόν, η ελληνική ταυτότητά του, η αειφόρος παραγωγή του και η συμβολή του σε ένα υγιεινό διατροφικό σχήμα), μίλησε και για σημαντικές αντιφάσεις της εποχής, που επίσης έχει εντοπίσει η βιομηχανία τροφίμων και δραστηριοποιείται για την εξάλειψή τους. Μια από τις αυτές είναι η συνύπαρξη 2 δισ. υπέρβαρων ή παχύσαρκων ανθρώπων, που ακολουθούν μη ισορροπημένες διατροφικές επιλογές και στερούνται σωματικής δραστηριότητας με 800 εκατ. πολιτών που κοιμούνται πεινασμένοι κάθε μέρα, είπε η κ. Παπαδημητρίου, αλλά και το γεγονός ότι το 33% του συνόλου των παραγόμενων τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο καταστρέφεται, ενώ στην Ευρώπη περίπου 88 εκατ. τόνοι τροφίμων απορρίπτονται. Στην Ελλάδα, τόνισε η κ. Παπαδημητρίου, κάθε χρόνο περισσότερο από 2 εκατ. τόνοι προϊόντων τροφίμων ή σύμφωνα με μία άλλη εκτίμηση, προϊόντα της βιομηχανίας τροφίμων αξίας μεταξύ 300-400 εκατ. ευρώ, «χάνονται», τη στιγμή που πολλοί συνάνθρωποί μας τα έχουν ανάγκη. «Η βιομηχανία τροφίμων, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, εργάζεται συστηματικά για τη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων, κυρίως μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων συνεργασιών κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας», είπε η κ. Παπαδημητρίου, αναφέροντας ως παράδειγμα τις τράπεζες τροφίμων και ειδικότερα την Τράπεζα Τροφίμων. «Στρατηγική επιλογή του ΣΕΒΤ και της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων για τη διασφάλιση της διατροφικής επάρκειας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, ανάπτυξη δηλαδή με κοινωνική συνοχή και σεβασμό στο περιβάλλον, με την υποστήριξη βιώσιμων πρακτικών για την προστασία και την προώθηση των φυσικών πόρων», δήλωσε η κ. Παπαδημητρίου, ολοκληρώνοντας την ομιλία της.

Πάκης Παπαδημητρίου:
Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι επικοινωνιακό ζήτημα
Τα θέματα που άπτονται της βιώσιμης ανάπτυξης, είπε εισαγωγικά στην ομιλία του ο κ. Πάκης Παπαδημητρίου, αντιπρόεδρος ΔΣ, CSR Hellas, Πρόεδρος Επιτροπής ΕΚΕ, δεν είναι θέματα επικοινωνίας, αλλά εφαρμογής καλών πρακτικών και προτύπων, όπως τα SGD (Sustainable Devolpment Goals), οι 17 στόχοι που υιοθετήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2015 από τα Ηνωμένα Έθνη και περιγράφουν τις παγκόσμιες προκλήσεις στο οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο. «Οι στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να απασχολήσουν τις επιχειρήσεις, ειδικά για τον τομέα των τροφίμων», τόνισε ο κ. Παπαδημητρίου. Στο CSR Hellas υπάρχει πολύ έντονη συζήτηση τα τελευταία 2 χρόνια, σε συνέχεια μιας παγκόσμιας στροφής προς τη βιώσιμη ανάπτυξη εκ μέρους και των επιχειρήσεων. Στόχος είναι, όπως τόνισε ο κ. Παπαδημητρίου, αυτή η στροφή να αποτυπωθεί σε συγκεκριμένες πρακτικές, ενσωματωμένες στην καθημερινότητα των εταιρειών (στις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων, τα KPIs κλπ). «Τα SDG φέρνουν μια μεγάλη αλλαγή. Είναι μια παγκόσμια γλώσσα βιωσιμότητας, που υπογράφουν 183 χώρες. Το μότο «Make Global Goals Local Business» υποδεικνύει πως οι στόχοι δεν είναι υπόθεση του κράτους ή μη κυβερνητικών οργανώσεων, αλλά των επιχειρήσεων. Η επίτευξή τους απαιτεί συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών. Οι επιχειρήσεις, ως κινητήριος δύναμη για παραγωγή αξίας, θέσεων εργασίας και καινοτομίας, πρέπει να βάλουν τα «συστατικά» για να επιτευχθούν οι στόχοι», δήλωσε ο ομιλητής. Εξάλλου, η υιοθέτηση των στόχων οδηγεί σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για δημιουργία αξίας και θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Παπαδημητρίου, εκτιμάται πως έως το 2030 από την εφαρμογή των SDG θα έχει προκύψει αξία 12 τρισ. δολαρίων και θα έχουν δημιουργηθεί 380 εκατ. θέσεις εργασίας. Ο κ. Παπαδημητρίου επισήμανε τη σημασία της συμμόρφωσης σε συγκεκριμένα πρότυπα βιωσιμότητας, ειδικότερα στον τομέα της διαφάνειας, του σεβασμού της εργατικής νομοθεσίας, της προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από τις τράπεζες ή την εξασφάλιση κεφαλαίων από επενδυτές, που λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τα συγκεκριμένα κριτήρια. Η σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2014 και του ελληνικού κράτους το 2016, που εξειδικεύτηκε με μια εγκύκλιο του 2017, δημιουργούν ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, που αρχικά αφορούσε σε περίπου 200 μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ τώρα αφορά σε πολλές χιλιάδες. Αυτή η εξέλιξη αναβαθμίζει τον ρόλο των φορέων, ειδικότερα στην περίπτωση των επιχειρήσεων που δεν έχουν ειδικό τμήμα, για παράδειγμα, σύνταξης μιας έκθεσης βιωσιμότητας και ακόμη περισσότερο, αλλαγής νοοτροπίας, όπως απαιτεί το σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.


