Σε πρόσφατη έρευνα του Food Industry Association (FMI) επισημαίνεται η αυξανόμενη σύνδεση των προϊόντων που προσφέρουν στους πελάτες τους με την υγεία και την ευεξία.

Στο πλαίσιο της έρευνας (Ιούλιος 2021), σε δείγμα 27 μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων λιανεμπορίου τροφίμων, που διαθέτουν συνολικά δίκτυο άνω των 26.000 καταστημάτων, κατά 85% οι ερωτηθέντες -από 54% το 2019- δήλωσαν πως θεωρούν ως σημαντικό πλεονέκτημα την συνεισφορά προϊόντων και υπηρεσιών στην υγεία των πελατών τους, στην επικράτησή τους έναντι του ανταγωνισμού.

Στο ίδιο ποσοστό δήλωσαν πως έχουν υιοθετήσει στρατηγικές που υπηρετούν αυτό τον στόχο, τόσο για τους πελάτες τους όσο και για το προσωπικό τους (σημαντική αύξηση από το 49% της αντίστοιχης έρευνας το 2019). Επίσης, δηλώνουν πως σκοπεύουν να εντείνουν τις προσπάθειές τους προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ σε ποσοστό 69% θεωρούν πως ο κλάδος μπορεί να εξασφαλίσει σημαντική ανάπτυξη, στηριζόμενος στην προσφορά προτάσεων που υποστηρίζουν την υγεία.

Στην έρευνα καταγράφεται επίσης η αξιοποίηση μιας σειράς νέων εργαλείων που έχουν ως στόχο τη μετάδοση χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με πρωτοβουλίες που ευνοούν την καλή υγεία και την ευεξία πελατών και προσωπικού.
Παράλληλα, σημειώνεται πως μια σειρά ειδικών, όπως διαιτολόγοι και φαρμακοποιοί, που προσφέρουν τεκμηριωμένη καθοδήγηση στους καταναλωτές, αξιοποιούνται από τις επιχειρήσεις του κλάδου. Σύμφωνα με την έρευνα, συνεργάζονται με τις επιχειρήσεις λιανεμπορίου τροφίμων σε ποσοστό 54% για την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων υγείας και ευεξίας (έναντι 42% το 2019).