Οι εταιρείες VNK Capital και Παλίρροια-Σουλιώτης ΑΕ ξεκίνησαν στρατηγική συνεργασία. Στο πλαίσιό της, η VNK Capital, που επενδύει διεθνώς σε επιχειρήσεις με ηγετική θέση στους κλάδους τους, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξή τους, κυρίως τη διεθνή, συμμετέχει με ποσοστό 36% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Παλίρροια-Σουλιώτης.

Η τελευταία είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία εξαγωγών έτοιμων γευμάτων και η πρώτη στον κόσμο στην παραγωγή ντολμά. Τα προϊόντα της εξάγονται σε περισσότερες από πενήντα χώρες παγκοσμίως, με ισχυρή παρουσία σε ΕΕ, ΗΠΑ, Καναδά, Μέση Ανατολή και Αυστραλία. Οι εξαγωγές της αντιστοιχούν σήμερα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% των ετήσιων εσόδων της.