Αχιλλέας Πληθάρας:
Το παράδειγμα της συνεργασίας με την ΑΒ Βασιλόπουλος
Στην ομιλία, του με θέμα «Κινητοποιώντας τις επιχειρήσεις για έναν ζωντανό πλανήτη», ο κ. Αχιλλέας Πληθάρας, υπεύθυνος προγραμμάτων ευαισθητοποίησης του WWF, είπε ότι η συνεργασία με τις επιχειρήσεις είναι ένας από τους τρεις πυλώνες συνεργασιών του WWF –οι άλλοι δύο είναι με κυβερνήσεις και με φορείς πολιτών– για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων του σύγχρονου κόσμου: Της κλιματικής αλλαγής, της ρύπανσης, της ερημοποίησης και της υπερκατανάλωσης των φυσικών πόρων. Μάλιστα, όπως τόνισε, ενίοτε είναι πολλαπλά αποτελεσματικότερη η συνεργασία με τις επιχειρήσεις, εξηγώντας πως ειδικά ως προς την προώθηση πρακτικών βιωσιμότητας στον τομέα των τροφίμων, είναι ασύγκριτα προτιμότερη η συνεργασία με 100-200 μεγάλες επιχειρήσεις τροφίμων από το εγχείρημα της δικτύωσης με δισεκατομμύρια καταναλωτές και παραγωγούς. Αναφερόμενος ειδικότερα στον τομέα των αλιευμάτων, είπε ότι το WWF αποσκοπεί στην διαμόρφωση νόρμας για τη βιώσιμη κατανάλωσή τους στην Ευρώπη και ότι, στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται με εμπορικές επιχειρήσεις, ενημερώνοντας, ταυτόχρονα, το κοινό για την αναγκαιότητα να επιλέγει προς κατανάλωση πιστοποιημένα για τη βιωσιμότητα των ειδών τους αλιεύματα. Ως προς τη συνεργασία του WWF με εμπορικές επιχειρήσεις, είπε ότι έχει διασυνδεθεί με εστιατόρια, πείθοντάς τα να κάνουν βιώσιμες επιλογές ψαρικών. Ειδικά στην Ελλάδα συνεργάζεται από το 2013 με την ΑΒ Βασιλόπουλος, με σκοπό να καταστεί βιώσιμη συνολικά η εφοδιαστική αλυσίδα αλίευσης κι εμπορίας του γαύρου και της σαρδέλας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά φιλόδοξο πρόγραμμα, στο οποίο ενεπλάκησαν επίσης το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, ο αλιευτικός στόλος γρι-γρι των εν λόγω ειδών της Καβάλας, η καβαλιώτικη ιχθυόσκαλα κ.ά. Ως τα τέλη του 2018, μάλιστα, αναμένεται η πρώτη στη Μεσόγειο απόδοση πιστοποιητικού βιωσιμότητας αλιευμάτων για τα δύο είδη στον προαναφερόμενο αλιευτικό στόλο. Το WWF και η ΑΒ Βασιλόπουλος, είπε ο ομιλητής, επέκτειναν τη συνεργασία τους και στον τομέα της παραγωγής κι εμπορίας προϊόντων πιστοποιημένα υπεύθυνης υδατοκαλλιέργειας, σε κοινό πρόγραμμα με τρεις μονάδες παραγωγής τσιπούρας και λαυρακιού της Νηρέας. Σύντομα αναμένεται η έκδοση, επίσης για πρώτη φορά, σχετικού προτύπου πιστοποίησης.

Χριστιάνα Γαϊτανίδη:
Δίκαιο μοντέλο παγκόσμιου εμπορίου
Με την εισήγησή της η κ. Χριστιάνα Γαϊτανίδη, Sales and Finance Coordinator, Treasurer of Hellenic Platform for Development της Fair Trade Hellas, με θέμα «Δίκαιο μοντέλο παγκόσμιου εμπορίου: Οφέλη για επιχειρήσεις, καταναλωτές, περιβάλλον», παρουσίασε τους σκοπούς, την ιστορία και τις παρεμβάσεις του παγκόσμιου οργανισμού Fair Trade, καθώς και της εκπροσώπησής του στη χώρα μας, που φέτος συμπληρώνει 13 χρόνια. Όπως είπε, το παγκόσμιο κίνημα για το «δίκαιο εμπόριο», που γεννήθηκε το 1959 στην Ολλανδία, αποβλέπει στη μείωση της παγκόσμιας φτώχειας, μέσω της ενδυνάμωσης των φτωχών παραγωγών του παγκόσμιου νότου (Ασίας, Αφρικής, Λ. Αμερικής), βάσει εναλλακτικών τρόπων εμπορίου, με δικαιότερες εμπορικές σχέσεις μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης, που εδράζονται σε δέκα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά, που θέσπισε ο παγκόσμιος οργανισμός του Fair Trade, αποτελούν σύνοψη των αρχών για την υπόσταση του «δίκαιου εμπορίου» και αναφέρονται στην καταπολέμηση της παιδικής και της δουλικής εν γένει εργασίας, στην προαγωγή της ισότητας των φύλων, του σεβασμού στο περιβάλλον και των βιώσιμων τρόπων καλλιέργειας και βιομηχανικής παραγωγής, καθώς και στη διασφάλιση ότι ο παραγωγός αμείβεται, χωρίς να καρπώνονται μεσάζοντες μέρη της αμοιβής του. Το 2015, όπως είπε η ομιλήτρια, ο παγκόσμιος τζίρος των σχετικά πιστοποιημένων ειδών έφτασε τα 6 δισ. ευρώ, ενώ τα καταστήματα αποκλειστικής διάθεσης Fair Trade προϊόντων τα 4.000, προσθέτοντας ότι τέτοια είδη διαθέτουν περί τα 120.000 σούπερ μάρκετ σε όλο τον κόσμο. Αναφορικά με τη δράση της Fair Trade Hellas, είπε ότι επικεντρώνεται στην εκπαίδευση –κυρίως μαθητών– στην υπεύθυνη κατανάλωση και την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, όπως και στην άσκηση θεσμικής πίεσης για βελτίωση εμπορικών, περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών πολιτικών. Σήμερα συμμετέχει στην προώθηση των στόχων ενός τριετούς ευρωπαϊκού προγράμματος, στο οποίο συμμετέχουν 29 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της Ευρώπης και του παγκόσμιου νότου, για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών σε όλο το μήκος των διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων.


FOOD WASTE

Δημήτρης Νέντας:
Ο θεσμός της Τράπεζας Τροφίμων
Στην ομιλία του, με θέμα «Οι Τράπεζες Τροφίμων στην αλυσίδα διακίνησης τροφίμων», ο κ. Δημήτρης Νέντας, υπεύθυνος Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων της Τράπεζας Τροφίμων, εξήγησε ότι ο σχετικός θεσμός, που αριθμεί σήμερα 326 Τράπεζες Τροφίμων στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, δουλεύει βάσει ενός συγκεκριμένου μοντέλου λειτουργίας, που τον διακρίνει από άλλες παρεμφερείς δομές. Ειδικότερα, απευθύνεται σε επιχειρήσεις όλων των σταδίων της εφοδιαστικής αλυσίδας, ζητώντας τους δωρεές τροφίμων τα οποία αδυνατεί να απορροφήσει η αγορά, προκειμένου να τα διοχετεύσει σε φορείς της περιφέρειάς της που μεριμνούν για τη σίτιση απόρων ανθρώπων. Στο πλαίσιο αυτό, διαθέτει επαγγελματικές δομές για τη διαχείριση των τροφίμων. Η αποθήκη στο Κρυονέρι, είπε ο ομιλητής, είναι ιδιόκτητη, έκτασης χώρου 1.500τμ, ικανότητας 35 παλετών ψυγείου συντήρησης και 15 παλετών κατάψυξης, με software για την λεπτομερή παρακολούθηση των εισροών και εκροών δωρεών τροφίμων. Η εν λόγω Τράπεζα Τροφίμων, που απασχολεί προσωπικό μόλις τριών ατόμων, υπόκειται σε ετήσιο λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο από τη Deloitte. Τροφοδοτεί δε 144 ιδρύματα κάθε εβδομάδα με διαδικασία ταχύτατη και μικρό λειτουργικό κόστος. Στα 22 χρόνια της λειτουργίας της έχει διαθέσει περισσότερους από 85 χιλ. τόνους τροφίμων. Όπως τόνισε ο ομιλητής, το 2016 στην Ε.Ε., σύμφωνα με έρευνα, περίπου 51 εκατ. τόνοι κατάλληλα προς βρώση τρόφιμα δεν καταναλώθηκαν. Εξ αυτών περίπου τα 23 εκατ. τόνοι δεν αγοράστηκαν καν (τα υπόλοιπα αντιστοιχούν στη σπατάλη των νοικοκυριών). Κι όμως, όλες μαζί οι ευρωπαϊκές Τράπεζες Τροφίμων διέθεσαν μόλις στο 1,4% των συνολικών ποσοτήτων. Εξάλλου, είπε ότι, ενώ στην Ε.Ε. ο μέσος όρος της σπατάλης τροφίμων ανέρχεται στο 2,3% επί της συνολικής παραγωγής τους, στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό εκτιμάται στο 5,1%! Μολοντούτο η σχετική άγνοια των επιχειρήσεων κι ακόμα χειρότερα η αδιαφορία τους –κοινό ευρωπαϊκό σύμπτωμα, πάντως–, αλλά και η άρνησή τους να παραδεχτούν ότι έχουν μερίδιο στις σπατάλες, παραμένουν τα μεγαλύτερα εμπόδια στην ευόδωση του έργου των Τραπεζών Τρόφίμων.

Αλέξανδρος Θεοδωρίδης:
«Μπορούμε» να μειώσουμε τη σπατάλη τροφίμων
«Ο καθένας μας απορρίπτει κατά μέσο όρο περί τα 180 κιλά τροφίμων το χρόνο. Η σπατάλη είναι τεράστια», τόνισε ο κ. Αλέξανδρος Θεοδωρίδης, συνιδρυτής της ΜΚΟ «Μπορούμε», στην έναρξη της ομιλίας του, με θέμα «Μείωση σπατάλης τροφίμων στο σούπερ μάρκετ. Μπορούμε;». Όπως είπε, η εν λόγω πρωτοβουλία δημιουργήθηκε το 2011, με σκοπό να απαντήσει στην τεράστια αντίφαση που συνιστά στην εποχή μας η μεγάλη σπατάλη τροφίμων και, ταυτόχρονα, η αυξανόμενη πείνα μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού. Με τις δομές της, που στηρίζονται σε μια ομάδα 50-60 ατόμων κατά το 90% εθελοντών, με έδρα ένα μικρό γραφείο στο Μοναστηράκι που συντονίζει το έργο της σε όλη τη χώρα, διασώζει καθημερινά πάνω από 20 χιλιάδες μερίδες γευμάτων προς σίτιση απόρων ανθρώπων, με το ελάχιστο κόστος: Ανά 1 ευρώ λειτουργικού κόστους, η ΜΚΟ διασώζει 40 μερίδες φαγητού. Ο ομιλητής επισήμανε ότι οι σπατάλες τροφίμων στα σούπερ μάρκετ της Ε.Ε., αν και σταθμίζονται ερευνητικά στο 5%, το ποσοστό αυτό το καθιστούν πλασματικό οι επιστροφές. Στο ίδιο πλαίσιο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της δικτύωσης όλων των καταστημάτων της ΑΒ Βασιλόπουλος με την πρωτοβουλία «Μπορούμε», σχολίασε ως εξαιρετικά σημαντικό για την εικόνα του σούπερ μάρκετ-δωρητή φαγητού, τον τοπικό χαρακτήρας της κοινωνικής προσφοράς του, δεδομένου ότι τα σούπερ μάρκετ είναι σημεία αναφοράς των τοπικών κοινωνιών. Εξάλλου, εξήγησε ότι ο τρόπος λειτουργίας της πρωτοβουλίας «Μπορούμε» βασίζεται στη διαχείριση της πληροφορίας («ποιος έχει να δώσει-πόσες μερίδες/ποιος πρέπει να πάρει και πού») και στη δημιουργία «γέφυρας» μεταξύ δωρητή και ωφελούμενου, πάντα με τη μέριμνα να μην επιβαρύνεται διαδικαστικά ο δωρητής, ώστε να μην αποθαρρύνεται. Συνέστησε, πάντως, να αποφεύγονται οι… άδωρες δωρεές των επιχειρήσεων (π.χ. δωρεά υπερβολικά μεγάλης ποσότητας γάλατος για μικρό αριθμό σιτιζομένων).

Ελένη Γώγου:
Σπατάλες χωρίς… «ημερομηνία λήξης»
Στην εισήγησή της η κ. Ελένη Γώγου, δρ. χημικός μηχανικός, ερευνήτρια στο Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, με θέμα «Ημερομηνία λήξης τροφίμων: Εργαλείο διασφάλισης ή αιτία αυξημένων απωλειών στην αλυσίδα τροφίμων;», τόνισε ότι, αν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες μπορούσαν να μειώσουν κατά 25% τις σπατάλες τροφίμων, η ανάκτηση των σχετικών ποσοτήτων θα έφτανε για τη σίτιση 800 εκατομμυρίων ανθρώπων που σήμερα υποσιτίζονται. Κατά την ομιλήτρια ένα πολύ σημαντικό μέρος της σπατάλης κατάλληλων για κατανάλωση τροφίμων οφείλεται στην εσφαλμένη χρήση και κατανόηση των ορισμών, που συνδέονται με τον κύκλο είτε ζωής είτε διατηρησιμότητας των προϊόντων, πρόβλημα που ανακλάται στην εμπορική πρακτική των «επιστροφών» του λιανεμπορίου προς τους προμηθευτές τροφίμων (9% επί του συνολικού όγκου σπατάλης τροφίμων για το ευρωπαϊκό λιανεμπόριο) και στην απόρριψή τους από τα νοικοκυριά (52% αντιστοίχως). Πέρυσι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο συνέστησε τον επαναπροσδιορισμό της έννοιας «ημερομηνία λήξης», καθώς ο όρος, είπε η ομιλήτρια, είναι εσφαλμένος. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε ισχύ είναι οι όροι «ανάλωση έως» και «ελάχιστη διατηρησιμότητα έως». Ο πρώτος αφορά συνήθως εξαιρετικά ευαλλοίωτα τρόφιμα, των οποίων η παρέλευση του κύκλου ζωής δημιουργεί ενδεχομένως αλλοιώσεις μικροβιακού τύπου, χωρίς να υφίσταται, πάντως, θέμα ασφάλειάς τους κατά την ομιλήτρια. Η «ελάχιστη διατηρησιμότητα», που αφορά σε τρόφιμα μεγάλου κύκλου ζωής, δημιουργεί, όμως, μείζονα σύγχυση. Διότι, ενώ ο όρος επ’ ουδενί λόγω αμφισβητεί την καταλληλότητα του τροφίμου για εύλογο χρόνο μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία, ει μη μόνο προσδιορίζει το διάστημα εγγύησης των βέλτιστων ποιοτικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του, συχνά εκλαμβάνεται ταυτόσημος με την «ημερομηνία λήξης», με αποτέλεσμα τη σπατάλη ένεκα αδικαιολόγητων φόβων (κατά το 53% των περιπτώσεων, σύμφωνα με ευρωπαϊκή έρευνα του 2012). Στο πλαίσιο αυτό, οι Ευρωπαίοι νομοθέτες ήδη έδωσαν τη δυνατότητα άρσης της σχετικής ένδειξης από τις συσκευασίες ορισμένων προϊόντων, όπως το αλάτι ή τα αναψυκτικά, ενώ έχει ζητηθεί η επέκταση του μέτρου στο ρύζι, τα μακαρόνια κ.ά., είπε η ομιλήτρια, θέτοντας το ζήτημα της επικαιροποίησης του σχετικού θεσμικού πλαισίου.


ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σούλλα Λουκά:
Από το bitcoin στην εφοδιαστική αλυσίδα
H κ. Σούλλα Λουκά, καθηγήτρια στο Τμήμα Διοίκησης & Πληροφοριακών Συστημάτων και διευθύντρια του Blockchain Initiative του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας, μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία του blockchain μπορεί να αξιοποιηθεί και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης σε κανόνες βιώσιμης ανάπτυξης. Μια βασική εφαρμογή του blockchain, είπε η κ. Λουκά, αφορά στην ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με συναλλαγές κάθε είδους (πληροφορίες που αφορούν σε ζητήματα ιατρικά, σε προϊόντα, στο προφίλ των καταναλωτών κλπ). Αυτά τα δεδομένα αξιολογούνται και καταγράφονται σε χρονολογική σειρά, σε ομάδες (block). Η αξιολόγηση γίνεται από τους συμμετέχοντες στο δίκτυο, που πρέπει να συμφωνούν σε ποσοστό τουλάχιστον 51%. Πρόκειται για ένα αποκεντρωμένο δίκτυο, με pear to pear συναλλαγές, χωρίς την ύπαρξη κάποιου μεσάζοντα (φορέα, οργανισμού κλπ). Κάθε συναλλαγή που προστίθεται στο δίκτυο κοινοποιείται σε όλους τους συμμετέχοντες και δεν μπορεί να υποστεί καμία αλλαγή. «Στην εφοδιαστική αλυσίδα», εξήγησε η κ. Λουκά, «μοιραζόμαστε πληροφορίες όπως η προέλευση και η αυθεντικότητα των πρώτων υλών ή συστατικών των προϊόντων. Κάθε συμμετέχων στο δίκτυο έχει πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες. Το blockchain είναι μια ασφαλής διαδικασία (χρησιμοποιεί αλγόριθμους που αποκλείουν τις παρεμβάσεις), που λειτουργεί με διαφάνεια , ενώ η χρονολογική καταγραφή των συναλλαγών παρέχει τη δυνατότητα της ιχνηλασιμότητας. Επίσης, οι συναλλαγές επιβεβαιώνονται από όλους τους συμμετέχοντες στο δίκτυο, δημιουργώντας ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, για προμηθευτές και καταναλωτές. Όσο για το λιανεμπόριο τροφίμων, υπάρχουν εφαρμογές που δίνουν τη δυνατότητα στον πελάτη να σκανάρει έναν κωδικό που βρίσκεται πάνω στο προϊόν, εφόσον υπάρχει στην πλατφόρμα blockchain, αποκτώντας πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν σε όλα τα στάδια, από την παραγωγή του έως την τοποθέτησή του στο ράφι του καταστήματος. Αυτό προϋποθέτει, φυσικά, τη χρήση και άλλων τεχνολογιών, όπως IoT, ώστε το σήμα που στέλνεται πχ από τη συσκευασία να μπορεί να μεταφέρει την πληροφορία στην φορητή του συσκευή.

Τίμος Δασκαλόπουλος:
Το νομοθετικό πλαίσιο αλλάζει, ιδού η ευκαιρία!
Στο πλαίσιο της ειδικής θεματικής παρουσίασης του νομοθετικού πλαισίου για την ψυκτική αλυσίδα και τις σύγχρονες λύσεις για την αγορά και το περιβάλλον, εισηγούμενος ο κ. Τίμος Δασκαλόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Delphis SA, με θέμα «Ψυχόμενη εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, μια επανάσταση σε καθεστώς στάσιμης τεχνολογικής εξέλιξης», τόνισε ότι τα τελευταία σχεδόν 120 χρόνια ουσιαστικά δεν έχουν υπάρξει ριζοσπαστικές καινοτομίες στην ψύξη ει μη μόνο μικρά βήματα προόδου στη δημιουργία ποιοτικά καλύτερων και χωρικά και επενδυτικά οικονομικότερων εξοπλισμών. Στο μεταξύ, δεδομένου ότι το κυρίαρχο ψυκτικό υγρό, το φρέον, ενοχοποιείται για τη συμβολή του στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, άρα στην κλιματική αλλαγή, η Ε.Ε. έχει θεσμοθετήσει την κλιμάκωση της πλήρους κατάργησής του μέχρι το 2022, με σημαντικό ενδιάμεσο σταθμό την απαγόρευση το 2020 της παραγωγής εξοπλισμού που δουλεύει με αυτό, χάριν τεχνολογικού προβαδίσματος ως κύριου ψυκτικού υγρού του διοξειδίου του άνθρακα, λύσης λιγότερο καταστροφικής για το περιβάλλον. Κατά την ευρωπαϊκή νομοθεσία, μέχρι την πλήρη κατάργηση του Freon 404, αυτό θα διατίθεται όλο και πιο ασύμφορα, ως αντικίνητρο για τη χρήση του. Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων, τόνισε ο ομιλητής, η τεχνολογία απογοητεύει, καθότι δεν προσφέρει καθολικές καθαρές λύσεις. Ταυτόχρονα, οι προσφερόμενες εναλλακτικές της λύσεις δημιουργούν σύγχυση στους χρήστες-επενδυτές, επειδή ακριβώς η ουσία του διλήμματός τους βρίσκεται στο να αντικαταστήσουν άμεσα ή εν ευθέτω χρόνω τον υφιστάμενο εξοπλισμό τους, εφόσον μετά από πέντε χρόνια θα υποχρεωθούν άπαντες να επενδύσουν σε συστήματα ψύξης με διοξείδιο του άνθρακα. Η αλλαγή των ψυκτικών υγρών είναι αναπόφευκτη, είπε ο ομιλητής, προτείνοντας στις επιχειρήσεις-χρήστες ως μόνη παραγωγική λύση του σχετικού προβλήματός τους το να το αντιμετωπίσουν ως μεγάλη ευκαιρία, εντάσσοντας στα σχέδιά τους τη λύση του σε συνάφεια με τις ιδέες της βιωσιμότητας και επενδύοντας στον εμπορικό αντίκτυπό τους. Όποιος ανταποκρίνεται στρατηγικά νωρίτερα στις μεγάλες αλλαγές, επισήμανε, αποκτά το προβάδισμα στον ανταγωνισμό.


ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ

Βασιλική Καζάζη:
Ζήτημα μη βιωσιμότητας των προτύπων βιωσιμότητας!
«Το 2050 ο παγκόσμιος πληθυσμός θα έχει φτάσει τα 9 δισ., η αστικοποίησή του στο 78% και η ζήτηση των τροφίμων θα έχει αυξηθεί έως 100%», επισήμανε στην εισήγησή της η κ. Βασιλική Καζάζη, Senior Vice President Food & Agriculture South East Europe της TUV Hellas AE, με θέμα «Πιστοποίηση και βιωσιμότητα: Κανόνες και απαιτήσεις», αναφερόμενη στους μελλοντικούς κινδύνους ανεπάρκειας των τροφίμων παγκοσμίως. Όπως είπε, στο μέλλον η ζήτηση οπωροκηπευτικών και κρέατος θα αυξηθεί, το ίδιο και η καταναλωτική προτίμηση για τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας, ενόσω η αλυσίδα των τροφίμων θα υπόκειται σε αύξουσες πολιτικές και οικονομικές πιέσεις, με πρωταγωνιστές τις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις τροφίμων. Οι προκλήσεις ενός τέτοιου περιβάλλοντος, είπε, θα είναι η εξισορρόπηση προσφοράς/ζήτησης, η επάρκεια ασφαλών τροφίμων, η πρόσβαση του πληθυσμού σε αυτά, οι παρεμβάσεις για τη μετρίαση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και η προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. Διότι το ζητούμενο θα είναι μεν η αύξηση της παραγωγής, αλλά με βιώσιμους τρόπους, δηλαδή όχι εις βάρος της αναπαραγωγής των μελλοντικών γενιών. Η πιστοποίηση της βιωσιμότητας, είπε η ομιλήτρια, έχει ξεκινήσει προ της δεκαετίας του ’90 και σήμερα πλέον αφορά κάθε είδους καταναλωτικό αγαθό, αφού την επιδιώκουν ευρύτερα οι επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, οι οργανισμοί πιστοποίησης και οι κυβερνήσεις ως δημιουργοί των αρχών και των προτύπων της τα βελτιώνουν συνεχώς και εκδίδουν νέα, έτσι ώστε σήμερα αριθμούν πάνω από 500, τα περισσότερα, όμως, όχι ευρέως γνωστά, πράγμα που δημιουργεί την εξής αντίφαση: Οι σχετικές πιστοποιήσεις βελτιώνουν μεν τα προϊόντα, τις συνθήκες εργασίας, τη διαχείριση του περιβάλλοντος κ.λπ., αλλά η δυσκολία επιλογής προτύπου βιωσιμότητας για την ενδιαφερόμενη επιχείρηση, μεταξύ της πλειάδας προτύπων, ειδικά σε αγορές χωρίς εξοικείωση με τα σχετικά σήματα και την προστιθέμενη αξία καθενός για το προϊόν που σημαίνει, συνιστά σοβαρό πρόβλημα. Η ομιλήτρια κατέληξε, λοιπόν, ότι η πιστοποίηση για τη βιωσιμότητα δεν είναι βιώσιμη, αν οι εκδότες των προτύπων δεν αναγνωριστούν μεταξύ τους και δεν εκπαιδεύσουν σχετικά την κοινή γνώμη.

Θεόδωρος Χατσιόπουλος:
Ευρωπαϊκή προτεραιότητα η αειφορία των δασών
Όπως εξήγησε στην εισήγησή του ο κ. Θεόδωρος Χατσιόπουλος, διευθυντής της BM Trada Hellas, η πιστοποίηση κατά τα πρότυπα βιωσιμότητας στη Βόρεια Ευρώπη αποτελεί προϋπόθεση εκ μέρους των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ στη συνεργασία τους με προμηθευτές τροφίμων. Τούτο εκφράζει την αυξημένη ευαισθησία των βορειοευρωπαϊκών κοινωνιών πρωτευόντως έναντι του προβλήματος της αποψίλωσης των δασών. Έπεται το ενδιαφέρον τους για τη διασφάλιση κατά σειρά ότι τα αγαθά που καταναλώνουν δεν είναι προϊόντα παιδικής εργασίας, ότι δεν παράγονται με όρους σκλαβιάς για τους παραγωγούς τους ούτε με όρους υπερεκμετάλλευσης των μεταναστών εργατών. Όπως είπε ο ομιλητής, ιδιαίτερα στην Ινδονησία η πρακτική της καύσης των παρθένων δασών, για τη μετατροπή τους σε γεωργικές καλλιέργειες φοινικόδεντρων, προκειμένου να παράγονται επαρκείς ποσότητες φοινικέλαιου –προϊόντος με τεράστια σημασία για την παγκόσμια βιομηχανία τροφίμων–, εξεγείρει τις καταναλωτικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Τόσο η Nutella όσο και η Tesco πλήρωσαν την υποτίμηση των αντιδράσεων της κοινής γνώμης, η οποία τις τιμώρησε για τη χρήση κι εμπορία φοινικέλαιου από μη βιώσιμες πηγές, υποχρεώνοντάς τις σε συμμόρφωση. Βορειοευρωπαϊκά ΜΜΕ και περιβαλλοντικές και καταναλωτικές ΜΚΟ είναι αμείλικτες σε τέτοια ζητήματα, τόνισε ο ομιλητής, εξηγώντας την πίεση για τη δημιουργία προτύπων πιστοποίησης της βιωσιμότητας των προϊόντων σε όλους τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Παραδειγματικά ανέφερε ότι η πρώτη μαζική ζήτηση πιστοποιητικών βιωσιμότητας αφορούσε την χαρτοβιομηχανία, εστιασμένη στη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης των δασών, για λογαριασμό της οποίας αποδόθηκαν περί τις 35.000 πιστοποιήσεις σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Σήμερα έκρηξη της ζήτησης πιστοποιήσεων βιωσιμότητας διαπιστώνεται στον τομέα της προέλευσης του φοινικέλαιου.


ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Λευτέρης Κιοσές:
«Νοιαζόμαστε σήμερα, ζούμε καλύτερα αύριο»
Στην εισήγησή του ο κ. Λευτέρης Κιοσές, γενικός διευθυντής του Ινστοτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), αφού αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του ινστιτούτου να ερευνήσει το θέμα της μείωσης της χρήσης της πλαστικής σακούλας και να αναλάβει την ευθύνη μιας κεντρικής ενημερωτικής καμπάνιας, με τη συνδρομή των μεγάλων αλυσίδων, σχετικά με τα επικείμενα νομοθετικά μέτρα στην Ε.Ε. και την Ελλάδα –το σλόγκαν της καμπάνιας είναι «Νοιαζόμαστε σήμερα, ζούμε καλύτερα αύριο»–, τόνισε ότι το κύριο πρόβλημα είναι πως η πλαστική σακούλα καταλήγει στους υδάτινους πόρους. Ενώ μόλις το 1% των συνολικών ποσοτήτων πλαστικής σακούλας που διατίθενται στην αγορά (4,3 δισ. τεμάχια/έτος στην Ελλάδα) ανακυκλώνεται, το ένα στα δύο απορρίμματα στο βυθό των ελληνικών θαλασσών είναι τέτοιες σακούλες, οι οποίες, περνώντας στη διατροφική αλυσίδα, υπονομεύουν το θαλάσσιο έμβιο πλούτο και τον άνθρωπο που τον καταναλώνει. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, είπε ο ομιλητής, μέχρι το 2020 η χρήση της πρέπει να μειωθεί έως 90% σε όλη την Ευρώπη, πράγμα που αφορά όλα τα σημεία πώλησης εξαιρέσει του υπαίθριου εμπορίου και των περιπτέρων. Σημείωσε ότι ήδη το καλοκαίρι φέτος η πολιτεία θεσμοθέτησε μέτρα για τη μείωση της χρήσης της, απαγορεύοντας τη διανομή της βιοδιασπώμενης σακούλας ως μη φιλικής στο περιβάλλον και ορίζοντας ότι από 1ης Ιανουαρίου 2018 οι πλαστικές σακούλες θα τιμολογούνται περίπου προς 4 λεπτά το τεμάχιο, ως αντικίνητρο για τη διανομή της. Εξάλλου, όπως είπε, έρευνα του ΙΕΛΚΑ έδειξε, μεταξύ άλλων, ότι η 1 στις 5 σακούλες διανέμεται άσκοπα, ότι οι 9 στους 10 καταναλωτές αναγνωρίζουν τη σημασία του προβλήματος και ότι μόλις ο 1 στους 10 προτίθεται να πληρώνει για την αγορά τους. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος της αγοράς και της συνεργασίας των φορέων της για την καθιέρωση της επαναχρησιμοποιούμενης σακούλας είναι σημαντικότατος, τόνισε ο ομιλητής.

Χρήστος Καραϊσαρίδης:
To Zero Waste concept
Μιλώντας για τo Zero Waste concept ως μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης στη Δ. Μασούτης, ο κ. Χρήστος Καραϊσαρίδης, διευθυντής logistics της αλυσίδας, είπε ότι το εν λόγω πρόγραμμα, που σχεδιάστηκε πριν από 1,5 χρόνο με σκοπό την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης του προσωπικού της, αποτελεί concept του logistic center της και εξελίσσεται πλέον σε πλήρη λειτουργία, με την εκφρασμένη δέσμευση της διοίκησης, του μεσαίου μάνατζμεντ και του κόσμου της βάσης. Το πρόγραμμα αποβλέπει στην ελαχιστοποίηση των μη ανακυκλούμενων αποβλήτων, που παράγονται στο logistic center και στη συνεργασία του με τα καταστήματα της εταιρείας. Ο ομιλητής σημείωσε, επίσης, την εφαρμογή εκ μέρους της Μασούτης συστήματος κυκλικής οικονομίας για τις παλέτες και τα τελάρα. Η εφαρμογή του Zero Waste concept ήδη έχει αποδώσει μείωση αποβλήτων κατά 27% σε όγκο και κατά 19% σε αξία, ενώ έχει αυξηθεί κατά 10% ο όγκος των προς ανακύκλωση υλικών εκ μέρους των καταστημάτων. Στο ίδιο πλαίσιο, αυξήθηκε κατά 10% η αποδοτικότητα του ολοκληρωμένου εταιρικού συστήματος ανακύκλωσης χαρτιού, νάιλον και επικίνδυνων αποβλήτων, το οποίο διαχειρίστηκε την προηγούμενη χρονιά 6.000 τόνους αποβλήτων, ενώ ετέθησαν στόχοι μείωσης των επιστροφών ανά κατάστημα και αυξήθηκε το ποσοστό πληρότητας των φορτηγών του logistic center, φτάνοντας το 96%.

Χρήστος Αποστολόπουλος:
Η ολιστική προσέγγιση του CSR
Ο κ. Χρήστος Αποστολόπουλος, διευθυντής Ολικής Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων της FrieslandCampina Hellas, τόνισε στην εισήγησή του ότι η εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα (ΕΚΕ) έχει νόημα, μόνον εφόσον εκδηλώνεται στο σύνολο των πεδίων δράσης μιας επιχείρησης (άνθρωπος, προϊόν, περιβάλλον) κι όχι μεμονωμένα και αποσπασματικά. Στο πλαίσιο αυτό, εξήγησε ότι η FrieslandCampina προσεγγίζει την ΕΚΕ ολιστικά: Πρώτον, από την άποψη του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα παντού στον κόσμο, σημειώνοντας ειδικότερα σε ό,τι την αφορά πως τηρεί τους κανόνες του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, μεριμνά για τη βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στο διευθυντικό της δυναμικό, εγγυάται την ελευθερία έκφρασης του προσωπικού της, μέσω του θεσμού των έμπιστων συμβούλων, και πρωτοπορεί στον τομέα της ασφάλειας της εργασίας. Δεύτερον, από την άποψη της ποιότητας των προϊόντων της, με γνώμονα το σεβασμό στις εθνικές διατροφικές συνήθειες, τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα υγιεινής διατροφής και τη μέριμνα για τη σχετική ενημέρωση των καταναλωτών. Τρίτον, από την άποψη της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων, καθώς η εταιρεία αποβλέπει στην «ουδέτερη κλιματική ανάπτυξη», έχοντας στόχο το 2020 το 100% της ενέργειας που χρησιμοποιεί να είναι από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η κατανάλωση νερού στα επίπεδα του 2010.


Κώστας Θεοχαρίδης:
«Καλό για σένα, καλό για τον πλανήτη»
Μιλώντας εκ μέρους της Barilla Hellas, ο κ. Κώστας Θεοχαρίδης, υπεύθυνος Αγορών Πρώτων Υλών της εταιρείας, παρουσίασε το εταιρικό πρόγραμμα «Καλό για σένα, καλό για τον πλανήτη», που απηχεί τη στρατηγική πρόθεση της Barilla να είναι η πρώτη επιλογή των καταναλωτών όχι μόνο για τα καλά της προϊόντα, αλλά και γιατί προάγει τις σωστές για την υγεία διατροφικές συνήθειες, προσφέροντας διατροφικά ισορροπημένα προϊόντα. Το εν λόγω πρόγραμμα, εξήγησε, που εμπνέεται από τη μεσογειακή διατροφή, τη δεσμεύει στους τρόπους που ενεργεί από το χωράφι μέχρι το ράφι, στο πλαίσιο πάντα της βιωσιμότητας, καθώς είναι στρατηγικά δεσμευμένη στη μείωση του αποτυπώματός της στο περιβάλλον καθ’ όλα τα στάδια της παραγωγής ως την κατανάλωση και στην προαγωγή της συμβολαιακής γεωργίας, στον τομέα της παραγωγής των πρώτων υλών της. Ο ομιλητής τόνισε ότι από το 2010 έχουν επανασχεδιαστεί πολλά δημοφιλή προϊόντα της Barilla με λιγότερο αλάτι, λιπαρά, ζάχαρη και πλήρη αφαίρεση του φοινικέλαιου (στα μη ζυμαρικά), ενώ πέρυσι λανσάρισε 17 νέα προϊόντα ολικής άλεσης. Όπως εξήγησε, η διπλή πυραμίδα της διατροφής είναι σημαία της εταιρείας, καθώς δείχνει ότι τα προϊόντα που συνθέτουν την υγιεινή διατροφή, βρίσκονται στη βάση της διατροφικής και της περιβαλλοντικής πυραμίδας.

Δήμητρα Ξενάκη:
Το case study του εργοστασίου Γαστούνης της Unilever
Στην ομιλία της η κ. Δήμητρα Ξενάκη, χημικός με ειδίκευση στη μοριακή και δομική χημεία τροφίμων, πρώην διευθύντρια του Τμήματος Διατροφής και Επιστημονικής Επικοινωνίας της Ελαΐς Unilever Hellas AE, παρουσίασε το case study του εργοστασίου Γαστούνης της Unilever, όπου μεταποιείται η τομάτα, παραγόμενη βάσει προγράμματος αειφόρου συμβολαιακής καλλιέργειας. Όπως εξήγησε, οι τοματοπαραγωγοί είναι δεσμευμένοι να ακολουθούν οδηγίες εκπονημένες από ειδικούς επιστήμονες, ερευνητές των εδαφοκλιματικών συνθηκών της περιοχής, έτσι ώστε η καλλιέργεια γίνεται με όρους βέλτιστης οικονομίας των φυσικών πόρων, γονιμότητας του εδάφους, ποιότητας, αλλά και ποσότητας της παραγωγής, πράγμα που ανακλά ασφαλώς στη βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος. Από την άλλη πλευρά, ο προγραμματισμός της συγκομιδής του προϊόντος κατόπιν συνεννόησης τοματοπαραγωγών και εργοστασίου συντελεί ώστε να αποφεύγεται η αναμονή των μεταφορέων κατά την εισαγωγή του προϊόντος, άρα και η ταλαιπωρία ή οι καταστροφές της πρώτης ύλης από την υπερσυγκέντρωση παθογόνων παραγόντων. Λαμβανομένων υπόψιν των υψηλών στάνταρ logistics διαχείρισης του μεταποιημένου προϊόντος ως το λιανεμπορικό ράφι, όπως και των εξαγωγών των ποσοτήτων του που δεν απορροφώνται από την εγχώρια ζήτηση, εξήγησε η ομιλήτρια, το εν λόγω case study είναι υποδειγματικό από την άποψη της βιωσιμότητας.

Στρατής Καμάτσος:
Η κοινωνική επιχειρηματικότητα των μικρομεσαίων
Στην εισήγησή του ο κ. Στρατής Καμάτσος, ιδρυτής της εταιρείας evo3 olive farms, υποστήριξε ότι προγράμματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας ενδείκνυνται και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μπορεί να παρακάμπτουν το πρόβλημα της μη διαθεσιμότητας σχετικών δυνατοτήτων, μέσω της συνεργασίας με φορείς που διατίθενται να τις συνδράμουν σχετικά. Παρουσίασε το παράδειγμα της δικής του ελαιοκομικής-ελαιουργικής επιχείρησης, που εδρεύει στη Λέσβο, συνεργάζεται με τοπικούς φορείς για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και αναπτύσσει επιτυχώς εξαγωγές, κυρίως στην αμερικανική αγορά. Η evo3 olive farms, λοιπόν, εκδηλώνει την κοινωνική της μέριμνα περιβαλλοντικά και κοινωνικά, έχοντας συνδέσει τις πωλήσεις της με την αποκατάσταση αποψιλωμένου αφρικανικού δάσους, με τη χρήση άνεργων εργατικών χεριών της περιοχής. Η απόδοση του εγχειρήματος την τελευταία τριετία ήταν η φύτευση 11.500 δέντρων, η αποκατάσταση της γονιμότητας του εδάφους, η εξασφάλιση άνω των εκατό ημερών εργασίας τον χρόνο στους ανέργους της περιοχής, η βελτίωση του εισοδήματος των νοικοκυριών και ως εκ τούτου ο περιορισμός της παιδικής εργασίας κ.λπ. Ο ομιλητής τόνισε ότι η εμπλοκή του καταναλωτή στα προγράμματα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας είναι εκ των ων ουκ άνευ και ζήτησε από τις εταιρείες σούπερ μάρκετ να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που την ασκούν.


ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Hugo Byrnes:
Προϋπόθεση συνεργασίας η υιοθέτηση προτύπων βιώσιμης ανάπτυξης

Ο Hugo Byrnes, Vice President Product Integrity της Ahold Delhaize, εκπροσωπώντας έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους στο διεθνές λιανεμπόριο τροφίμων, αναφέρθηκε στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, όπως καθορίζονται από τη στρατηγική «Better Together», δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός ότι ο όμιλος επενδύει στο product integrity και θέτει σχετικούς όρους συνεργασίας με τους προμηθευτές του, αρχικά στην κατηγορία των own label προϊόντων. Αναφερόμενος στην ανάγκη τεκμηρίωσης της σπουδαιότητας του ζητήματος, ιδίως για μεγάλους επιχειρηματικούς οργανισμούς, όπως η Ahold Delhaize, είπε πως είναι βέβαιο ότι οι μέτοχοι εστιάζουν περισσότερο την προσοχή τους στα οικονομικά αποτελέσματα και τα μερίδια αγοράς. Όμως, ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η αποψίλωση των δασών για παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων (πχ σόγια), αλλά και η ευαισθητοποίηση του αγοραστικού κοινού σε ζητήματα ηθικής, έχουν άμεσες ή έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις, οι οποίες συνδέονται στενά με το μέλλον των επιχειρήσεων. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν ήδη εντάξει τα συγκεκριμένα ζητήματα στη στρατηγική τους, δημιουργώντας ένα νέο πλαίσιο για τη λειτουργία τους, για τα προϊόντα που διαθέτουν, για τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν στις τοπικές αγορές και για τις συνεργασίες τους. Όπως ανέφερε ο κ. Byrnes σχετικά, στο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης της Ahold Delhaize βασικός πυλώνας αφορά στην προϊοντική πρόταση του ομίλου, που εξειδικεύεται στην προσφορά, σε προσιτές τιμές για όλους, πιο φρέσκων και υγιεινών προϊόντων, τη βελτίωση των own brands, την υποστήριξη των τοπικών παραγωγών και την προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Η στρατηγική του ομίλου σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη συνδέεται άμεσα με τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών (SDG) και με τους στόχους του Consumer Goods Forum, που κινούνται στους άξονες της υγείας και ευεξίας, της μείωσης των απωλειών τροφίμων, την καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών, την αποτελεσματική ενεργειακή διαχείριση -ειδικότερα στον τομέα της ψύξης-, την καταπολέμηση της δουλείας και την ασφάλεια των τροφίμων.
Εξειδικεύοντας τις κατευθύνσεις του ομίλου σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τους προμηθευτές των own label τροφίμων, ο κ. Βyrnes τόνισε πως οι προϋποθέσεις για την έναρξη και τη διατήρησή της καθορίζονται πλέον από το παραπάνω πλαίσιο. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο στρατηγικός στόχος της δέσμευσης σε κανόνες βιώσιμης ανάπτυξης των συνεργατών της Ahold Delhaize στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι η βελτίωση της προσφερόμενης γκάμας, ώστε το μερίδιο των own label στα τρόφιμα να ανέλθει έως το 2010 στο 45%. Στον ίδιο χρονικό ορίζοντα, μέσω ανασχεδιασμού του συνόλου των λειτουργιών του ομίλου, προγραμματίζεται να έχουν μειωθεί κατά 20% και οι απώλειες τροφίμων (με έτος βάσης το 2016), να έχει μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση των τροφίμων που δεν έχουν πωληθεί για την καταπολέμηση της πείνας στις τοπικές κοινωνίες και να έχει αναπτυχθεί η συνεργασία με τους προμηθευτές της επιχείρησης με στόχο την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων, ώστε το πρόβλημα της απώλειας των τροφίμων να αντιμετωπίζεται προληπτικά. Παράλληλα, ο όμιλος θα αναλάβει δράσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα να μειώσουν οι ίδιοι οι καταναλωτές τις απώλειες τροφίμων, στα νοικοκυριά.
Ο Hugo Byrnes τόνισε πως ο όμιλος θέτει ως βασική προϋπόθεση συνεργασίας του με προμηθευτές τροφίμων την πιστοποίησή τους για την ασφάλεια των προϊόντων τους, σύμφωνα με ένα από τα πρότυπα που αναγνωρίζει ο GFSI (Global Food Safety Initiative), την πιστοποίηση των προμηθευτών, που προέρχονται από χώρες τις οποίες έχει χαρακτηρίσει ως «υψηλού κινδύνου» στον τομέα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον BSCI (Business Social Compliance Initiative) ή από άλλο αντίστοιχο φορέα, καθώς και την πιστοποίηση commodities, όπως τσάι, καφές, κακάο, φοινικέλαιο, σόγια, προϊόντα χαρτιού και αλιεύματα, σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα φορέων όπως: Fair Trade, UTZ, Rainforest Alliance, FSC, RTRS, RSPO, MSC, ASC.

Αναστασία Σπαθή:
Ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Στην ομιλία της η κ. Αναστασία Σπαθή, Auditing Technical Manager, Business Social Compliance Initiative (BSCI), Foreign Trade Association (FTA), αναφέρθηκε στον ρόλο των επιχειρήσεων στην προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις συνθήκες εργασίας και στο γεγονός ότι αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα μπορεί να διευθετηθεί μόνο με τη συνεργασία των επιχειρήσεων, σε ένα κοινό πλαίσιο κανόνων και ελέγχων (κοινός κώδικας δεοντολογίας, ενιαίο σύστημα εφαρμογής, ευρύ φάσμα εργαλείων και δραστηριοτήτων για τον έλεγχο, την εκπαίδευση, την ανταλλαγή πληροφοριών και την επίδραση των βασικών παραγόντων στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην αλυσίδα εφοδιασμού).
Η κ. Σπαθή έδωσε απάντηση στο ερώτημα «γιατί να με ενδιαφέρει η υιοθέτηση υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών από την εταιρεία μου ή από τους προμηθευτές μου», αντιστρέφοντας το ερώτημα ως εξής: «ποιο θα ήταν το κόστος για μια επιχείρηση να μην ακολουθήσει υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές;». Η ομιλήτρια τόνισε τη σημασία που έχει ιδιαίτερα σήμερα, στην εποχή της κρίσης, η εστίαση της προσοχής των επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο ζήτημα, όταν η προσοχή του κοινού έχει στραφεί στην κοινωνική και ηθική επίδοσή τους. Η αποτυχία μιας επιχείρησης να αποδείξει ότι σέβεται την κοινωνία και το περιβάλλον πιθανόν να την καταστήσει αντικείμενο κοινωνικής κατακραυγής, κυρίως από τους ίδιους τους εργαζόμενούς της, από την κοινωνία, από τους ίδιους τους επενδυτές, αλλά και υποκείμενο νομικών διώξεων, ανέφερε. Ιδιαίτερα όταν η μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές (όπως στις περιπτώσεις σύγχρονης δουλείας στα ψαροκάικα της Μιανμάρ, ή ακόμη και στην περίπτωση των καλλιεργειών φράουλας στην Πελοπόννησο).
«Το 2016 πάνω από 2 εκατ. άνθρωποι ζούσαν σε καθεστώς δουλείας και 1 στους 4 ήταν παιδιά… Δεν μπορούμε να είμαστε απαθείς, ιδιαίτερα όταν θεωρούμαστε συνυπεύθυνοι», δήλωσε η κ. Σπαθή.
Οι επιχειρήσεις έχουν θετικό αντίκτυπο στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται, αφού συμβάλλουν στην ανάπτυξη, τόνισε, αλλά μπορεί να έχουν και αρνητικό. Γι’ αυτό τον λόγο πρέπει να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια για τον εντοπισμό, την πρόληψη και τη άμβλυνση των πιθανών επιπτώσεων τη μη συμμόρφωσης σε κανόνες συμπεριφοράς που ορίζονται όχι μόνο από την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και από την ηθική των κοινωνιών. «Αυτός είναι ο στόχος οργανισμών όπως ο Foreign Trade Association (FTA) και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, η πρωτοβουλία Amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI)», ανέφερε η κ. Σπαθή. «Μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, οι επιχειρήσεις που προμηθεύονται προϊόντα από όλες τις γεωγραφικές περιοχές της γης, μπορούν να αντιμετωπίσουν συλλογικά τα πολύπλοκα εργασιακά ζητήματα της αλυσίδας εφοδιασμού τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός κοινού κώδικα δεοντολογίας και ενός ενιαίου πλαισίου εφαρμογής. Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή του κώδικα αναπτύσσεται, με τη συμμετοχή των μελών και των ενδιαφερομένων, ένα ευρύ φάσμα εργαλείων και δραστηριοτήτων για τον έλεγχο, την εκπαίδευση, την ανταλλαγή πληροφοριών κ.λπ για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην αλυσίδα εφοδιασμού». Ο σεβασμός εκ μέρους των επιχειρήσεων των εργασιακών δικαιωμάτων, όπως τόνισε χαρακτηριστικά η ομιλήτρια, προσφέρει αυξημένη ανταγωνιστικότητα, καλύτερη διαχείριση κινδύνων, εξοικονόμηση/περιορισμό δαπανών, πρόσβαση σε κεφάλαια, αποδοτική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, βελτίωση των πελατειακών σχέσεων και αύξηση της ικανότητας προαγωγής της καινοτομίας. «Αναλαµβάνοντας την κοινωνική τους ευθύνη οι επιχειρήσεις», είπε η κ. Σπαθή, «µπορούν να οικοδοµήσουν µακροπρόθεσµα την εµπιστοσύνη των εργαζοµένων, των καταναλωτών και των πολιτών γενικά, στην οποία θα βασίζονται βιώσιµα επιχειρηµατικά µοντέλα. Τα υψηλότερα επίπεδα εµπιστοσύνης, στη συνέχεια, συµβάλλουν στη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος εντός του οποίου οι επιχειρήσεις µπορούν να καινοτοµούν και να αναπτύσσονται, προς το συµφέρον της κοινωνίας ως συνόλου».

ΧΟΡΗΓΟΙ
Χρυσοί χορηγοί του συνεδρίου ήταν
οι ΑΒ Βασιλόπουλος και η Exkal,
ενώ υποστηρικτής η ΔΕΠΑ.
Conference Experience Sponsor ήταν η εταιρεία Conferience,
χορηγός διερμηνείας η Podium και
χορηγός επικοινωνίας η Global Sustain.